PDA

View Full Version : Quỹ Đặc TrưngRyson
10-03-2011, 08:48 AM
$2,695 Balance as of 9/11/2011 ở đây:
http://dactrung.net/dtphorum/tm.aspx?m=486088&mpage=4#577355

- $195 license for vBulletin
- $35 FunkyFresh skin for our forum
- $30 September Hosting fee
- $30 October Hosting fee
--------------------------------
-$290 total

$2,405 Balance as of 10/3/2011

Xin báo cáo với thị trưởng và các cư dân Phố Rùm. :p

Cám ơn các bạn đã đóng góp vào quỹ.

Đây là link để các bạn đóng góp vào quỹ Dactrung (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9772181)

Ryson
11-05-2011, 10:14 AM
- $30 hosting fee for dtphorum
--------------------------------------
$2,375 Balance

Ryson
11-15-2011, 01:41 PM
$150 Ẩn Danh
-----------------
$2,525 Balance

Xin cám ơn người bạn không muốn nêu tên thiệt nhiều.

Ryson
11-17-2011, 06:24 PM
$200 PhPhuongVy
-----------------
$2,725 Balance

Xin cám ơn chị PhPhuongVy thật nhiều.

Ryson
12-30-2011, 07:24 PM
$100 Ẩn Danh
-----------------
$2,825 Balance

Xin cám ơn người bạn ẩn danh đã thường xuyên đóng góp cho diễn đàn.

Ryson
01-12-2012, 09:18 AM
-$60 Dec.11 & Jan. 12 Hosting Fee
-----------------
$2,765 Balance

Ryson
02-10-2012, 07:58 AM
-$30 Feb 2012 DT PhoRum hosting
-$40 Feb 2012 Dactrung.net hosting
-----------------
$2,695 Balance

Ryson
02-13-2012, 01:19 PM
$200 ThuyKhanh
------------------------------------
$2,895 Balance

Cám ơn chị ThuyKhanh đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng

Ryson
02-15-2012, 08:28 AM
$200 TaAoXanh
------------------------------------
$3,095 Balance


Cám ơn Tà Áo Xanh đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng

Ryson
03-14-2012, 07:56 PM
$100 Mai Dang
------------------------------------
$3,195 Balance


Cám ơn anh Mai Dang đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng

Ryson
03-27-2012, 07:50 AM
-$40 Mar 2012 DT PhoRum hosting
-$50 Mar 2012 Dactrung.net hosting
-$40 April 2012 DT PhoRum hosting
-$50 April 2012 Dactrung.net hosting

------------------------------------
$3,015 Balance

Ryson
07-05-2012, 09:13 AM
-$40 May 2012 DT PhoRum hosting
-$50 May 2012 Dactrung.net hosting
-$40 June 2012 DT PhoRum hosting
-$50 June 2012 Dactrung.net hosting
-$40 July 2012 DT PhoRum hosting
-$50 July 2012 Dactrung.net hosting

------------------------------------
$2,745 Balance

Ryson
08-27-2012, 08:13 AM
-$40 August 2012 DT PhoRum hosting
-$50 August 2012 Dactrung.net hosting
------------------------------------
$2,655 Balance

PS: tui phải adjust lại balance vì hosting fee cho DT PhoRum là $40, chứ không phải $30. Mới coi lại tất cả những payments từ paypal mới thấy mình tính sai.

Ryson
11-27-2012, 08:24 AM
-$40 Sept 2012 DT PhoRum hosting
-$50 Sept 2012 Dactrung.net hosting
-$40 Oct 2012 DT PhoRum hosting
-$50 Oct 2012 Dactrung.net hosting
-$40 Nov 2012 DT PhoRum hosting
-$50 Nov 2012 Dactrung.net hosting
-$40 Dec 2012 DT PhoRum hosting
-$50 Dec 2012 Dactrung.net hosting
------------------------------------
$2,295 Balance

Ryson
12-19-2012, 01:59 PM
$200 Bảo Cương
------------------------------------
$2,495 Balance

Xin cám ơn anh BaoCuong đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.

Ryson
01-07-2013, 08:28 AM
$100 Ẩn Danh
------------------------------------
$2,595 Balance

Xin cám ơn người bạn dấu tên đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.

Ryson
02-12-2013, 07:41 PM
$200 PhPhuongVy
------------------------------------
$2,795 Balance

Cám ơn chị PhPhuongVy đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.

Ryson
05-26-2013, 03:17 PM
$100 BongSon817
------------------------------------
$2,895 Balance

Cám ơn bạn đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.


Hosting fee from Jan 2013 to June 2013
$90 * 6 = $540
-----------------------------
$2,355 Balance

Ryson
09-08-2013, 03:25 PM
$200 chị TK
------------------------------
$2,555 Balance

Cám ơn chị đã đóng góp cho quỹ Đặc Trưng.

Ryson
10-14-2013, 11:58 AM
Hosting fee from July 2013 to Oct 2013
$90 * 3 = $270
-----------------------------
$2,085 Balance

Ryson
10-14-2013, 11:59 AM
$50 Nguyễn Vĩnh-Tráng

-----------------------------
$2,135 Balance

Cám ơn anh NVT rất nhiều.

Ryson
12-25-2013, 12:01 PM
$200 PhPhuongVy
--------------------------
$2,335 Balance

Cám ơn chị Vy nhiều.

Ryson
01-26-2014, 09:35 AM
$200 BaoCuong
--------------------------
$2,535 Balance

Cám ơn anh Bảo Cường đã đóng góp vào quỹ DT.

baocuong
01-26-2014, 08:28 PM
Không có chi.
Mến chúc các bạn và gia đình ăn Tết thật vui và một Năm Giáp Ngọ Sức Khỏe, Hạnh Phúc và Thành công.

Ryson
03-14-2014, 10:36 AM
$100 Ẩn Danh
------------------------------------
$2,635 Balance

Cám ơn bạn đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.


Hosting fee from July 2013 to March 2013
$90 * 9 = $810
-----------------------------
$1,825 Balance

Ryson
08-15-2014, 11:05 AM
$150 Ẩn Danh
------------------------------------
$1,975 Balance

Cám ơn chị đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.

Hosting fee from April 2014 to August 2014
$90 * 5 = $450
-----------------------------
$1,525 Balance

Ryson
08-20-2014, 09:40 AM
$100 NVHN
----------------------
$1,625 Balance

Cám ơn anh NVHN nhiều.

Ryson
08-25-2014, 08:51 PM
$200 Thoa
----------------------
$1,825 Balance

Cám ơn Thoa nhiều lắm.

Ryson
09-13-2014, 02:30 PM
$200 PhPhuongVy
----------------------
$2,025 Balance

Em cám ơn chị PhPhuongVy nhiều lắm.

Ryson
09-22-2014, 07:22 AM
$200 Nguyễn Công Tánh
----------------------
$2,225 Balance

Em rất cám ơn anh Tánh đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
09-22-2014, 09:44 AM
$200 ThuyKhanh
----------------------
$2,425 Balance

Em rất cám ơn chị ThuyKhanh đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
12-02-2014, 07:30 AM
$100 Phuong Do
----------------------
$2,525 Balance

Xin cám ơn bạn Phuong Do đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
12-06-2014, 03:00 PM
$200 BaoCuong
- $270 Hosting fee
from Sep-Dec 2014
----------------------
$2,455 Balance

Xin cám ơn anh BaoCuong đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
01-27-2015, 02:26 PM
$100 Ẩn Danh

----------------------
$2,555 Balance

Xin cám ơn bạn đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
02-05-2015, 09:36 AM
$100 Mai Đằng
----------------------
$2,655 Balance

Xin cám ơn anh Mai Đằng đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
02-15-2015, 11:54 AM
$200 chieubuon_09
----------------------
$2,855 Balance

Xin cám ơn chieubuon_09 đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
05-26-2015, 04:19 PM
$200 PhPhuongVy
----------------------
$3,055 Balance

Xin cám ơn chị Vy đã đóng góp vào quỹ.

Ryson
07-06-2015, 11:01 AM
Hosting fee from January 2015 to July 2015
$90 * 7 = $630
-------------------------------------------------
$2,425 Balance

Ryson
07-06-2015, 11:03 AM
+ $200 Triển, Gun-Ho, Thụy Khanh, Chiều Buồn, Dấu Lặng, Ngọc Hân (anh Trien gui)
-------------------------------------------------------------------------------------
$2,625 Balance

Xin cám ơn các anh chị em đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
07-06-2015, 01:19 PM
+ $200 Triển, Gun-Ho, Thụy Khanh, Chiều Buồn, Dấu Lặng, Ngọc Hân (chị TK gửi)
+ $110 Triển, Gun-Ho, Thụy Khanh, Chiều Buồn, Dấu Lặng, Ngọc Hân (anh Gun-Ho gửi)
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,335 Balance

Xin cám ơn các anh chị em đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
07-07-2015, 06:44 AM
+ $30 Triển, Gun-Ho, Thụy Khanh, Chiều Buồn, Dấu Lặng, Ngọc Hân (anh DauLang gửi)
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,365 Balance

Xin cám ơn các anh chị em đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
07-09-2015, 08:11 PM
+ $100 Triển, Gun-Ho, Thụy Khanh, Chiều Buồn, Dấu Lặng, Ngọc Hân (Chiều Buồn gửi)
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,465 Balance

Xin cám ơn các anh chị em đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
07-14-2015, 06:52 AM
+ $55 Triển, Gun-Ho, Thụy Khanh, Chiều Buồn, Dấu Lặng, Ngọc Hân (NgocHan gửi)
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,520 Balance

Xin cám ơn các anh chị em đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
12-30-2015, 08:37 AM
+ $200 ThuyKhanh
- $475 Hosting fee from Aug. 2015 - Dec. 2015 ($95*5)
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,245 Balance
Cám ơn chị ThuyKhanh đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
02-16-2016, 06:42 PM
$50 Triển, Hương Xưa, Mưa, Tư, Thụy Khanh, Dấu Lặng
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,295 Balance
Cám ơn các anh chị đã đóng góp.

Ryson
02-16-2016, 08:52 PM
$200 Thoa + tranh CÂN
-----------------------------------------------------------------------------------
$2,495 Balance
Cám ơn Thoa đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
02-20-2016, 04:41 PM
$200 Dulan ủng hộ quỹ DT
-------------------------------------------
$2,695 Balance

Cám ơn Dulan đã ủng hộ quỹ Đặc Trưng

Ryson
02-20-2016, 04:44 PM
$30 Dau Lang - Tranh cân của cân lão gia, cân nương Chiều, và cân nương Thụy Khanh
------------------------------------------------------------------------------------------------
$2,725 Balance

Cám ơn Dau Lang đã ủng hộ quỹ Đặc Trưng

Ryson
02-26-2016, 08:35 AM
-$190 Hosting fee from Jan 2016 to Feb 2016
---------------------------------------------------
$2,535 Balance

Ryson
05-18-2016, 07:11 AM
$100 Cạn Nguồn
---------------------------------------------------
$2,635 Balance

Xin cám ơn bạn Cạn Nguồn đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng

Ryson
07-20-2016, 06:56 PM
$200 Thụy Khanh
----------------------------------
$2,805 Balance

Xin cám ơn chị Thụy Khanh đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
07-21-2016, 07:17 AM
-$475 Hosting Fees from Mar - July 2016 ($95 x 5)
---------------------------------------------------------
$2,330 Balance

PS: có sai sót trong phần cộng trừ ở trang 5. Cám ơn một người bạn đã nhắc nhở điều đó. Đã correct lại balance cho đúng. Xin các bạn để ý giùm, tui cộng trừ có sai xót, xin báo cho tui biết nhe. Cám ơn trước.

Ryson
08-29-2016, 05:45 PM
$200 PhPhuongVy
---------------------------------------------------------
$2,530 Balance

Cám ơn chị PhPhuongVy đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
10-22-2016, 11:53 AM
$100 NVHN
---------------------------------------------------------
$2,630 Balance

Cám ơn anh NVHN đã đóng góp cho quỹ DT.

Ryson
11-12-2016, 03:52 PM
-$380 Hosting Fees from August -> November 2016 ($95 x 4)
-------------------------------------------------------------------------
$2,230 Balance

Ryson
11-12-2016, 03:55 PM
$200 ChieuBuon_09 (cá cược Tổng Thống - anh NVHN)
---------------------------
$2430 Balance

Cám ơn ChieuBuon_09 và các bạn đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
01-12-2017, 07:49 AM
$570 Hosting Fees from Aug 2016 - Jan 2017) ($95*6)
---------------------------
$1,860 Balance

Ryson
01-30-2017, 09:04 AM
$200 Thụy Khanh
----------------------------------
$2,060 Balance

Xin cám ơn chị Thụy Khanh đã đóng góp vào quỹ DT.

cuocsi
01-30-2017, 10:16 AM
Chào nhà băng của ĐẶC TRƯNG,

Cuốc tham gia sinh hoạt từ tháng 10 / 2016 (ăn gian một chút ) chắc là tháng 9/16.
Đến nay thì lên chức..." Nhà ngói " thấy cái chức cũng nghe như " Pháo Tết "
nhưng thật ra nhà vẫn còn là nhà tranh xiêu vẹo quê mùa ( dốt đặc cán...cuốc )
sợ mai kia lên tới nhà "Lầu Ông Hoàng " thì nguy lắm, vì vậy, xin nhà băng Đặc Trưng
cho cuốc trở lại chức " Nhà Lá " để được đóng " thuế Trâm " nhè nhẹ như sương mai,
không biết được chăng ? Tuy vậy, nhà lá cũng xin được làm bổn phận
"Trai thời chinh chiến" là đóng góp 60€ ( Euro) bằng cách...trả góp có được không ?
Và bằng cách thức nào xin chủ nhà băng Ryson hướng dẫn.
Đa tạ ! Đa tạ !


Trong lúc chờ đợi, Cuốc xin chân thành

KÍNH CHÚC ĐẶC TRƯNG,
BAN ĐIỀU HÀNH CÙNG QUÝ QUYẾN
NĂM MỚI ĐINH DẬU
AN KHANG PHÚC LỘC

Ryson
03-30-2017, 07:12 PM
Cái vụ trả... góp này tui cũng không biết phải trả lời sao luôn đó nhe :)

Ryson
03-30-2017, 07:16 PM
"30/4/75"
$304.75 "Hoài Vọng, Kiến Hôi, Thu Hoài Nguyễn, Hoàng Thu Diệp, Ngọc Hân, Cuốc Sĩ, Mang Mộc, và tất cả hội viên cựu quân nhân QLVNCH của diễn đàn Đăc Trưng (người gửi: Việt Hạo Nhiên)"
----------------------------------
$2,364.75 Balance

Xin cám ơn các anh chị đã đóng góp vào quỹ DT.

cuocsi
03-30-2017, 11:41 PM
Cái vụ trả... góp này tui cũng không biết phải trả lời sao luôn đó nhe :)

Vậy là..."HUỀ VỐN"
Tui muốn đóng góp mà không biết đường nào vô nhà băng, thiệt mà.

hoài vọng
03-31-2017, 12:18 AM
Xin cám ơn nhã ý của anh Việt Hạo Nhiên...Anh có thể gửi ...một phong bì hàng chữ.... từ KBC đến Ryson là người lính ...ấm áp ( thiệt lòng khi hành quân , tui rất lười gửi thư , chẳng biết viết gì ? )

Ryson
03-31-2017, 06:27 AM
Em không hiểu rỏ ý anh lắm, để em nói chuyện qua PM với anh nhe.

Hoàng Thu Diệp
03-31-2017, 07:28 AM
... chân Thành cảm tạ người bạn đã có lòng ... :)

Ngoc Han
03-31-2017, 09:02 AM
Cám ơn anh Việt Haọ Nhiên :)

cuocsi
04-01-2017, 05:07 AM
"30/4/75"
$304.75 "Hoài Vọng, Kiến Hôi, Thu Hoài Nguyễn, Hoàng Thu Diệp, Ngọc Hân, Cuốc Sĩ, Mang Mộc, và tất cả hội viên cựu quân nhân của diễn đàn Đăc Trưng (người gửi: Việt Hạo Nhiên)"
----------------------------------
$2,364.75 Balance

Xin cám ơn các anh chị đã đóng góp vào quỹ DT.Mèn ơi ! Giờ đọc kỹ lại tui mới hiểu được cái thông tin này : " 304.75$
đúng là dân mần guộng :z6:. Thấy mấy ông kia CÁM ƠN mình hỏng hiểu tại saaaooo ?

Vậy thì xin thông báo với nhà băng Ryson là tui tạm giử cái chèque lại,
:z13: chờ sang năm 2018 gởi luôn nghen .

Cám ơn anh VIỆT HẠO NHIÊN, giờ này mới cãm nhận được nét đẹp qua tên :z57:

cuocsi ngố đặc

HXhuongkhuya
04-01-2017, 05:46 AM
http://motgocpho.com/forums/images/smilies/cobay.gifXin cám ơn nhã ý của anh Việt Hạo Nhiên...Anh có thể gửi ...một phong bì hàng chữ.... từ KBC đến Ryson là người lính ...ấm áp ( thiệt lòng khi hành quân , tui rất lười gửi thư , chẳng biết viết gì ? )

Hôm nay nhờ theo chân ông guộng cuocsi , vào đọc các posts , HX mới ( đã ) hiểu nghĩa cử đẹp và ý nghĩa của anh Việt Hạo Nhiên cho quỹ Đ T và các hội viên cựu quân nhân nói chung . 30 tháng 4 năm 1975 .

http://motgocpho.com/forums/images/smilies/cobay.gif (http://motgocpho.com/forums/donate.php)

Mang Mộc
04-04-2017, 09:46 AM
Cảm ơn anh VHN.

Moon River
04-04-2017, 11:37 AM
.....

nvhn
04-04-2017, 11:50 AM
Anh Phương ơi,

Xin đề nghị anh cho sửa lại câu :


tất cả hội viên cựu quân nhân của diễn đàn Đặc Trưng


Và đổi lại như sau :


tất cả hội viên cựu quân nhân QLVNCH của diễn đàn Đặc TrưngMR http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo34.gif
Đã sửa, - Cảm ơn MR.

Ryson
06-08-2017, 06:46 AM
$200 DULAN
-$475 Hosting Fees from Feb 2016 - June 2017) ($95*5)
-----------------------------
$2,089.75 Balance


Xin cám ơn Dulan đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
06-22-2017, 09:57 PM
$300 PhPhuongVy
-----------------------------
$2,389.75 Balance


Xin cám ơn chị PhPhuongVy đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
08-15-2017, 07:04 AM
$50 Nguyễn Vĩnh-Tráng
------------------------------------
$2,439.75 Balance


Xin cám ơn anh Nguyễn Vĩnh-Tráng đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
11-27-2017, 09:34 AM
$200 Thuỵ Khanh
------------------------------------
$2,639.75 Balance


Xin cám ơn chị Thuỵ Khanh đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
11-28-2017, 07:39 AM
$100 Cạn Nguồn
------------------------------------
$2,739.75 Balance


Xin cám ơn Cạn Nguồn đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
03-08-2018, 09:17 AM
-$855 Hosting fees from July 2017 to March 2018 ($95*9)
---------------------------------------
$1,884.75 Balance

Ryson
03-18-2018, 03:40 AM
-$860 Hosting fees for DTPHORUM.COM (new server)
from March 2018 to March 2020 (2 năm)
---------------------------------------
$1,024.75 Balance

Ryson
03-29-2018, 05:52 PM
$500 Ẩn danh
-------------------------------------
$1,524.75 Balance

Xin cám ơn bạn đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
02-01-2019, 08:21 AM
$200 chị Thuỵ Khanh
-$540 (Apr 18 - Dec 18 Hosting fee dactrung.com)
-------------------------------------
$1,184.75 Balance

Xin cám ơn chị Thuỵ Khanh đã đóng góp vào quỹ DT.

Ryson
02-02-2019, 03:10 PM
$300 Kim, HXhuongkhuya, Thạch Thảo
---------------------------------------------------------
$1,484.75 Balance


Xin cám ơn các bạn đã lì xì và gửi lời chúc:
"Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình Đặc Trưng trong năm Kỷ Hợi 2019"!

HaiViet
02-11-2019, 04:08 AM
$300 Kim, HXhuongkhuya, Thạch Thảo
---------------------------------------------------------
$1,484.75 Balance


Xin cám ơn các bạn đã lì xì và gửi lời chúc:
"Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình Đặc Trưng trong năm Kỷ Hợi 2019"!

-Cám ơn ba cô, hai cô vắng mặt đã lâu mà không quên đóng góp cho DT. Thanks

Ryson
02-14-2019, 07:16 AM
$200 Tràng Thi
---------------------------------------------------------
$1,684.75 Balance


Xin cám ơn Tràng Thi đã đóng góp vào quỹ DT. Cũng xin cám ơn ChieuBuon_09 đã chuyển giúp.

Ryson
04-29-2019, 02:24 AM
$100 Mai Đằng
---------------------------------------------------------
$1,784.75 Balance


Xin cám ơn Mai Đằng đã đóng góp vào Quỹ Đặc Trưng

Ryson
01-07-2020, 02:05 AM
$200 Tràng Thi
---------------------------------------------------------
$1,984.75 Balance


Xin cám ơn Tràng Thi đã đóng góp vào Quỹ Đặc Trưng.