PDA

View Full Version : đổi chủ đềTràng Thi
03-03-2012, 02:47 PM
Xin phép anh chị admin giúp tt đổi chủ đề "theo giòng ngày tháng" ở mục tùy bút thành "những ý tưởng".

Cảm ơn anh chị,

tt

ThienAnMod
03-03-2012, 05:18 PM
Đã sửa xong .

Tràng Thi
03-04-2012, 12:27 PM
Cảm ơn ThienAnMod.

tt