PDA

View Full Version : The same old wall streetngocdam66
05-12-2012, 06:06 AM
THE SAME OLD WALL STREET (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)


http://i.huffpost.com/gen/603602/thumbs/r-BANKING-CEOS-huge.jpg (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)

JPMorgan Disaster Shows Financial Industry Hasn't Changed... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)'Risk, Once Again, Taking A Backseat To Potential Reward'... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)SEC Head: 'All The Regulators Focused On' JPMorgan... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-chase-sec-chairman-mary-schapiro-regulators-focused_n_1509248.html)CEO: I Don't Know If We Broke The Law... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jamie-dimon-i-have-no-idea-whether-we-broke-law_n_1510700.html)JPMorgan Sought Loophole On Risky Trading... (http://www.nytimes.com/2012/05/12/business/jpmorgan-chase-fought-rule-on-risky-trading.html)Fiasco Highlights Obama Failure (http://www.huffingtonpost.com/peter-s-goodman/jamie-dimon-derivatives-f_b_1509631.html)
Comments (2,252) (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html#comments)
| Financial Crisis (http://www.huffingtonpost.com/news/wall-street)

baocuong
05-12-2012, 06:55 AM
THE SAME OLD WALL STREET (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)


http://i.huffpost.com/gen/603602/thumbs/r-BANKING-CEOS-huge.jpg (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)

JPMorgan Disaster Shows Financial Industry Hasn't Changed... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)'Risk, Once Again, Taking A Backseat To Potential Reward'... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html)SEC Head: 'All The Regulators Focused On' JPMorgan... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-chase-sec-chairman-mary-schapiro-regulators-focused_n_1509248.html)CEO: I Don't Know If We Broke The Law... (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jamie-dimon-i-have-no-idea-whether-we-broke-law_n_1510700.html)JPMorgan Sought Loophole On Risky Trading... (http://www.nytimes.com/2012/05/12/business/jpmorgan-chase-fought-rule-on-risky-trading.html)Fiasco Highlights Obama Failure (http://www.huffingtonpost.com/peter-s-goodman/jamie-dimon-derivatives-f_b_1509631.html)
Comments (2,252) (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/jpmorgan-trading-loss-2-billion-financial-crisis_n_1510217.html#comments)
| Financial Crisis (http://www.huffingtonpost.com/news/wall-street)

Đúng là "The same old Wall Street" nhưng BC không đồng ý đây là failure của TT Obama. Trái lại ông ta đã tìm cách regulate mấy tên bastards này bằng Dodd & Frank Financial Reform Act và Volcker Rule nhưng các bank và đảng Cộng Hòa bằng mọi giá muốn hủy bõ các luật này để họ tự tung tự tác như trước kia. Việc JPM lỗ 2 Bil vì mua bán derivatives vi phạm Volcker Rule là tiếng chuông cảnh tỉnh những người còn tiếp tục ủng hộ việc hủy bõ Volcker Rule.

ngocdam66
05-13-2012, 07:28 AM
WE WERE 'DEAD WRONG' (http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120513/us-jpmorgan-loss/)


http://i.huffpost.com/gen/604021/thumbs/r-JAMIE-DIMON-huge.jpg (http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120513/us-jpmorgan-loss/)

Dimon: $2 Billion Loss Result Of 'Terrible,
Egregious Mistake'.. 'There's No Excuse For It' (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jamie-dimon-meet-the-press_n_1512671.html)
Comments (221) (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jamie-dimon-meet-the-press_n_1512671.html#comments)
| Video (http://www.huffingtonpost.com/news/video)

ngocdam66
05-13-2012, 03:41 PM
LET'S BAIL (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jpmorgan-resignations-three-expected-to-resign_n_1513305.html)
Report: 3 JPMorgan Execs To Resign Following Huge Loss (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jpmorgan-resignations-three-expected-to-resign_n_1513305.html)


http://i.huffpost.com/gen/604289/thumbs/r-JPMORGAN-RESIGNATIONS-huge.jpg (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jpmorgan-resignations-three-expected-to-resign_n_1513305.html)


CEO: I Was 'Dead Wrong' To Dismiss Concerns... 'Terrible, Egregious Mistake'... 'There's Almost No Excuse For It' (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jamie-dimon-meet-the-press_n_1512671.html)
Comments (215) (http://www.huffingtonpost.com/2012/05/13/jpmorgan-resignations-three-expected-to-resign_n_1513305.html#comments)
| Banks (http://www.huffingtonpost.com/news/banks)