PDA

View Full Version : MarketPages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

baocuong
05-18-2012, 05:07 PM
Lâu quá rồi không nhớ chi tiết nhưng chủ yếu là họ dạy mình về technical analysis, tức là cách dùng các loại chart, các indicators như MACD, Bollinger bands etc để theo dõi price movement và trend của stock và market.

Sydney
05-21-2012, 11:50 AM
Đợi anh PN trả lời mà ko thấy , để Sydney tóm tắt phần Technical Analysis mà Sydney học

Technical Analysis go^`m co'

Market Condition :
Velocity
Moderately trending
Platform building
Bottoming
Topping
Trading Range

Trading Styles:
Swing trading
Posítion trading
Intermediate term trading
Velocity trading
Intraday day trading
Hight frequency trading
Long term investing

Trendline pattern :
Run away
stair step
peak and valley
rounding
platform / baseline

Sideway patterns :
Trading Range
Platform
Consolidation

Retracement and corrections
support and resistance


Bottomming formations : co' 5 loa.i
V bottoms
W bottoms
tripple bottom
bowl bottom
the inverse head and shoulder bottom

Topping formations :
Inverted V top
Double top
triple top
Head and shoulder top

Gap : co' 5 loa.i gap
common gap
breakaway gap
runaway or measuring gap
exhaustion gap
Island gap

Buy signals :
Springboard
Pop out of the box
The dragon
Engulfing white

Sell Signals :
Broken step
Engulfing black
Reverse dragon

Indicators :
5 Primary indicators:
Volume bar with moving average
Flow of fund
Accumulation/distribution
RSI 15 / RSI 75
Volume accumulation oscillators

Sub indicators :
Moving average
Linear regression lines
Bollinger bands

PhuongNam
05-21-2012, 12:45 PM
PN học đại loại như anh BC, và ,mua thêm sách về đọc về những điều mà Sydney đang học , ngoài ra PN hay đi seminar dạy cách day trade . Nghe rất hay thú vị , nhưng rất khó áp dụng , có cái very long term như W bottoms , head and shoulders formation xảy ra 2, 3 năm , có cái very short term như day trading . Thực hành và lý thuyết rất khác xa, giống như sinh viên West Point , đậu thủ khoa nhưng ra trận chưa chác đã giỏi hơn anh da^u bình thường .


Hôm nay market lên lại , sau bao ngày xuống , tuy nhiên những anh Mobi , Gnom vẫn chưa lấy lại sức , vì thế PN chỉ thắng ở long term thôi .

Sutuhaddong
05-21-2012, 01:11 PM
Ho^m nay BPAX gain 53% (nhu*ng va^~n co`n lo^~ ne^n chu*a ba'n) AMRS gain ddu? vo^'n cai' xuo^'ng la.i, nhanh wa' cu~ng kho^ng ki.p ba'n luo^n . FRO. cuo^i' nga`y le^n ma.nh wa' ...cu~ng cha? da'm mua vo^ .
No'i to'm la.i, thi. truo*`ng ho^m nay cai' gi` cu~ng le^n wa' xa' co*? tho*. mo^.c .(nhu*ng HD chu*a ba'n cai' na`o he^'t ...vi` cai' na`o cu~ng co`n lo^~ bu*. wa' . Hehehe)
Ngoa.i tru*` BAC ...

PhuongNam
05-21-2012, 03:50 PM
Cái chart 1 year của BPAX giống như Olympic Diving , từ $3.5 xuống 50 xu rồi 39 xu . Ngày nay lên lại 59 xu . Nếu HD mua lúc $3 thì lâu lắm mới lấy lại vốn , HD đúng là sư tổ của môn phái penny . Sydney coi chart 1 năm của BPAX này coi nó thuộc loại gì ?

Sutuhaddong
05-21-2012, 04:36 PM
Hehehe HD ma` mua no' lu'c $3s cha('c gio*` la`m ho^m le.t ro^`i cho*' co' ho*i dda^u ngo^`i go? o*? dda^y . Lu'c truo*'c mua mo^.t la^`n le^n dduo*.c 25% ba'n ro^`i ...sau ddo' mua la.i @.79s . Va? la.i, HD xa`i tie^`n chia dividend mua vo^ ne^n hong co' bao nhie^u shares he^'t . coi nhu* tie^`n chua`, mua bo? ddo' ...bie^'t dda^u co' nga`y ...ho^'t dduo*.c va`ng . =))

PhuongNam
05-21-2012, 08:14 PM
Muo^'n hot vang` thi` phai? mua nhieu shares , coi chung anh BPAX nay` volumm rat it' , HD nen mua penny hang` chuc trieu shares , mua nhieu chung` 20K shares va` mua ban' hang` ngay` thi loi` hon .

Sutuhaddong
05-22-2012, 12:24 PM
Hehehe Anh Nam xui' da.i hong ha` . :D
Ho^m nay ba'n AMRS @2.06s Set ba'n 2.10s ho*n 1/2 nga`y tro*`i, nghi~ no' kho^ng le^n to*'i ne^n su*?a la.i, vu*`a su*?a xong no' nha?y vo.t le^n ro^`i wa ma(.t cai' vu` ...
Cho*` no' xuo^'ng duo*i' 2s se~ mua la.i .

Sydney
05-22-2012, 01:10 PM
Cái chart 1 year của BPAX giống như Olympic Diving , từ $3.5 xuống 50 xu rồi 39 xu . Ngày nay lên lại 59 xu . Nếu HD mua lúc $3 thì lâu lắm mới lấy lại vốn , HD đúng là sư tổ của môn phái penny . Sydney coi chart 1 năm của BPAX này coi nó thuộc loại gì ?


BPAX coi 1 na(m , 6 tha'ng , hay 3 tha'ng đe^`u la` down trend

No' tu*` $2.75 xuo^'ng co`n $.35 , cho ne^n mua vo^ kho^ng the^? na`o calculate risk/reward ratio đu*o*.c .

Ne^'u pha?i cho.n 1 stock thi` Sydney cho.n RDN
nhu*ng 2 nga`y qua no' lên khoa?ng 30 % ro^`i , đo*.i no' xuo^'ng $2 - $2.10 Sydney mo*'i da'm mua .
Hie^.n gio*` Sydney đang ho.c , teacher chu*a cho mua ne^n Sydney chi? theo do~i tho^i chu*' chu*a mua .

Sydney
05-23-2012, 05:26 AM
Mo^~i nga`y tru*o*'c khi market open, ba` gia'o vie^'t ve^` market cho nga`y ho^m nay, base on scans she run . ho^m nay da^.y so*'m va`o đo.c xong Sydney post o*? đa^y cho ACE đo.c chung .

Risk of a small gap down open. Scans show a void aka lack of activity by large lots yesterday. Bottoming attempt volatility to be expected

PhuongNam
05-23-2012, 07:12 AM
Sydney , RDN la` stock cuu' tinh cua? PN , duoi' $2 thi` tot , nhung anh nay` nhay va` be^`n hon may anh bio . Sydney hoc va` thay ro? tie^n bo^ , chuc' mung` .

Sydney
05-23-2012, 07:38 AM
Thanks anh PN .

Bỏ tiền ra hơi nhiều nên ráng học , hy vọng có ngày gỡ lại vốn :)

Sutuhaddong
05-23-2012, 02:25 PM
Dow sa'ng xuo^'ng 160 points (ghe^ wa')to*'i ga^`n chie^`u le^n wa' chu*`ng co`n down co' 6points. Mua gnom @1.77s.

Sutuhaddong
05-24-2012, 07:07 AM
Wow, bu*~a nay lu.m la.i dduo*.c $4k cu?a tha(`ng GNOM . Set ba'n 2.30s tuo*?ng dda^u hong le^n ai de` chu*a to*'i 1/2 nga`y no' le^n to*'i gia' ddo' ro^`i . Mu*`ng wa' . :D

Sutuhaddong
05-24-2012, 07:22 AM
Cbn, Mi' ho^m nay he^n ma` hong dduo*.c he^n cho la('m, ba'n cai' gi` cu~ng ho^' he^'t . Vu*`a ba'n gnom @2.30s xong no' le^n to*'i 2.50s ro^`i hu hu hu ...cu~ng he^n ba'n co' 5k shares co`n chu*`a la.i 2k mi' shares . :-s

PhuongNam
05-24-2012, 11:49 AM
PN da~ bao? nu hoang` penny mua 20K shares , loi` 50 cents 1 shares bay gio` 10K USD xai` choi .
Luc' truoc PN cung~ mua 10K CNXT (hang nay khong con nua~) hay MSPD , hay Vitesse , luom moi ngay` 5K , nhung co' ngay` mat 10K , ha ha .
Chuc' nu hoang penny HD may man.

Sutuhaddong
05-24-2012, 12:10 PM
HD cu~ng lu*.a cho.n du*~ la('m ddo' cho*', chi? mo^~i cai' to^.i ddu.ng to*'i cai' na`o cai' ddo' no' ddu.ng bottom he^'t hehehe. Cai' na`y go.i la` penny ba^'t dda('c di~ ddo' nhen . :D
Anh co' theo do~i tha(`ng ROSG hong ? chi? trong vo`ng 8 nga`y ma` no' le^n 1000% luo^n . Bo*?i va^.y ddu*`ng co' che^ penny stocks nhen ...ho^'t ba.c ho^`i na`o hong hay a' . :))
Ca'm o*n anh Nam . Gio*` go*? dduo*.c tha(`ng na`o hay tha(`ng na^y' ...cho*' ba^y gio*` do`m vo^ cai' positions tha^y' o*'n che` dda^.u wa', gi` ma` ddo? lo`m .:D

PhuongNam
05-24-2012, 01:04 PM
Thi` bio stock la` vay , ROSG truoc' day moi ngay` trade chung` 4000 shares , combine 15 stocks cho 1 share khong lau , day dung' la` thu' penny hang du~ .
Cach' day 1 tuan` ma` STHD mua 10K shares thi` chac chan se~ bi hoi? co' duoc inside news khong ?
HD dung' la` nu hoang penny.

Sutuhaddong
05-24-2012, 01:51 PM
Hehehe anh Nam .
Citadel unit Facebook trade loss seen up to $35M Cai' na`y go.i la` greedy a'

Co' ai mua fb chu*a ?:D

PhuongNam
05-24-2012, 10:34 PM
Chua ai mua FB ca? , ly' do tat ca internet IPO deu rot the^ tham? sau tua^`n dau^`n le^n . Co' the^? level nay` FB cung~ OK neu muon trade daily . Co' the^? order 30 ban' 33 .

Sutuhaddong
05-25-2012, 07:00 AM
Anh Nam chua^?n bi. ba'n gnom chu*a ? ho^m nay gain 40% nu*~a kia` . Ho^m wa ne^'u HD hong ba'n 5K shrs thi` bu*~a nay gain duo*.c the^m $5K ro^`i, tie^'c ghe^ . :D

PhuongNam
05-25-2012, 07:26 AM
Ne^'u 5 nam ve truoc' , khi tuoi con` tre? chac' chan se~ loi` $10K on GNOM , nhung nay da moi? met nen kiem hon $1000 khi mua o? gia' $1.90.
Cai' nay` goi la` he^n hon la` good investment, vi` so voi' cai' lo^~ cua QTWW va` Motrine thi` chang bu` vao` da^u :))

Sutuhaddong
05-25-2012, 07:41 AM
Heheh Thi` bo*?i va^.y HD mo*'i no'i, tho*`i ba^y gio*` cho*i stocks hay hong ba(`ng he^n . HD ddang mua the^m qtww ...ho^?m ra`y lu*`ng khu*`ng ti'nh mua motr. chu*a ki.p mua thi` no' la` le^n wa' tro*`i ro^`i, ne^n ngo^`i ngo' tie^'p.
HD ddang ngo' tha(`ng MXWL ...ddang set mua tha(`ng SQNS@2.10s
ps. HD cu~ng ddang canh mua AMRS . kho^ng bie^'t sao ...HD thi'ch cai' stock na`y ...HD co' linh ca?m no' se~ run trong nay mai . :D

Sutuhaddong
05-25-2012, 10:45 AM
QTWW le^n 20% ro^`i . Tha^y' cai' mie^.ng HD linh ghe^ chu*a ? 8-}

PhuongNam
05-27-2012, 03:32 AM
Dung` % hay qua' nghen :))

PhuongNam
05-27-2012, 03:40 AM
Cô HD


HD dùng % rất hay , tuy nhiên không đúng với sự thật .
QTWW lên chỉ 9 cents , HD reo ho` là 20% . Ví dụ
Có những stocks $2 nay chỉ còn 1 cent , ngày mai lên 2 cents HD reo hò là lên 100% . Nếu ai mua 2000 shares at $2 , nay còn 1 cent thì người đó chỉ còn $20 , ngày mai stock này lên 2 cents thì người này gở lại $20 trên số vốn $2000 , haha

Sutuhaddong
05-27-2012, 10:19 AM
Anh no'i chuye^.n gi` nghe ngo^. ghe^ , thi` a(n bu*~a na`o xa`o bu*~a ddo' cho*' . Cho*' ti'nh kie^?u nhu* anh thi` la`m sao dduo*.c . Ai bie^'t anh mua stock o*? cai' gia' na`o . Ho^m nay HD mua vo^ o*? gia' 0.5230 sau ddo' no' le^n 0.63s thi` coi nhu* HD lo*`i dduo*.c 20%. Cho*' HD dda^u co' no'i anh lo*`i dduo*.c 20% dda^u ne` . :D . Gio^'ng nhu* tha(`ng gnom le^n 30% thi` no'i 30% cho*' no'i sao gio*` ma(.c du` mo^.t so^' nguo*`i kha'c mua vo*'i cai' gia' o*? tre^n tro*`i nhu* $18s ...thi` 30% gain so vo*'i ho. thi` co' dda'ng la` bao . :D

PhuongNam
05-27-2012, 09:32 PM
Ne^'u HD daily trading thi` good, nhung co' khi nghe HD noi' mua nhieu lan average la` .... dang con` lo^~ ne^n moi' ban` thoi, chu' ne^'u day trade nhu anh BC thi` % hang` ngay` la` quan trong .

baocuong
05-29-2012, 09:15 AM
Sáng nay thấy CMG lên nhiều quá không có lý do ngoại trừ market lên. BC nghĩ là thế nào nó cũng xuống lại nên short 100 shares @ 413.15. Thử xem BC đoán có đúng không.

PhuongNam
05-29-2012, 09:48 AM
Hy vong anh thanh` cong, vi` thang nay` duoc bom le^n, nhung no' cu~ng khong xuong ao` at. , anh canh may anh tech stock , thanh` cong nhieu hon. Chuc anh may man.

baocuong
05-29-2012, 11:24 AM
Thank you, PN.
BC tính như thế này. CMG đã overprice giống như netflix, trước sau gì thì nó cũng rớt nặng. Vấn đề là bao lâu? Do đó BC gamble như thế này:
Nếu trong short term, nó rớt thình lình mà không có tin gì quan trọng thì BC sẽ buy cover rồi sau đó short tiếp khi nó lên lại, vì tâm lý con người rất kỳ lạ, sẽ có nhiều người thấy nó xuồng nhiều nhào vô mua làm cho nó lên lại nếu không có really bad news.
Nếu nó chỉ lên xuống chút đỉnh thì BC sẽ ôm đến ngày có earnings announcement. Nếu earnings tốt nó sẽ lên nhưng không nhiều vì giá đã quá cao, có thể nó lên $10. Trái lại nếu earnings xấu nó có thể rớt $100 - $200. Như thế BC có thể lỗ $1000 hoặc lời $10000 - $20000. Take your pick.

baocuong
05-29-2012, 01:11 PM
Hôm nay tiên đoán trật lất. CMG tiếp tục lên 417, đành phải ôm vậy.

PhuongNam
05-29-2012, 02:04 PM
Cach' anh tinh' rat hay , tuy nhien thang nay` se~ le^n xuong be^`n be^`n tai level nay` , earning khong ca^`n too bad , chi? can not too good thi` no' xuong $50 nhu choi.

baocuong
05-31-2012, 07:00 AM
Buy cover 100 CMG @ 408.50 (hit stop order). Sẽ short again nếu nó lên lại.

PhuongNam
05-31-2012, 08:25 AM
Anh buy cover rat hay , thang nay` cu' len xuong tai level nay`, anh lang ba chi bo cu~ng co' tien uong ca` phe .

Sydney
05-31-2012, 11:35 AM
Anh BaoCuong ,

Khi anh sell short , anh co' pha?i pay interest kho^ng ?
co' la^`n Sydney sell short , I have cash in my account , ma` va^~n bi. no' charge interest
Sydney ko hie^?u ta.i sao , ne^n gio*` he^'t da'm sell short ro^`i

baocuong
05-31-2012, 03:05 PM
Hello Sydney,
Khi mình sell short, broker vẫn tính margin. Đây là một unfair cho investor vì họ giữ tiến bán stock của mình mà còn tính margin. Khi margin cao hơn số tiền mặt mình có thì họ charge interest trên difference giữa tiền mặt và margin.

PhuongNam
06-02-2012, 06:50 AM
Cám ơn bạn gi` do' đã post total mess để warning .
Hàng năm cứ vào đầu hè , mẹ tôi hay dẩn tôi tên là market xuống đồi , tôi phải bậm chân để khỏi té , càng đi nhanh tôi lại càng muốn té hơn .
Càng ngày càng xa đỉnh , nhưng tôi biết tôi sẽ trở lại đỉnh nếu tôi biết để dành súc khoẻ, ngồi lại , đừng tuột mau quá, may là tôi chưa lăn xuống hố . Tôi biết lợi dụng cơ hội này để chứng tỏ là tôi biết control , biết cách trở lại đỉnh bằng lối đi an toàn nhất . Thấy lửa cháy không biết chửa cháy thì tránh xa , khi hết cháy , miếng đất là miếng màu mở cho trồng trọt. Hảy trồng ngay từ khi bot' chay' .

Sydney
06-04-2012, 09:15 AM
Thanks anh BaoCuong

PhuongNam ,
Có phải anh muốn nói vào mùa hè , từ tháng 6 trở đi thì market đi xuống hả ? vậy tháng nào nó bắt đầu lên lại ?

PhuongNam
06-04-2012, 10:51 AM
Mua` he` xuong^' tu` thang' 3 thang 4 tro? di , thuong thuong` thang' 9 len lai cho qua den thang 3 . Tuy nhien neu tui tu ban? no' biet dieu nay` thi` cu~ng co' luc' no' lam` nguoc lai thi` minh` cu~ng kho^'n do^'n , tuy nhien 10 nam nay` thi` he` xuong, xuan le^n . Nen theo doi? graph hon la` dua vao` tin tuc' thoi` tiet nay` . Tuy nhien trong mua` he` nay` , co' luc' vi xuong nhieu ngay`, stocks se~ le^n lai tam thoi` , rat kho' doan' biet , cho nen cu' ngam nghia' cai' nao` co' gia' tri, xuon^g' va` re? thi` mua, xuong the^m vai` % cu~ng OK vi` cha? ai biet day' la` da^u ? Neu chiu kho' doi den thang' 9 , thang' 10 thi` chac an hon. Tranh' nhung~ stock rot' nhu olympic diving , no' de^? le^n khi good market , nhung se~ kho^ng ngoc' da^`u le^n no^i? o? market hien nay ma` political muon choi nhau de^? thang' cu? .
Than ai'

baocuong
06-07-2012, 07:09 AM
Chiều hôm qua short 100 cmg @ 411. Sáng nay buy cover 100 cmg @ 408.50, đũ tiền chợ.

PhuongNam
06-07-2012, 07:30 AM
Chieu nay` rat hay anh BC ui, moi ngay` kiem 2, 300 dau phai? de^? . Chu'c mung anh .
Ngay` thu 6 toi mua mot mo' . mot it' cmg , ban' 412 , cung du? uong caphe . ap' dung chieu vo? nay` cua? anh,
Tai 1 fund It' tien hon , toi du tru` se choi may thang GNOM, MOBIL, Hban,RND vv , $9000 invest , cu' le^n 10% thi` short lai (tuy` theo no' cho short hay khong?), lai rai cung~ kiem an uong caphe . Thu' 6 vua qua, sau khi doc xong bai` lua? chay', ai cung~ so, nhung cuoi cung` toi nhao` vo^, hom nay hay mai ban' kiem tien vo^'n de^? buo^n lai .

baocuong
06-07-2012, 11:53 AM
Congratulations! PN.
Anh em mình sẽ chơi cái chiêu này dài dài. Không nên nghe những anh chị bình luận gia mà phải dùng common sense "Stock nào lên quá thì phải xuống. Stock nào xuống quá thì phải lên, trừ những stock quá yếu"

baocuong
06-11-2012, 05:15 AM
Hôm nay market sẽ lên ít ra là lúc mở cửa vì investors excited với tin Spain bailout. Thông thường các stock đều lên trong tình trạng này, nhưng BC thấy TTM lại xuống. Sau khi check tin tức không thấy có tin gì xấu, có thể vì một aberration nào đó nên BC mua 1500 @ $21.42 với dự định sẽ bán trong ngày.

PhuongNam
06-11-2012, 07:15 AM
Chuc' anh may man, anh Tatar motor nay` thu' 4 tuan truoc xuong duoi' $19 , hai ngay` sau rebound den $22 , anh hy vong co' tien di cho khi Tatar rebound .

baocuong
06-11-2012, 08:38 AM
Cảm ơn PN,
Không ngờ market đổi chiều nhanh như vậy. BC đoán là nó sẽ xuống lại nhưng phải đến ngày mai, không ngờ nó xuống ngay lập tức. Tuy nhiên tatar đã xuống nhiều vì vụ nó cancel nhà máy auto ở Brazil và có chiều hướng lên lại nhưng sẻ không lên nhiều. Do đó nếu có lời chút đỉnh BC sẽ bán.

baocuong
06-12-2012, 05:40 AM
Sáng nay trước khi market mở cửa bán bớt 1000 TTM @ $21.65 chỉ lời chút đỉnh. TTM lên vì hôm qua xuống nhiều quá và có bài viết ca ngợi TTM của analyst.
Market hy vọng sẽ lên nhưng không nhiều vì investors vẫn còn quá lo lắng về tình hình KT Âu Châu nhất là Spain

PhuongNam
06-12-2012, 07:18 AM
Khi TTM xuong' lai $21 , PN se mua chung 1K shares , kiem vai tram cho vui cua vui nha` .
Anh GNOM xuong, khong biet co STHD mua chua?
RDN xuong $2.23 , PN mua, nay ban' bot' lay loi` .

baocuong
06-12-2012, 08:18 AM
TTM tiếp tục lên bây giờ là $21.87. BC đặt sell limit order 1000 TTM @ 21.95, đễ xem nó lên đến đó không.

Sutuhaddong
06-12-2012, 11:31 AM
HD mua GNOM hai ho^m truo*'c ro^`i . Mua gia' wa^n bi`nh @2s. cho*` ne^u' ro*'t the^m nu*~a se~ mua tie^'p . Va` cu~ng ddang cho*` mua AMRS. A` ho^m wa cu~ng co' mua AKS va` ALJ . I' co`n nu*~a ....dda~ mua lai. DNDN @6.10s .
QTWW mo*'i co' new contract ne^n co' le~ no' se~ kho^ng bi. xuo^'ng nu*~a . :D

baocuong
06-12-2012, 12:43 PM
Đợi hoài TTM không lên 21.95 nên bán 21.87. Vừa bán xong nò lên 21.95. Đúng là mình thiếu kiên nhẫn.

Sutuhaddong
06-12-2012, 03:09 PM
Nhie^`u khi no' le^n to*'i gia' ddo' nhu*ng va^~n ba'n kho^ng dduo*.c . Ba'c Cuo*`ng ba'n che^nh le^.ch co' 10c cu~ng dda^u co' bi. ho^' = bu*~a HD ba'n GNOM va` AMRS . Ho^m wa HD set mua wft @11.80s no' xuo^'ng to*'i gia' ddo' ma^'y la^`n ma` va^~n kho^ng mua dduo*.c . :D

baocuong
06-13-2012, 06:39 AM
Hello PN,
Bửa nay TTM xuống $21. PN muốn mua không?

baocuong
06-13-2012, 06:52 AM
Mua lại 500 TTM @ 20.95 và mua 1000 JVA @ 6.34

baocuong
06-13-2012, 07:14 AM
Thank you sthđ. Mới mua lại TTM @ 20.95.

PhuongNam
06-13-2012, 07:33 AM
No' mua duoc 500 shares thoi , khong hieu tai sao ?

baocuong
06-13-2012, 07:53 AM
Mua thêm 1000 JVA @ 6.12

Sydney
06-13-2012, 12:32 PM
Đang simulate trades ne` HD

Sell short QCOR
Buy IDIX
Ho^m qua ti'nh mua GG @ 38.50 ma` mua chu*a đu*o*.c .

My teacher no'i VZ co`n co' the^? le^n nu*~a , resistance cu?a VZ la` 46 , va` 68 .

Sutuhaddong
06-13-2012, 01:08 PM
Ba'c Cuo*`ng gan ghe^ . Mua to*'i 2k shrs cu?a JVA. HD co' mo^.t mo*'i be^n 401K ddang lo^~ na(.ng ma` cha? da'm mua /ba'n gi` he^'t . :D
Ho^m nay DNDN dduo*.c upgrade to*'i $18s ne^n le^n wa' xa' . QTWW cu~ng le^n gain dduo*.c 20% ro^`i nhu*ng va^~n chu*a ba'n dda^u . HD nghi~ no' se~ le^n da`i da`i cho to*'i nga`y earning . (hy vo.ng la` va^.y)
Chu'c mu*`ng Syd., ma` Syd cu~ng gan thie^.t . HD chu*a da'm short dda^u . Co' nhie^u cho*i nhie^u ha` ...cho*i wen ro^`i ne^n gio*` xuo^'ng le^n gi` cu~ng bi`nh ta^m nhu* nuo*'c ho^` thu he^'t . ehehehe

PhuongNam
06-13-2012, 09:47 PM
Cac' co nuong nay` thich bio qua' rui` . DNDN co' the len lai $11 , anh QCOR giong nhu may anh dang len du~ , neu short co' loi` ti' dinh? thi` nen buy cover . Buy Idix cung~ co' ly' PN nghi~ qua thang' 8, 9 no' xuong lai $6 truoc khi le^n $10 hay hon, , rieng anh coffe JVA , neu co' xuong duoi' $6 chut' dinh? roi cung~ se~ le^n . Chuc' mung cac co nuong va` anh BC,
VZ la` hang? tot , tuy nhien neu mua PN cung doi no' trut $2 ($40) thi` chac an hon

baocuong
06-14-2012, 05:12 AM
Sáng nay TTM xuống nhiều, có thể vì market ở Á Châu và Âu Châu đều xuống. BC mua thêm 500 TTM @ 20.40.

PhuongNam
06-14-2012, 07:42 AM
May ban TTM hom qua, canh mua lai ngay` mai , mua GNOM 1.75 sau khi ban' bot' anh NOK va anh ALU vi` Au Chau , hai anh nay` dung mot cho^? , mua anh coofee $5.75 .
Hien tai PN con` anh GG mua o? gia' $37 chua loi` lo gi` ca? .

Sydney
06-14-2012, 08:32 AM
Buy 100 GOOG @ 560.295 đe^? coi ky` na`y lo*`i hay lo^~ đa^y .

12:05 PM

Nãy lời gần 400 không bán , giờ lỗ gần 400 ... gio*` ôm tiếp đợi ngày mai .

Sydney
06-14-2012, 08:36 AM
ma` Syd cu~ng gan thie^.t . HD chu*a da'm short dda^u . Co' nhie^u cho*i nhie^u ha` ...cho*i wen ro^`i ne^n gio*` xuo^'ng le^n gi` cu~ng bi`nh ta^m nhu* nuo*'c ho^` thu he^'t . ehehehe

Sydney thấy Sell short dễ ăn hơn Buy long đó HD
không thấy stock nào Sydney mua vào cũng rớt sao ? :D

PhuongNam
06-14-2012, 01:11 PM
sell short phải buy nắp đậy , khong thoi chet. Tuy nhien voi' market nay` thi` le^n cha? bao nhie^u ma` xuong thi` nhie^`u.

baocuong
06-15-2012, 05:40 AM
Bán 1000 TTM @ 21.45 trước khi market mở cửa. Có thể sau khi market mở cửa nó sẻ xuống và sẽ mua lại.

PhuongNam
06-16-2012, 11:58 AM
Chuc' anh BC may man TTM, do' la` bai` hoc dau tu mi` an lien rat thinh hanh` , tuy phai? ton nhieu thi` gio` de^? theo doi? le^n xuo^'ng .

baocuong
06-18-2012, 06:47 AM
Mua thêm 1000 JVA @ 5.62. Có thể JVA không lên lại ngay được nhưng với giá thấp như bây giờ thì cơ hội có lời nhiều hơn là lỗ. Mặt khác chắc chắn các công ty về cà phê khác như SBUX, GMCR có thể mua JVA dễ dàng.

Sutuhaddong
06-18-2012, 12:07 PM
HD va^~n chu*a da'm ddu.ng to*'i jva. Ho^m nay Bio stocks le^n wa' xa' . :D

PhuongNam
06-18-2012, 02:41 PM
JVA mua cho long term , stock bio nhu Gnom, Arms vv nen mua ban' ngay .

PhuongNam
06-19-2012, 11:06 AM
Ngay` hom nay stock len manh me? , nhat la` Gnom , Mobi cua? co^ HD . Nhung stocks nay` biet chup dut. , mua ban' thi` cung kiem kha bon tien .
Hom nay co' anh ZVZZT khong biet lam` gi` sao len manh qua' .
Co HD chac phai biet anh nay` .
Anh Gale len nhung rat nguy hiem so anh xuong bat tu? . Anh NWK cung vay.
Co Sydney da~ buy back cai' stock bio co^ short chua ? hy vong co thang lon' anh Google .
Chuc cac bnan gthanh` cong

baocuong
06-19-2012, 11:44 AM
Hôm nay JVA lên $6.09 up 29 cents, PN cũng như BC đã có lời. Có thể đến cuối ngày nó xuống lại chút đỉnh, nhưng hy vọng uptrend sẽ tiếp tục. Nếu không có gì bất thường JVA có thể lên $10 trong một vài tháng.

Sutuhaddong
06-19-2012, 01:32 PM
Bio stocks sa'ng le^n ma.nh ,chie^`u ro*'t nhu* bi.ch muo^'i . MOBI cha? co' tin tu*'c gi` mo*'i tu*. nhie^n le^n 17% ,the^' na`o no' cu~ng xuo^'ng la.i . (hy vo.ng HD ddo'an tra^.t)
zvzzt la` cai' wai' gi` cho*' dda^u fa?i stock . Hi`nh nhu* no' la` test stock gi` ddo', cho*' dda^u co' mua ba'n gi` dduo*.c .
Hy vo.ng ba'c BC ddoa'n tru'ng ve^` JVA . Ta.i HD mua no' @9.50s la^.n . :P

baocuong
06-19-2012, 02:56 PM
HD yên tâm và kiên nhẫn đợi thế nào nó cũng lên lại trên $10. Lý do JVA bị hiccup vì giá coffee xuống nhiều thình lình nên người mua không muốn mua ngay chờ giá xuống thêm. Khi thấy giá không xuống nữa thì họ sẽ mua và làm cho JVA lên lại. Mặt khác cà phê là món uống không thể thiếu trong gia đình người Mỹ cũng như khắp thế giới. Do đó giá của nó chỉ tạm thời xuống khi có thặng dư nhiều nhưng sẽ lên lại thôi. Đó là chưa kể với giá quá thấp của JVA, các công ty cà phê khác như GMCR, SBUX ... rất muốn take over.

Sutuhaddong
06-19-2012, 03:00 PM
Ca'm o*n ba'c BC . Ba'c noi' va^.y thi` HD ye^n ta^m ngu? ye^n ro^`i . Ho^?m ra`y HD co' da'm mo*? account be^n 401K ra coi che^'t lie^`n . =))

PhuongNam
06-19-2012, 09:43 PM
Mua luc' $9 , nay $6 ma` co^ HD nay` khong dam' mo? ra coi 401K , bo^. co^ mua 10,000 shares ?
Neu mua duoc 10K shares khi len lai $10 co^ cung~ loi` kha' bo^n . haha

PhuongNam
06-20-2012, 07:07 AM
Arna, Gale , Indix tiep tuc le^n manh, chuc' mung co Sydney ve^` Indix . Hy vong no' len the^m.
Bio stock khi len nhu rocket , Arna moi' $2 nay da~ $10 .
Chuc cac ban danh' da^u thang do'

PhuongNam
06-20-2012, 03:18 PM
Cam' on ban NgocDam da~ cho mot outlook ve economy . Vien anh? kinh te cua Au Chau khong may sang' sua? , cho nen A' Chau , My~ bi le thuoc cu~ng di chap chung? .
Chung' toi , dua theo vet chan chap chung? do' ma` invest , khong qua' ho^` hoi? nhu nhung nam 2000 , nhung cu~ng khong qua' bi quan . An ngay` nao` hay ngay` do' , nuoc My~ khong the^? sup do^? , vi` khi do' $ minh` giu~ = 0 , vang` = bi cuop dut va` khong bien thanh` thuc an duoc . Hy vong die^`u do' se~ khong xay? ra. Cam on ban.

Sutuhaddong
06-22-2012, 05:57 AM
Anh Nam no'i gi` ma` nghe ghe^ va^.y . La`m gi` co' chuye^.n ddo' xa?y ra . Ne^u' co' cha('c la` ta^.n the^' ro^`i . :))
Ai cho*i stocks bi. thua lo^~ nhie^`u wa' thi` coi cai' Portfolio cu?a o^ng na`y cho ddo*~ tu?i tha^n .


http://web.streetauthority.com/ds/images/st-port.png
All prices are as of Thursday, June 21.


Security (Ticker)
Shares

Initial Purchase Date

Avg.
Purchase Price
Recent Price
Current Value
Buy Under
Target
Total Return


Ford Motor (F)

1,095.4

01/04/12

$11.44

$10.45

$11,447

$13

$20

-8.7%


Alcoa (AA)

501.8

01/06/12

$9.32

$8.69

$4,360

$12

$16

-7.0%


Cree (CREE)

400

01/12/12

$23.22

$24.04

$9,616

$25

$40

-0.3%


Exide (XIDE)

1,500

02/01/12

$3.41

$3.10

$4,643

N/A

N/A

-9.5
%


Citigroup (C)

400.1

02/06/12

$31.68

$28.28

$11,315

$36

$50

-10.9%


Ligand Pharma (LGND)

350

02/13/12

$14.87

$16.49

$5,772

$17

$30

11.0%


Marathon Oil (MRO)

200

02/24/12

$35.01

$24.00

$4,833

$40

N/A

-31.4%


Calgon Carbon(CCC)

400

03/14/12

$15.38

$13.60

$5,440

N/A

N/A

-11.7%


Echelon (ELON)

1,000

03/30/12

$4.51

$3.34

$3,340

$7

N/A

-26.0%


MDC Partners (MDCA)

512.8

04/09/12

$10.57

$9.71

$4,979

N/A

N/A

-8.1%


Freeport-McMoran (FCX)

200

04/24/12

$37.00

$33.92

$6,784

N/A

N/A

-8.4%


Zoltek (ZOLT)

600

05/11/12

$9.16

$8.66

$5,196

$11

N/A

-5.6%


Weatherford Industries (WFT)

500

05/21/12

$12.48

$12.24

$6,120

$15

N/A

-2.1%


GoodYear (GT)

600

06/08/12

$10.32

$11.44

$6,864

N/A

N/A

10.7%


Security Holdings

$90,708

$ Cash Holdings

$1,732

Total Return since January 2012*

$92,440


-7.6%


* Individual security returns are shown as of the date each security was added to this portfolio. Individual security gains/losses include both capital gains and all dividends paid. However, total returns for the portfolio and the S&P are listed since the portfolio was funded with $100,000 of real money on Jan. 4, 2012.
[/URL][URL="http://web.streetauthority.com/ds/closed/closedds.htm"]Visit this link (http://www.streetauthority.com/growth-investing/best-stock-sector-isnt-one-you-might-think-459354) to view a listing of all previously-closed $100,000 Real-Money Portfolioholdings.

PhuongNam
06-22-2012, 06:37 AM
co^ HD, bat cu' invest nao` cu~ng the , luc' len luc' xuong , invest $100,000 ma` con` lai 92,440 la` quy' gia' lam , tuy nhien khi len lai , vi` tinh` trang kinh te nay` , minh` phai? ban' mua hang` tuan, hang` ngay` . Chang ai loi` mai~ ca? , co' lo^? thi` moi' co' loi` , high risky high return .
Dinh short HNR nhung khong dam' short anh ARNA , biet la` co' an nhung khong dam' lieu mang.
Co HD mua ban gi khong?

Sutuhaddong
06-22-2012, 09:28 AM
Tha(`ng ONXX na`y mo*'i co' hai nga`y ma` le^n ga^`n 50% . Co' ai da'm short anh cha`ng na`y hong ?:D
Ho^m wa mua GNOM @1.92s Bu*~a nay set mua MOTR@.65s ma` hong bie^'t co' xuo^'ng to*'i gia' ddo' hong . Chu*a ba'n gi` he^'t ...Ne^u' co`n tie^`n cha('c se~ mua JVA va` WFT . He^'t tie^`n ro^`i . :-s

PhuongNam
06-22-2012, 11:38 AM
Ca^`n muon the^m tie^`n kho^ng ?:-|

Sutuhaddong
06-22-2012, 12:21 PM
Tho^i ddi anh o*i, HD so*. no*. na^`n la('m . co' nhie^u cho*i nhie^u ha` ...cho*i va^.y mo*'i hong so*. cho^`ng bo? . =))

PhuongNam
06-24-2012, 10:12 PM
Tha^y' anh ban Lotus cho biet dan nha` giau` Chet di tan? qua My~ , qua My~ thi` My~ huong? loi , vai` anh trai tre? kie^'m duoc nu~ dai gia TQ thi` tha ho^` choi stocks .
Sao ma^'y anh nha` giau` TQ kho^ng di tan? qua VN ? Kinh te Tau` gio` bat dau ye^'u , Mobi` ma` le^n thi` ne^n ban' co HD ui .

PhuongNam
06-25-2012, 09:02 AM
Stocks tre^n duong` trut do^'c nhu thong le cua? mua` he` , kho^ng biet day' la` bao, can than la` hon ca? , phai? kho^ng anh BC va` cac' ban ?

Sutuhaddong
06-25-2012, 09:09 AM
NOK ho^m nay set gia' mo*'i 52/wk. low . The^ tha?m wa' . Cu~ng he^n HD ba'n khi no' co`n o*? gia' tre^n 3ti` . Co' khi na`o no' xuo^'ng duo*'i $2s hong ta? :D
HD he^'t tie^`n ro^`i ...chi? co`n ba.c ca('c kho^ng ha` ne^n hong mua gi` dduo*.c he^'t . Chi? ngo^`i cho*` no' le^n dde^? ba'n tho^i,co`n no' cu*' tie^p' tu.c xuo^'ng thi` ngo^`i ngo' tie^'p . :D

Sutuhaddong
06-25-2012, 12:48 PM
Ho^m nay dda so^' stocks dde^`u ddo? va^.y ma` tha(`ng AMRS le^n ho*n 20% ga^`n $4s ro^`i . Ho^m truo*'c ba'n co' $2s ,uo^?ng ghe^ .:P

PhuongNam
06-25-2012, 03:38 PM
May la` HD ban' NOK roi chu' may anh lien he^. voi Europe the^ tham? trong future lam , hom nay chi? may anh bio la` le^n thoi , anh Arna PN ban' luc' $3 nay le^n $10 roi do' , do' cu~ng vi` PN chua bao gio` dung den bio nho? ne^n hoi run.

PhuongNam
06-26-2012, 12:13 PM
Stocks cho` xuong the^m moi' mua : RIMM, RDN,SGI,SIGM
STOCKS nen mua khi xuong the^m 10% : GNOM,FRO,GG,YRCM,ARNA
STOCKS mua ban' hang` ngay` : FB,TTM,QCOR,ARMS
Khong nen short : ONXX, CMG, AAPL vi` no' khong xuong nhieu, ma` dung 1 cho^?

Sutuhaddong
06-29-2012, 09:00 AM
Ho^m nay stocks le^n wa' xa', co' ai mua ba'n gi` hong ? HD mua NOK @2.07s .:D

PhuongNam
06-29-2012, 02:51 PM
Sao HD bao? het tie^`n rui` , chac moi' lanh? luo ng . Hy vong Au Chau duoc giup' , NOK chac tre^n duong` hoi phuc. Co' mua Gnom $1.85 .

Sutuhaddong
07-02-2012, 07:30 AM
Mo*'i tru'ng ma'nh !!! =))

baocuong
07-02-2012, 09:01 AM
Chào tất cã các bạn,
Mới đi vacation 10 ngày về tối thứ sáu vừa qua.
Như thường lệ BC không đụng đến stock market trong khi vacation nên khi về ngạc nhiên thấy market lên khá nhiều và cái portfolio của mình trông cũng đẹp hơn (BC nghĩ là nó sẽ xuống chút đĩnh). Đặt mua thêm JVA @ 5.80

PhuongNam
07-02-2012, 09:40 AM
Chao` mung` anh BC tro lai, khi anh di neu anh con` giu short Me^? restaurant thi` gio` anh thang lon roi .

baocuong
07-02-2012, 02:13 PM
Cảm ơn PN. Mới cover và lời khá nhưng không nhiều lắm vì số lượng stock ít.

PhuongNam
07-03-2012, 07:12 AM
CHTP xuong qua' xa' , duoi' $1 , anh nay` ai muon choi penny thi` nghien cuu' .

Sutuhaddong
07-05-2012, 09:59 AM
Hong da'm mua chtp , thuo^'c cu?a no' cha? co' cai' na`o ra cai' na`o he^'t anh Nam ui. :D Mua rosg @11.55s

PhuongNam
07-05-2012, 07:05 PM
penny stock khong can choi dai` han co HD oi , may anh chi em dung` no' nhu ban` co` , khi CHTP xuong 75 xu , nhao` vo mua , len 92 cents thi` ban tuc thoi` , nho' khi GM khai pha' san? , stock player trade no' cu~ng vai` chuc cents , lua` may^' anh cuu` non nhao` vo^ chet . Chu' may anh nhu CHTP mua dai` han thi` that hen no' moi' len lai $3.
Neu khong co' kinh nghiem dung` nhao` vo may anh nay` lanh? dan do' . PN nhao` vo anh GNOM cu~ng theo loi nay` thoi.

PhuongNam
07-06-2012, 07:35 AM
JVA le^n trong khi tat ca xuong, anh BC ban' chua hay long term .
CHTP ma` PN advise ai thich penny tu` 75 cents le^n hon $1 roi do' , mua it' ban' ngay thoi vi` tui bio nguy hiem lam.

Sutuhaddong
07-06-2012, 10:58 AM
CHTP xuo^'ng le. ma` le^n cu~ng nhanh ghe^ . Anh Nam tru'ng ma'nh ro^`i nhen .
Ho^m nay QTWW cu~ng le^n DNMD va` GNOM cu~ng le^n ,nhie^`u stocks le^n la('m chu*' dda^u chi? co' JVA .:D

baocuong
07-06-2012, 01:00 PM
Hello PN,
Chưa bán. BC nghĩ là jva có thể lên trên $10, khi shorts get out of the way. Tuy nhiên với một ngày như thế này, đáng lẽ nên bán lúc nó trong khoảng 6.35 - 6.40 rồi mua lại trong ngày @ 6.09 - 6.10.

PhuongNam
07-07-2012, 07:33 AM
dong^` y' voi anh BC , JVA phai hoi long term 1 ti' . Anh CHTP PN mua it' cho vui cua? vui nha` , chu' anh nay` tu nhien len vot la`m PN chang hieu vi` thuoc no' bi FDA tu` cho^i' . It' tie^`n cu' canh me ma^y' anh nay` ma` co' tie^`n uo^ng cafe .

baocuong
07-09-2012, 12:28 PM
Hôm nay market không có dỉrection rõ rệt vì có nhiều uncertainty: tình hình KT Âu Châu, employment ở Mỹ etc.. Đặc biệt các stock về coffee đều xuống nhất là gmcr, jva. BC nghĩ là JVA đã xuống nhiều quá vì số short quá lớn. Do đó có thể có cơ hội lên nhiều hơn là xuống nữa, nên mua thêm 6000 jva @ 5.86

Sutuhaddong
07-09-2012, 03:15 PM
Wow, ba'c bc chi` wa', da'm mua mo^.t la^`n to*'i 6K shrs. HD cu~ng co' 6k shrs ma` hong fa?i JVA ma` la` QTWW. Ho^m nay gain dduo*.c 70% ro^`i . co' the^? no' se~ le^n ho*n $1s tu*` gio*` cho to*'i nga`y tuye^n bo^' earning . :D
gnom ho^m nay cu~ng le^n wa' xa' . PRMW tuo*?ng no' le^n ro^`i xuo^'ng ne^n lu'c le^n 1.24s ba'n ma^'t tie^u (ba'n lo^~ he^'t 3K)ai de` no' hong xuo^'ng ma` cu*' tie^p' tu.c le^n . Ho^m nay le^n 15% ...la`m nu*.c ghe^ . :((

Sutuhaddong
07-09-2012, 03:53 PM
HOng bie^'t co' ai o^m cai' stock na`y hong he'n . Ne^u' co' thi` xin tha`nh tha^.t chia buo^`n . dde^? ai no'i , cho*i stock cha('c a(n thi` kie^'m ma^y' ha~ng xuo*?ng 1b. tro*? le^n mua thi` hong so*. bi. ma^'t tra('ng . :P
Truo*'c gio*` ddo'ng cu*?a no' xuo^'ng @0.611 -1.57c (72% loss) sau gio*` ddo'ng cu*?a no' tuye^n bo^' file banruptcy xuo^'ng the^m 40% nu*~a , gia' hie^.n gio*` chi? co' 0.37s trong khi ddo' 52wk/high cu?a no' la` $24.99s.
July 9, 2012, 6:08 p.m. EDT
Patriot Coal files for Chapter 11 bankruptcy

http://www.marketwatch.com/story/patriot-coal-files-for-chapter-11-bankruptcy-2012-07-09-1848581

baocuong
07-09-2012, 06:53 PM
Cảm ơn HD. Tuy nhiên cũng run lắm, nếu nó mà xuống nữa thì chắc đi làm cái bang quá. Hy vọng thiên hạ uống cà phê nhiều nhiều zdô cho tui nhờ.

PhuongNam
07-10-2012, 08:01 AM
Voi' cai' chart JVA se~ giao dich trong gia' hien tai cho den khi nao`le^n lai thi` khong biet, nhung khi len thi` ai mua cung~ co' loi` ca? .
co^ HD, khi mot stock co' new low , HD nen can than , vi` co' gi` do' no' moi' set new low , thuong` thuong professional players ho ban' va` cho` coi ra sao truoc' khi mua lai.
Hom nay co' hang? MAKO cu~ng xuong new low , can than day . Thuong` thuong khong ai mua the^m stock xuong' de^? lay average down, nhu the minh` nam giu~ qua' nhieu stock khong tot ma^'y. Chi? tru` khi stock tot nhu APPLE khi thoi` the bat no' xuong thi` minh` mua the^m .
Nhung hang? ve utility nhu PRMW le^n xuong cham, la^u la^u no' vot le^n . Phai? patient lam.moi' duoc. Nortel > 1 billion van bankruptcy nhu thuong`.
PN vao` da^y de^? chia se~ kinh nghie^m voi' cac ban, chu' khong ho^ hoan' mua ban' ma` kho^ng la`m research truoc' , anh BC rat can than cho nen stock nao` mua theo anh BC deu^` co' loi` hay hue von , chu khong bao gio` anh ay ho hao` mua stock xau ca.

baocuong
07-10-2012, 10:24 AM
Thank you, PN.
Mười mấy năm về trước BC cũng bị lỗ lăng lỗ lóc, bị bạn bè vợ con xĩ vã thậm tệ đấy chứ. Với kinh nghiệm mồ hôi nước mắt đó, ngày nay mới khá được chút đỉnh. Dĩ nhiên BC cầu mong bạn bè mình có lời vui vẽ cã làng, không ai phải đau khỗ vì mất tiền hết.
Lý do BC mua nhiều JVA vì nó được thành lập đã lâu (1971), lại là commodity (cà phê) nên việc nó bị bankruptcy rất thấp mặc dù là một stock nhỏ. Nó lại có dividend. Ngược lại vì nó nhỏ nên nó có thể jump rất nhanh nếu nó có good news dù là tin đồn (có profit, take over...)

Sutuhaddong
07-11-2012, 10:42 AM
Anh Nam o*i, con` giu*~ GNOM hong ? ne^u' co`n thi` ra dde^'m tie^`n nhe . :D

U.S. NEWSPeregrine Financial Group Files for Bankruptcy (http://live.wsj.com/video/evidence-released-in-trayvon-martin-murder-case/036DFFA3-38E5-40F3-A6F8-40E38876E857.html?mod=wsj_article_tboleft)


Peregrine Financial Group filed to liquidate in bankruptcy on Tuesday, after regulators sued the futures brokerage for about $215 million of client funds allegedly missing from the firm. Jerry Dicolo reports. (AP Photo/Waterloo Courier)3:27

Wall Street employees lose $2 B in 401(k) bet on own firms
Jul 9, 2012
Dde^? no'i, la^'y tie^`n thie^n ha. dda^u fa?i de^~, chi'nh ma^y' o^ng dda^`u na^.u co`n bi. lo^~ huo^'ng chi ma^'y tay ngang nhu* ....tui . =))

baocuong
07-12-2012, 09:03 AM
Cã tháng nay market xuống nhiều hơn là lên và trong những ngày gần đây, tình trạng càng tệ hại hơn với những tin tức xấu dồn dập. Tâm lý thông thường của các investors là bán đỗ bán tháo vì margin call, vì quá chán nãn bất kể lỗ lã làm cho market càng tệ hại hơn làm cho mọi ngừoi đều bị lỗ.
Vấn đề là mình phải ứng phó như thế nào?
Trước hết phải có cái nhìn đúng đắn về market: Market phản ảnh tình trạng kinh tế của Mỹ và thế giới. Đôi khi trong đoản kỳ, nó có thể khàc với tình trạng kinh tế nhưng trong trường kỳ bao giờ nó cũng đi đôi với tình trạng kinh tế. Market có cycle thường lên trong khoảng tháng 9,10 và xuống trong khoảng tháng 4, 5. Đó là chưa kể nó rất là volatile và bất thường do bàn tay lông lá manipulation của các anh chị scam artists của Wall Street.
Tình hình KT thế giới nhất là Âu Châu và Trung Quốc có quá nhiều rủi ro, uncertainty, nên market lên xuống bất thường tùi theo tin tức mỗi ngày. Rất may nó chưa đến nỗi sụm bà chè là nhờ kinh tế và banking của Mỹ tương đối vững chắc.
Thứ hai là cẩn thận trong việc mua bán stock, đừng double down nhiều quá, đừng xài margin nhiều quá, đừng mua risky penny stocks nhiều quá. BC có nhiều bạn đã phải second mortgage nhà trong các down cycle vào những năm 2000, 2008. Nên mua các solid stock có dividend và nếu nó xuống nhiều cũng ráng ôm, đừng bán lỗ, chờ ngày mai trời lại sáng.
Cái gì xuống quá thì có lúc cũng phải lên. Cái gì lên quá thì có lúc cũng phải xuống. Lịch sử của stock market cho thấy mặc dù luôn luôn có fluctuation nhưng chiều hướng lâu dài của stock market là đi lên. Nếu mình kiên nhẫn enough thì thế nào cũng gặt hái được kết quả tốt.

Sutuhaddong
07-12-2012, 01:10 PM
Well said! :D
Mua the^m gnom @2.50s Cai' stock na`y dde^? cho long term co' ly' la('m a` nhen . Ai mua theo lo^~ ra'ng chi.u . Co`n ne^u' nhu* nga`y na`y na(m sau no' hit 52/wk high thi` mi`nh ru? nhau ddi ve^` VN nha^.u nhen . :D

PhuongNam
07-12-2012, 04:24 PM
May^' ngay` nay dua vo chong ban di choi khap CA , khi ve thay gia' $2.55 , khong biet nen ban' hay khong ? vi` co HD mua lai voi' gia' nay` , PN mua luc $1.85

Sutuhaddong
07-12-2012, 06:00 PM
HD gamble chuye^'n na`y . Mo^.t a(n tro.n goi' hai la` ma^'t tra('ng . Hehehe

PhuongNam
07-13-2012, 07:43 AM
Hom nay check lai anh GNOM , xuong ti' ti' , anh nay` nay vo tay ma^y' anh day trader rui`, cho ne^n ma^'y anh nay` se~ dua GNOM xuong lai duoi' $2 lai, lan di choi nay` PN mat loi` kha' nhie^`u , nhung khong sao vacation la` tre^n he^'t , bat' chuoc' anh BC , khi di choi la` de^? stock qua mot ben.
Dang ngoi canh lai anh GNOM, anh VTIX xuong' qua' , coi anh nay` la^p' lo' o? level nay` chua , nen chua mua .
Luc' truoc' mua ARNA nhung vi` chua co' kinh nghiem ve^` may anh bio nen ban' som' qua' , anh nay` neu mua 5000 shares luc' $2 , co' the^? anh nay` le^n $20 thi` co' the^? down mua nha` . Anh nay` vung manh nhu anh DNDN chu' khong nhu anh GNOM da^u .

Sutuhaddong
07-13-2012, 09:34 AM
GNOM le^n la.i go`i . Ho^m wa ba'n rosg lo^~ he^'t 3k bu*~a nay no' le^n wa' cho*`i luo^n . Bo*?i va^.y mua mi' anh bio lo^~ 2,30% la` chuye^.n bi`nh thu*o*`ng ...fa?i nha^~n na.i mo*'i dduo*.c . :D

PhuongNam
07-13-2012, 09:45 AM
C o HD nay` so anh cafe nhung dam' mua anh ROSG lo^? 3K, stock nay`in May chi? co' hon $2 .

Sutuhaddong
07-13-2012, 12:12 PM
Thi` bo*?i . Ne^'u ho^m wa hong ba'n thi` bu*~a nay go*? vo^'n la.i dduo*.c ro^`i . oh well ....
Ho^m nay mua anh cafe 1K shrs@5.99s (mua lu'c mo*? cu*?a, tuo*?ng no' se~ le^n ai de` ...)va` mua wft 1k shrs@11.85s. Hai anh na`y mua xong anh na`o cu~ng ro*'t he^'t . Ddu'ng la` so^' con re^.p ma . Hehehe

PhuongNam
07-13-2012, 05:20 PM
Anh BC va` HD co' bi truong hop nhu may' PN khong? vo Yahoo de coi ma^y' stocks saved on the list nhung khong thay no' hien ra .

baocuong
07-13-2012, 06:36 PM
Anh BC va` HD co' bi truong hop nhu may' PN khong? vo Yahoo de coi ma^y' stocks saved on the list nhung khong thay no' hien ra .

Máy của BC cũng bị y như vậy.

PhuongNam
07-15-2012, 03:46 AM
nay thi` hien ra roi, PN phai save vao` Google finance , different outlook nhung OK , khong bang Yahoo.

PhuongNam
07-16-2012, 10:21 AM
Buy MOTR 4000 shares at .57
Buy NG at 5.69

Co HD va` Sydney co' theo kho^ng ? va`i ngay` le^n la` ban'

Sutuhaddong
07-16-2012, 10:35 AM
Motr co' tin gi` giu*.t ga^n hong ma` anh ru? mua ? HD dda~ co' 4k shrs cu?a motr, nhu*ng ne^'u no' co' kha? wan thi` se~ mua the^m, chi? so*. ddo^? vo^'n vo^ chu*a co' lo*`i thi` no' khai fa' sa?n tho^i . :D NG ,HD hong co' theo do~i ne^n chu*a da'm ro*' to*'i, cho*` va`i bu*~a coi sao . Bu*~a dndn bi. down rate ne^n HFD ba'n ra @6.40s gio*` no' le^n ho*n gia' ba'n ro^`i . Bo*?i va^.y, tin tu*'c chu*a ha(?n dda'ng tin ca^.y . QTWW ra^'t co' trie^?n vo.ng ...no' co' nhie^`u ho*.p ddo^`ng ma^y' chu.c trie^.u ...ne^n du` co' le^n xuo^'ng HD cu~ng va^~n giu*~ ma(.c du` gain ho*n 65% ro^`i . GNOM bu*~a nay le^n la.i nhu*ng HD va^~n chu*a ba'n . Vo*'i cai' gia' na`y HD nghi~ ra^'t cheap ...

Sydney
07-16-2012, 12:17 PM
Market cứ up down up down nên Sydney chỉ thực tập thôi chứ chưa dám mua .
Nhu*~ng Stock na`y Sydney thi'ch ma` chu*a mua : NCIT, HW

Sutuhaddong
07-16-2012, 12:59 PM
Mua the^m 4K shrs motr vo*'i anh Nam cho dzui @0.56s :D
HO^?m ra`y va^~n co`n thu*.c ta^.p huh ?:D

Sydney
07-16-2012, 01:44 PM
yes HD, pha?i thu*.c ta^.p cho to*'i khi na`o pass 75% mo*'i đu*o*.c mua ba(`ng tie^`n tha^.t .
ba` gia'o no'i chu*a đu? kha? na(ng thi` kho^ng nên mua ba'n ...
vo*'i la.i ba^y gio*` la` earning season stocks de^~ ro*'t la('m , va` Big institution chu*a trade nhie^`u ne^n market ra^'t volatile .


Good Morning Students: Even though the markets had a strong up day on Friday, the follow-through, which means continued strong upside price and volume, is lacking as we prepare for market open today. The "rally" as many call it, was led by smaller funds buying emotionally. Small funds constitute about 80% of all of the mutual and pension funds. Many funds are tiny with less than 1 million in their investment accounts. These managers are less experienced, do not always have adequate education, and are prone to buying stocks much the same way as the retail side of the market buy stocks, via news and following price. So today the markets are dropping a bit before market open. The bias is to the upside.
Consolidations are increasing so that means you may find springboards or engulfing white patterns but not many dragon patterns. The buy side is dominant at the moment, so look for buying, not selling short. If you find a stock you think is interesting, you can always ask for my analysis in these notes.
Homework Assignment: Study the Momentum Buy scan today, which is one of the Market Condition Analysis scans. Look to see what sectors and industries are most dominant, and study the price ranges. Are the stocks mostly under 10 or mostly over 20 or all over the place? There is a lot of information you can derive from these scans. Use sorts to do this homework.

EMKR: an example of TTQA and volume showing quiet accumulation after some intermittent quiet accumulation. The stock is moving up and down in a narrow price range which is indicative of larger lots buying with a controlled order similar to our BSLO you are learning to use. The huge green volume in late June is High Frequency Traders who discovered the quiet accumulation at that time. Smaller funds rushed in to buy following their lead, as these small funds tend to do.

ROSG is an illiquid stock, meaning it has low shares traded per day. It also has a mere .1 percent institutional ownership, so the green TTQA bars are due to retail traders, not giant funds.

VLGEA: this is a runnaway trendline pattern. Do not chase stocks with these patterns. It will drop suddenly without warning. It is too vertical and at a new all-time high. These are tempting as they go up and up but they collapse and losses mount. Finding these stocks before these kinds of moves is what I am trying to teach you.

PhuongNam
07-16-2012, 02:19 PM
M ua re? hon PN 1 cent , bo^. HD co' tay trong :))
NCIT dang tre^n duong` le^n, HW thang' 1 hay xuong thap, PN canh mua tai thang' nay`.

Sutuhaddong
07-16-2012, 02:54 PM
Hehehehe ,anh Nam noi' nhu* tha^.t he'n . Ta.i lu'c anh no'i thi` tha^y' cai' arrow no' chi? xuo^'ng , lu'c ddo' gia' hie^.n ta.i la` 0.562...Ne^n HD set mua @0.56 ...No' nha?y le^n 0.568 ro^`i mo*'i ro*'t xuo^'ng 0.56s. Vo*'i cai' stock na`y ne^'u hong co' tin xa^u' thi` no' se~ le^n la.i , HD nghi~ va^.y ne^n mua chung vo*'i anh cho ...vui . :D
Good luck Sydney

PhuongNam
07-17-2012, 07:17 AM
Hom nay ma` mua MOTR thi` duoc gia' 55 xu . Cai' anh Motr nay` minh` chi? doi khi no' pop le^n 10% la` ban' ngay .
ALU xuong , nhung phai? cho` coi no' co' thanh` under $1 khong, khi do' nhay? vo^, khong phai? vi` no' tot nhung ai cu~ng nghi~ la` gia' qua' re? . Anh nay` chet 2 lan, lan truoc hangLUCENT nay duoc mua thanh` ALU , chet the^m 1 lan nua~ .
Anh VVUS va` cac' anh Tau` deu xuong ca?. Mobi khong biet ra sao ?

Sutuhaddong
07-17-2012, 08:32 AM
Fa?i chi...ne^u' bie^'t truo*'c thi` mua gnom ho^m nay le^n 12% ba'n dduo*.c ro^`i ,dda^u ca^`n mua motr chi cho ho^`i ho^.p . Motr ho^m nay hit the new 52/wk low . ALJ le^n cu~ng kha' . Mobi lu'c le^n lu'c xuo^'ng hong du*. ddoa'n dduo*.c .
Ho^?m ra`y hong co' theo do~i ALU, hong ngo*` no' the^ tha?m wa' . Hong bie^'t ba'c BC co' co`n giu*~ no' hong . :-s

PhuongNam
07-17-2012, 08:56 AM
Mot tuan nua~ ma` Motr khong len den 65 xu thi` PN dai? cac' ban mot chau cafe

Sutuhaddong
07-17-2012, 09:07 AM
HD cu~ng nghi~ motr se~ le^n la.i ne^n mo*'i mua theo anh Nam cho*' ne^u' kho^ng thi` ngu gi` . :D Mua OVTI @11.90s
Ho^m nay gnom le^n 14% anh Nam ba'n chu*a . HD va^~n co`n giu*~ 5k shrs cu?a no' . $-)

PhuongNam
07-17-2012, 01:45 PM
ban' mot so GNOM , thuong thuong PN mua 10K , ban' 5K giu 5K .
Motr tan cung` toi' day', khong nghe tin tuc gi` pha san ca ne^n OK , PN da~ tung choi CNXT , Vitess , MSPD cho nen khi xuong cung~ cha? sao ca? , khi le^n thi` minh` co' chuc K nhu choi

PhuongNam
07-18-2012, 07:34 AM
Hom nay ROVI xuong kha nang , VVus le^n vi` thuoc diet , GNOM cung len automatic ho ban' cho PN roi , MOTR nay dang binh` gia' , vai` ngay` nua chac len chut' dinh? va` cuoi thang' 7 chac se~ pop len the^m 1 lan . Anh cafe be^`n be^`n voi' gia' nay` , anh nay` vi` la` cafe khong phai? pop corn ne^n chua thay pop.

Sydney
07-18-2012, 08:34 AM
TC2000 ho*i ma('c nhu*ng đa'ng đo^`ng tie^`n ... Sydney xa`i no' đu*o*.c 1 tha'ng ro^`i va` ra^'t thi'ch , anh BaoCuong , anh Nam, sis HaDong co' muo^'n thu*? kho^ng thi`
cho Sydney bie^'t , Sydney se~ du`ng Join.me đe^? ACE co' control ca'i computer cu?a Sydney đe^? bie^'t du`ng no' kie^'m stocks ra^'t la` nhanh .


Ho^m qua tha^'y co' nhie^`u stocks đe^? mua qua' , lu*.a ra 1 đo^'ng , đo*.i cuo^'i nga`y coi bao nhie^u ca'i le^n , xuo^'ng :)
thu*o*`ng thi` no' le^n va`i nga`y , khi market xuo^'g va`i nga`y thi` la.i bi. lo^~ ... ne^n co`n run qua'

Sutuhaddong
07-18-2012, 08:38 AM
TC2000 la` cai' software hay cai' chi chi? Muo^'n join thi` fa?i ma^`n ra(ng ? trong cai' software ddo' co' cho mi`nh bie^'t cai' stock na`o ne^n mua/ba'n gi` hong ?
Thanks Sydney . Hai ho^m truo*'c mua ovti va` wft dda~ co' lo*`i ro^`i . Ddang luo*~ng lu*. chu*a bie^'t ne^n ba'n hay giu*~ ....HD nghi~ hai cai' stocks na`y ddang o*? bottom giu*~ thi` co' lo*.i ho*n . Sydney nghi~ sao ?:D

Chi? vi` cai' tha(`ng cha Brean Murray na`y mo*? mie^.ng ma` ROVI sink 40% huh anh Nam . Cai' stock na`y hie^.n ddang oversold, co' the^? mua vo^ .

Sydney
07-18-2012, 08:45 AM
TC2000 la` ca'i software đe^? mi`nh coi, scan , sort stocks .
muo^'n du`ng TC2000 thi` mi`nh pha?i tra? tie^`n.
PM cho Sydney ca'i phone number cu?a sis , ro^`i Sydney chi? ca'ch sis la`m đe^? coi TC2000 tre^n computer cu?a Sydney .
Sydney type cha^.m la('m , chi? xong cha('c he^'t nga`y :)

Sydney PM HD ca'i code trong join.me ro^`i đo'

Sutuhaddong
07-18-2012, 09:30 AM
Thanks Sydney . Cha('c cho*` Sis ddo.c ro^`i tho^ng bao' cho mo.i nguo*`i bie^'t mua/ba'n ddi cho le. . =))

Sydney
07-18-2012, 09:41 AM
Sydney co`n đang thu*.c ta^.p la`m sao da'm chi? ai , ma` stocks thay đo^?i nhu* tho*`i tie^'t sao bie^'t no' se~ le^n hay xuo^'ng ma` da'm no'i .

a` HD coi stocks o*? nhu*~ng đa^u va^.y ?
co`n scottrade Elite , ne^'u co' tre^n 25k thi` du`ng đu*o*.c , nhu*ng no' co' đie^`u kie^.n gi` nu*~a kho^ng sis ?
la^`n cuo^'i Sydney nghe scottrade no'i pha?i trade i't nha^'t 10 times a week or a month , right ?

Sutuhaddong
07-18-2012, 09:49 AM
Hehehe, va^.y thu*.c le. ddi ro^`i cho tui. na`y ta^.p vo*'i . :D
HD coi trong na`y ne`,
http://www.barchart.com/
s (http://www.barchart.com/)is vo^ ddo' register (free) ro^`i muo^'n coi cai' stock na`o add vo^ barchart cu?a mi`nh tha ho^` ma` coi . No' co`n cho mi`nh bie^'t cai' na`o ne^n mua ba'n nu*~a .
Scottrade Elite thi` ne^u' mi`nh co' tre^n 25K thi` free hong ca^`n ddie^`u kie^.n mua ba'n gi` he^'t a' Sydney .

Sydney
07-18-2012, 09:54 AM
Barchart.com Sydney co' register vo*'i no' , va` mo^~i nga`y no' email cho Sydney 1 stock ( 52 week HI )
Scottrade Elite vo*'i streaming quote kha'c nhau nhu* the^' na`o ? hie^.n gio*` Sydney đang du`ng Streaming quote

Sutuhaddong
07-18-2012, 10:16 AM
HD hong co' xa`i streaming quote . Mo*'i mo*? ra coi thu*? ne^n chu*a bie^'t no' kha'c o*? cho^? na`o .hehehe
Elite no' co' cai' software rie^ng. Mi`nh down load xong thi` mo*? window tu*` o*? pc cu?a mi`nh cho*' hong fa?i le^n net . vo^ ddo' mi`nh co' the^? add cai' stock na`o mi`nh muo^'n ...va` no' co' dde^? volume trade 52/wk low/high le^n xuo^'ng trong nga`y bao nhie^u mi`nh tha^'y dduo*.c he^'t . Sydney thu*? ddi . :D
Sold OVTI @12.54s . $-)

Sydney
07-18-2012, 10:58 AM
Sydney DL Scottrade Elite ro^`i, gio*` đang ti`m ca'ch add stocks va`o .

Sutuhaddong
07-18-2012, 11:05 AM
Oh, HD tha^'y Elite tie^.n lo*.i ho*n a' Sydney . :D

Sydney
07-18-2012, 11:57 AM
Elite co' nhie^`u window qua' , Sydney chu*a bie^'t ca'i na`o la` ca'i na`o , sau khi market đo'ng cu*?a Sydney ho.c ca'ch xa`i no'

PhuongNam
07-18-2012, 05:56 PM
HD xai` Elite, PN chi? co' 10K voi' Scottrade nen khong xai` duoc, neu HD va` Syd thay tot va` can 25K de^? free thi` PN se~ chuyen it' tien sang .
May co^ co' nhieu trading tools chac la` phai? loi` nhieu hon lo^?

PhuongNam
07-18-2012, 09:22 PM
email cua? PN la ktran2804@yahoo.com , dt cell (805)264-7624 rat it' xai`cell lam de^? o? nha` khi di exercise, tuy nhien se~ tra? loi` khi nhan duoc dien cua? cac' ban.
Hy vong thanh` lap 1 team investment . Cam' on Syd va` HD .

PhuongNam
07-19-2012, 07:01 AM
Hom nay moi thu' deu len , ke ca anh Motr , cach' day 1 tuan , mua them 1 so xuong qua', ho^m nay thay hoi dep mat' chi? tru` anh MU moi' lay lai von.
Doi anh Motr truoc' sau gi` cung pop , hom nay len thi` chac chan anh nay` cung~ Ok in the future.
Anh cafe chac phai doi mot thoi` gian .

Sutuhaddong
07-19-2012, 07:01 AM
Elite ra^'t co' lo*.i la` mi`nh tha^'y dduo*.c stocks le^n xuo^'ng dde^? theo do~i. HD nghi~ anh Nam ne^n bo? tie^`n vo^ ddu? 25K dde^? dduo*.c xa`i free Elite. Co`n lo*`i lo^~ HD hong da'm ba`n dde^'n . :D
Da. hong co' chi . :D

Sydney
07-19-2012, 08:02 AM
HD ,

chi. coi video rô`i ma` chu*a la`m đu*o*.c , kho' xa`i ho*n streaming quote
chu*a biê't add quote o*? đa^u va` ma^'y windows kia , nhie^`u qua' , la`m no' nho? la.i thi` so*. kho^ng bie^'t cho^~ no' tro^'n , khi ca^`n la`m sao bie^'t no' o*? đa^u đe^? lo^i đa^`u no' ra .
khi na`o ra?nh, em va`o setup va` phone chi? chi. ca'ch xu*? du.ng nha

Anh PN, khi na`o anh ve^` nha` ro^`i thi` Sydney se~ phone to*'i anh , co' gi` no'i chuye^.n cho nhanh ha .

Sutuhaddong
07-19-2012, 09:10 AM
Chi. mo*? cai' account manager ra ....trong no' no' co' ca? ddo^'ng cai' window right? Chi. ddo'ng cai' order entry la.i , cai' ddo' hong ca^`n thie^'t . Khi na`o mi`nh ca^`n thi` chi? ca^`n click vo^ cai' stock mi`nh muo^'n mua thi` ca'i ddo' no' tu*. ddo^.ng mo*? ra . Cai' positions thi` mi`nh thu go.n la.i vu*`a ddu? xa`i ...i' coi . Cai' chart dde^? mi`nh theo do~i cai' stock na`o mi`nh muo^'n coi le^n xuo^'ng mua /ba'n thi` mi`nh cu~ng thu go.n la.i . Cai' velocity & Force cu~ng thu go.n la.i . Cai' quoteGrid-Symbol list thi` cu~ng thu go.n la.i fa^n nu*~a cai' window ...mi' ca'i la(ng nha(ng kia thi` dde^? nu*~a cai' be^n kia ...the^' la` coi dduo*.c ca? la`ng . Chi. co' hie^?u HD no'i cai' gi` hong ?hehehe
Cai' QuoteGrid-symbol list thi` mi`nh thi'ch cai' stock na`o add cai' ddo' vo^ o*? cai' khung nho? xiu' be^n tay trai' ...no' se~ hie^.n ra ...

Sutuhaddong
07-19-2012, 09:59 AM
Ho^m wa, VVUS dduo*.c FDA cha^'p thua^.n cho ba'n thuo^'c diet , stock nha?y vo.t le^n tu*` $26s-$31s trong khi ddo' ARNA thi` bi. ro*'t xuo^'ng -10% . Ho^m nay cha? co' news gi`, vvus ro*'t ga^`n 10% va` arna ro*'t the^m 7% nu*~a, kho' hie^?u wa' . Cu~ng he^n ho^m wa set mua vvus @29s ma` hong ddu? tie^`n(ta.i ddang set mua tha(`ng kha'c ma` we^n) ne^n hong the`m mua . :D

PhuongNam
07-19-2012, 10:09 AM
May anh thuoc bio khi len cao qua' thi` khong nen mua . Bio day trader rat thich' vi` no' vot len 1 ngay` >10% , cho nen khong can news VVUS van xuong 10% khi profit taking.
Doi no' xuong ti', mua vao` thi` co' loi` ngay.

Sydney
07-19-2012, 10:10 AM
chi. đa~ close ca'i order entry va` positon tru*o*'c khi em chi? ro^`i
ma^'y ca'i co`n la.i thi` chi. move no' va`o 1 be^n
gio*` chi. đang add symbol va`o
Thanks em .

Sydney
07-19-2012, 10:13 AM
Anh PN ,
ho^`i na~y Sydney phone anh , nhu*ng sau khi anh hello Sydney co' no'i : anh Nam , Sydney o*? DT đa^y
ca'i anh cu'p phone ...
why ?

Sutuhaddong
07-19-2012, 10:14 AM
"Doi no' xuong ti', mua vao` thi` co' loi` ngay."
Cu~ng chu*a cha('c dda^u nhe anh Nam . HD bi. tha(`ng ROSG ma` lo^~ tha('t ho.ng a' .
Hong co' chi Sis. Co' tha(`ng elite na`y ro^`i chi. hong ca^`n mua tha(`ng tc2000 kia chi cho to^'n tie^`n .:D
"ho^`i na~y Sydney phone anh , nhu*ng sau khi anh hello Sydney co' no'i : anh Nam , Sydney o*? DT đa^y
ca'i anh cu'p phone ...
why ?"
Cha('c chi. Nam ddu*'ng ke^' be^n . =))

DiemHuong
07-19-2012, 02:06 PM
cha`o anh su+ tu+? ha` ddo^ng
ni'u ma` ko nga.i cho o^m ho^ng ca'i na`o
so+` to'c le^n xuo^'ng a`o a`o
tha(`ng na`o de^~ dzo+'t em nha`o vo^ ngay :)

PhuongNam
07-19-2012, 07:27 PM
Co^ hay anh Diem Huong
O day la` noi trao doi kinh nghiem ve stock , khong phai? la` noi tim` ban 4 phuong, cho nen gioi' tinh' khong quan trong , quan trong la` giup' nhau kiem tien va` bao ve^ $ cua? minh` va` ban be`, va` co' the^? giup' rat nhieu nguoi` trong bong' toi^' kinh nghie^m cua? trading stocks .
O noi trading nay` chi? so nguoi` gian doi^' , advice mua ban' nhung junk stocks , neu co' loi` thi` dt xin dong' gop' quy? tu` thien ben VN , neu lo^? thi` minh` rang' chiu.
PN cho e mail va` so dien thoai , vi` da~ bi nhieu nguoi` lua` ma` khong duoc, cho nen da~ co' khang' sinh rui` .
Check cell thi` khong thay miss call hay recent call cua? syd , khong tien cu' gui e mail, neu bat tien thi` lien lac tren dien dan` nay` cung~ OK.

Vao` day thay cac ban trao doi^? ve^` Elite vv rat thanh that , advice nhieu stocks rat thanh` ta^m nhu anh BC , cac co^ HD, Syd , Tony . Cho ne^n vie^c khac' gioi' tinh' hay ke^? ca? khac' chinh' tri cu~ng kho^ng quan trong bao nhie^u ca? .

Sydney
07-19-2012, 11:31 PM
Na~y gio*` kie^'m stock , thâ'y stock na`y look good , post va`o cho ACE coi va`i nga`y to*'i no' co' lên kho^ng :

CECO 5.66
ALGN 31.70

La^`n na`y kie^'m stocks move nhanh ho*n .

Sydney
07-20-2012, 06:45 AM
Anh PN,
Sydney PM so^' phone cho anh to^'i qua , anh check PM anh đi nha .

PhuongNam
07-20-2012, 07:34 AM
ALGN tre^n duong di le^n.
Anh se check cell, toi anh hay di choi voi ban, it' dem phone theo vi` vo se~ goi ve^` nua~ chung:))
Anh BC con` short MEX food, neu con` anh lanh? $9000 ho^m nay roi .

Sydney
07-20-2012, 07:56 AM
PN,
khi na`o anh o*? nha` co' computer thi` ha~y go.i , vi` khi đu*a screen cho anh ... Sydney se~ chi? anh ca'ch xu*? du.ng .

A` que^n , MO le^n hoa`i ca? ma^'y tha'ng ro^`i ma` kho^ng chi.u xuo^'ng , le^n cha^.m tho^i nhu*ng cu*' le^n đe^`u đe^`u le^n hoa`i .

Thu*o*`ng thi` khi lu*.a stocks Sydney make sure ca'i trend no' đi le^n ro^`i mo*'i va`o ,
tha^'y HD thi'ch mua va`o khi stocks ga^`n cha.m đa'y ne^n Sydney lu*.a theo kie^?u na`y cho HD , ho*i risky vi` lo*~ no' kho^ng reverse thi` tie^u . co`n ne^'u no' đi le^n thi` mi`nh ride ca'i wave longer .

Sutuhaddong
07-20-2012, 08:19 AM
Em Huo*ng be^n dde`o o*i, anh so*. nho^.t la('m...ddu*`ng o^m eo anh ke?o anh giu*.t mi`nh thu.t cu`i cho? tru'ng cai' anh hong ne^n tru'ng thi` fie^`n la('m . Hehehe
Ho^m nay sa'ng tha^y' dow xuo^'ng cai' gi` cu~ng xuo^'ng ta^'t ta^`n ta^.t ne^n set ba'n wft@13.05, gio*` vo^ net dduo*.c thi` no' dda~ ba'n ma^'t tiu ro^`i . Hehehe cai' stock na`y HD xa`i margin ne^n hong da'm dde^? la^u cho*' hong tho^i se~ dde^? cho long term ro^`i . :D
Sydney, HD so*. mi' cai' stock ddang le^n a`o a`o la('m . Ta.i HD ro*' cai' na`o ddang le^n cu~ng bi. ro*'t xuo^'ng dda^'t he^'t . MO muo^'n a(n cha('c ma(.c be^`n thi` ne^n mua no' . Vi` no' cu~ng la` mo^.t trong nhu*~ng blue stocks ne^n hong so*. ma^'t tra('ng , cho*' cho*i stock mo^~i nga`y nhu* tui. mi`nh thi` boring la('m . Hehehe

PhuongNam
07-20-2012, 08:28 AM
Syd
Có nhiều cách chơi stocks , dài hạn, trung hạn , ngắn hạn hay cực kỳ ngắn hạn . Mua cũng thế , mua sau khi nghiên cứu thấy hảng tốt, mua sau khi thấy hảng xuống với giá bèo hy vọng lên trở lại . Method nào cũng có ưu khuyết điểm cả , tuỳ theo mình thích loại nào thôi .
Ngày hôm qua STHD co' cho web site rất hay , mình coi general idea cua? stock mình muốn mua .
Anh cũng như anh BC, trading để cho vui cửa vui nhà , có activity thôi , nên những trading tool của cac' em cho, anh cũng chắc không xài vì tốn nhiều thì giờ quá , lấy thời gian đâu nhậu nhẹt haha . Cú lên đây trao đổi sau khi các em nghiên cứu kỹ lưởng từ các tools các em có , để các anh ăn theo đủ tiền mua vài xị đế là zui rùi .
Người VN có tính tốt là khi mình hoạn nạn thì giúp đỏ tận tình , nhưng cũng có tính xấu là khi mình bàn bạc về stock họ nghĩ mình giàu nên ghét , hay phá chứ đâu biết rằng anh BC và anh mặc quần xà lỏn đi nhậu , haha.
Mua MO hay Apple la` de^? cho nhung nguoi` mua xong de^? do', vai` 3 thang' coi lai , chu' no' kho^ng Le^n xuo^'ng nhie^u` .
Noi' cho vui, o? My~ an uong' tha? cua? , khong biet STHD co' co`n eo kho^ng ? haha

DiemHuong
07-20-2012, 08:35 AM
truoc khi o^m 1 em stock na`o ddo' quy' di. co' la`m research truoc ko mo+` sao mi' nguoi o^m em na`y ru`i o^m em kha'c hoa`i di. ?
DH mi' luot 1 vo`ng thi' ca? mo+' ko nho+' no^?i te^n
bi' quyet dde^? dde^m nay o^m em A va` dde^m mai o^m em bi la` gi ?

PN, HD ko fai vo^ dda^y ki'm bo^` nhi' ma` vo^ dda^y ddi ri`nh ra^.p co^ HD dde^? wuy'nh nhau :)

Sutuhaddong
07-20-2012, 08:49 AM
Anh Nam, thi` ta.i bo*?i vi` hong co' eo mo*'i nho^.t cho*' co' eo thi` cho em Huo*ng be^n dde`o e?m de^ tha? da`n ro^`i . Heheheehe
Em Huo*ng, tui. na`y nhu* anh Nam no'i ddo' ...trading cho vui cu~ng nhu* mi' anh chi. ghie^`n co*` ba.c dzi. ...cho*i cho dzui tho^i ...ai tan nha` na't cu*? thi` tu*. bie^'t la^y' . Hehehe Thi. truo*`ng hie^.n ta.i mua long term nhu* nga`y xu*a hong co' lo*`i la('m dda^u, ngoa.i tru*` co' nhie^`u tie^`n dde^? o^m mi' anh bu*. nhu* ap' bo^` gu' go^` v.v. . :D
Ho^m nay tt ddo? ru*.c ngoa.i tru*` ma^y' anh da^`u hoa? thi` xanh ro*`n ha .

DiemHuong
07-20-2012, 09:39 AM
mong HD ddu+`ng go.i DH ba(`ng nhu+ di. nu+~a
Nhi. Ca be^n kia ma` vo^ dda^y thi` ma(.t DH ca('t du.t ra'c

Sutuhaddong
07-20-2012, 10:08 AM
Hehehe Ok em Huo*ng ... be^n kia dduo*`ng . go.i dzi. dduo*.c ho^n cu*ng ? =))
Bu*~a nay em Huo*ng co' ddi.nh mua ba'n cai' gi` hong ?

DiemHuong
07-20-2012, 10:35 AM
Ko co' thi' thang Virus cung mu'n nhung ddang run tay :)

Sutuhaddong
07-20-2012, 11:35 AM
Tao ddang ddia. tha(`ng onxx . Tha*`ntg na`y la` stock cu?a con ba.n tao ...ke.t cai' no' cao wa' ne^n tao cu~ng run . tha(`ng vvus ho^`i sa'ng xuo^'ng to*'i 13% la^.n . Ne^u' gan tay mua vo^ gio*` cu~ng co' lo*`i ro^`i . Hehehe ...nhu*ng mi' anh bio na`y tao nga.i la('m . Bi. tha(`ng rosg...tao lo^~ ma^'t 3k ro^`i ne^n hong da'm lie^`u ma.ng nu*~a . :D
CMG bu*~a nay ro*'t nhu* sung ru.ng he'n ...ba'c BC ho^?m ra`y sao tha^'y im re, cha('c la` ddi vacation nu*~a ro^`i . >:/

PhuongNam
07-20-2012, 02:56 PM
Ban STHD sao doi^? to^ng , may` tau voi ong hay ba` Diem Huong the^' , hai ong ba` nay` thay loi chu~ viet giong nhau chac cung` mot mo^n phai' . Du` mo^n phai' gi` di nua~ , vao` da^y giup' nhau cung` trade stock la` zui roi^` , dung` tau tau may` may` lam` PN nho' ngay` bi may thang VC bat bo? tu` vi` vuot bien bat thanh` , tau tau may` may` lam` nho' den cac anh can bo qua' . Bo? tau tau may` di, xung te^n voi' nhau , neu lam` qua' thi` DT dong' cua? cai' forum stock nay` thi` buon lam .
Hy vong tuan sau se~ duoc nghe loi` e^m ai' hon , dung` dien dan` DT de giup nhau mua ban' stock hon la` dung` tu` ngu~ dao to bua' lon' . Neu muon cai? nhau xin Dac Trung mo? mot dien dan` khac' . Cac ban dong y' khong ? Than ai'

Tra? loi` O^ng hay ba` Diem Huong tai sao minh` phai? o^m ca? em A hay em B , haha neu cac' em nay` nguoi` thie^t thi` o^m chac suong' run le^n ro^`i, chu ve^` stocks, minh` phai? biet nhieu stocks , nghien cuu' 1 stock khong mat thi` gio` dau, thoi` dai internet vao` Google thi` cai' gi` cu~ng co' , cho ne^n biet 100 stocks chi? can 3 thang' he` thui , biet nhieu thi` khong bi wash sale , khong mua mot anh hay mot chi qua' nhieu, khi thua thi` di sach, choi stock phai? co' tai` nhu danh' bai` , biet ngui? mui` an hay thua truoc khi dat tien , nghie^n cuu' , graph , fundamental analysis chi? ye^?m tro thui, neu khong co' tai` thi` gio^ng' nhu may anh ben Vietcurrency bang` cap day^` minh`, bai` ho viet ve^` tai` chanh' rat la` hay va` co' gia' tri , nhung khi trade ho van bi te tua nhu thuong` , vi` te tua nay web do' da~ dong cua? . PN vao` day cho co' ban, chu' PN khi mat viec ma` khong can di kie^'m viec khac' thi` stock trading rat thich hop voi' PN .

Sutuhaddong
07-20-2012, 04:44 PM
Hehehe anh Nam, con wi? DH ddo' la` ba.n cu?a HD a' . HD ru? no' vo^ dda^y coi anh em mi`nh ba`n ta'n stocks dde^? ma` ba('t chuo*'c ...co*` ba.c vo*'i anh em mi`nh cho dzui, cho*' dda^u fa?i tui. na`y ca~i lo^.n dda^u . Ne^u' co' ca~i thi` ca~i tru'ng hong ha` hong co' lo^.n dda^u . =))

DiemHuong
07-20-2012, 06:45 PM
hahaha
hai tha(`ng mi`nh la`m wa' cha('c pa` con tuo+?ng mi`nh ddang ca~i nhau tha^.t
tao ddang nghi~ sao mi`nh ko cho+i to+'i mot fa't dde^? chu' PN kiu fe ca'nh va`o dda^y tiep tay va^.y la` xo'm na`y se~ xo^m tu. ho+n ? hihihi

Chu' PN ne`, DH mi' vo^ dda^y ca'i bi. chu' be? lu+ng cu~ng may sa('p ga~y thui chu+' chu+a to+'i no^?i .. bi gio+` chu' biet DH la` ai ro^`i thi` kho?i fai so+. tu.i no' bo? tu` vi` a?nh huo+?ng tong tao tao ma`y ma`y cua DH and HD nua

a` ma` chu' ddang o^m tha(`ng na`o di. ?

PhuongNam
07-20-2012, 09:29 PM
Chu' co' o^m thi` o^m em nao` chu' o^m thang` nao` lam` chi, hai em nay` giong nhu hai thang` hon hai con , thoi cu' gion? voi' nhau chu' xin chao` hai anh ban.
Chung' chau' tuy 3 ma` mot, chun g' chau' tuy 1 ma` 3 . Chao` cac' em cac' chau', hay chi? 1 em 1 chau' thui, bi ta^m tha^`n do anh? huong? xi` toc' , trai gai' ai chang biet ma` mo`.

DiemHuong
07-21-2012, 03:08 PM
y' chu' PN la` DH = HD huh ?
chu'ng cha'u la` my~ nu+~ dda`ng hoa`ng a`:-|
mo+` thui trai ga'i gi` cu~ng dduo+.c het, mie^~n dzo^ dda^y cho+i tha?i ma'i dzu'p nhau wuy'nh xi` to't tha('ng thi` dzui chung ma` chi't thi` ra'ng chi.u rie^ng mo^.t ca'ch a^m tha^`m ;-)

cu'i tu+`ng chu' PN ko ddi dda^u cho+i sao ?

PhuongNam
07-23-2012, 07:16 AM
Ho^m nay oil le^n manh , NXY va` GEOY dung' nhu anh Mad $ tie^n doan' , anh n ay` co' khi dung' khi sai .
Motr dung' 1 cho^? khi market down . GNOM duoc PN tien doan' ve lai gan $2 , nhieu khi xuong hon nua~ .
Vo^ day trade chu' my~ nu~ hay quai' nu~ cu~ng the same , hom di Thai Lan , gap my~ nu~ o^m eo thi` loi` ra cai' voi` voi , haha .
Coi market ra sao de^? mua the^m.

baocuong
07-23-2012, 07:41 AM
Chào tất cã các bạn:
Mấy lúc nay khá bận với con cháu nên ít vào Phố Rùm. Market lúc này terrible vì tin xấu về Âu Châu và Trung Quốc. Tình trạng này chắc còn kéo dài thên một vài tháng nữa mới khá được. BC không mua bán gì nhưng vẫn hold những stock đã có và đang bị lỗ khá nặng.
Good luck to every one.

PhuongNam
07-23-2012, 08:40 AM
Chao` anh BC chuc' mung` anh con chau' day^` dan`g, khong biet anh co' me^ chau' khong chu' toi co' may dua' ban me^ chau' lam, duoc cha me di vacation cho giu~ la` mung` hon trung' so^' , toi chua co' chau' ne^n ranh? hon anh , hom nay anh cafe le^n trong khi cac' anh khac xuong , toi nghi~ market nay` nhap nho nhu song' bien moi ngay` , trong khi o? My~ OK thi` cac' xu' khac' no OK . Trong khi anh o^ ba ma' con` tai chuc thi` tinh` trang stock le^n xuong moi ngay` , cho nen toi thiet nghi~ minh` ne^n vua` danh' vua` dam` nhu anh CS.

Sutuhaddong
07-23-2012, 09:05 AM
Mua Jva @5.35s tt bu*~a nay ddo? ru*.c . :(

"Ho^m nay oil le^n manh , NXY va` GEOY dung' nhu anh Mad $ tie^n doan' , anh n ay` co' khi dung' khi sai ."
O^ng mad $ na`y sao gio?i va^.y ? tie^n ddoa'n co' khi ddu'ng khi sai ...sao gio^'ng .........HD ghe^ . :))

PhuongNam
07-23-2012, 11:18 AM
JVA le^n lai rui` , mung di ban HD

Sutuhaddong
07-23-2012, 11:27 AM
Le^n gi` ? set order mua co' 1k shrs ma` ca? buo^?i no' mo*'i mua dduo*.c ...mua xong no' tuo^.t xuo^'ng gio*` co`n co' 5.30s ha` . Hehehe
Gnom le^n la.i ro^`i . anh tie^n ddoa'n no' xuo^'ng duo*'i 2s cha('c to*'i sang na(m wa' . :D

DiemHuong
07-23-2012, 11:28 AM
No' mua 5.35 gio+` co`n $5.32 sao la.i mu+`ng ;)

baocuong
07-23-2012, 11:35 AM
Thực sự BC cũng như bà xã thích chơi với nhưng không thích babysit mấy đứa cháu. Mình già rồi không còn sức để deal với tụi nhóc. Rất mấy cháu ở xa chỉ lâu lâu cã gia đình tụi nó về thăm mới bận thôi.
Hôm nay JVA lên vì Peet coffee được một company buy out với 29% premium. Đáng lẽ ra, giá của JVA ở khoảng $10 nhưng vì khách hàng lớn nhất của nó là GMCR xuống quá nên nó bị xuống theo do investors' overreaction. Mặt khác JVA là một trong số ít stock nhỏ có trả dividend. BC tin là trong một thời gian ngắn dù không có tin đồn take-over, nó cũng có thể trở lại $10/share.

PhuongNam
07-23-2012, 09:01 PM
Mung` vi` cuoi gio` le^n 5.38 . $30 loi` tru` commision cun g~ con` loi` la` mung, chu' nhu PN va` BC dang con` lo^? .

PhuongNam
07-24-2012, 07:09 AM
Market xuong , coffee le^n , du` lo^? nhung cu~ng dang mung` . Mua CSCO 15.39 .

baocuong
07-25-2012, 07:00 AM
Hôm nay jva và csco đều xuống mặc dù market lên, đây không phải là good sign.
Tuy nhiên một stock nhỏ như jva thì fluctuation không thể tránh được, mình chỉ hy vọng vào long term trend.
Císco xuống thêm chút đỉnh nhưng BC tin là nó đã gần bottom rồi, khó mà xuống nhiều. Mặt khác csco makes money chứ không lose money, trứơc sau gì nó cũng lên lại.

Sutuhaddong
07-25-2012, 07:00 AM
Ho^m nay a'p bo^` thie^'u nuo*'c ne^n bi. ru.ng ta? to*i, co' ai lu.m hong ?:D
set mua wft @11.65s. Se~ mua csco 14.45s ne^'u no' xuo^'ng to*'i ddo' . :-s

PhuongNam
07-25-2012, 07:25 AM
Apple chac con` xuong the^m ti' nua~ , anh BC . Vi` customers expected Apple nhieu qua'
Cisco , da~ xuong 1 lan tai level nay` , mua the^m neu xuong nua~ , hang? lon' va` da~ bi xuong roi nen OK.
NFLX xuong qua; tuy nhien coi chung xuong nua~ day . Tai no' len cao va` business bi canh tranh qua'.
PN thuong` mua market hon la` set up, thay re? la` mua, thay duoc gia' la` ban' , de dang hon.
Chuc mung ban HD mua duoc WFT

Sutuhaddong
07-25-2012, 07:50 AM
HD cu~ng nghi~ aapl va` nflx se~ co`n xuo^'ng nu*~a . aapl mo*'i xuo^'ng co' nhie^u ddo' nha(`m nho` gi` . Hehehe
Xa`i cai' gi` wen cai' ddo' anh Nam o*i . HD chi? mua market khi cai' stock na`o hot wa' va` no' ddang le^n tho^i. Ca'm o*n anh . Ho^m nay anh co' mua ba'n cai' chi hong ?
Ba'c BC cu~ng da^.m cha^n ta.i cho^? luo^n huh ?:D

baocuong
07-25-2012, 08:29 AM
Hì hì! Market kiểu này thì khó tính quá. Mặt khác tiền bị kẹt trong các stock đang ôm mà lại sợ margin nhiều, nên đâu có làm gì được.
Apple có thể rebound chút đỉnh, nhưng chắc còn tiếp tục xuống nữa vì outlook cho next quater không tốt. BC nghĩ là thời đại hoàng kim của apple đã qua rồi với cái chết của Steve Jobs. Thật khó cho apple kiếm được một genius như Steve Jobs lần thứ hai. Có lẽ mình nên chuẩn bị mua Samsung, rimm hay nok.

Sutuhaddong
07-25-2012, 08:51 AM
Yeah, nha^'t ddi.nh fa?i mua la.i NOK dde^? go*? vo^'n la.i. RIMM coi bo^. hong kha' la('m ba'c . Nghe noi' phone no' sa?n xua^'t ra to^`n tru*~ ca? ddo^'ng dde^? ddo'ng bui. cho*' co' ba'n dduo*.c dda^u . Google mo*'i ra cai' nexus 7 coi bo^. co' ly' va` re? nu*~a . Ne^u' cai' nexus na`y cha.y ngon la`nh hong bi. bug thi` coi nhu* ipad dda~ he^'t tho*`i . hehehe

Sydney
07-26-2012, 06:25 AM
Trang web na`o co' Financial statement va^.y ACE ?
WDC is good to buy

Sydney
07-26-2012, 07:07 AM
Sydney va`o trang yahoo.com va` nasdaq.com coi thi` tha^'y co' quarter end 3/31/12 chu*' chu*a co' ca'i 6/31/12 ...
news ra tru*o*'c khi co' report va^.y la`m sao mi`nh check financial statement đa^y ?

PhuongNam
07-26-2012, 07:46 AM
Ban Syd , ban vao` stock minh` muon xem trong Yahoo , ben trai' co' Analyst coverage va` analyst estimate . PN thay co' 6/12/12 report cua? Western Digital .
Thay ban mention den GG trong may message truoc', ban co' mua shares nao` khi GG xuong $32 ??

Sydney
07-26-2012, 07:51 AM
Sydney coi quarterly data chi? nhi`n tha^'y Dec 30, 2011 tho^i anh Nam .
va` Annual data : Jun 30, 2011

Sutuhaddong
07-26-2012, 08:35 AM
Anh Nam, NG bu*~a nay bi. gi` ma` down ho*n 25% dzi. ? bu*~a anh mua co' ba'n chu*a ? Sa'ng nay stocks xanh do*`n tuo*?ng dda^u ngon la`nh ai de` gio*` ddo? ru*.c nhu* to^m luo^.c he^'t . hehehe

Sydney
07-26-2012, 10:04 AM
HaDong , nga`y ho^m qua WFT co' bad news , sao sis mua WFT nu*~a ?

PhuongNam
07-26-2012, 02:37 PM
Day la` vi' du cua? anh Western digital


Earnings HistorySep 11Dec 11Mar 12Jun 12

EPS Est
0.96
0.71
1.59
2.47


EPS Actual
1.10
1.51
2.52
3.35


Difference
0.14
0.80
0.93
0.88


Surprise %
14.60%
112.70%
58.50%
35.60%


EPS TrendsCurrent Qtr.
Sep 12Next Qtr.
Dec 12Current Year
Jun 13Next Year
Jun 14

Current Estimate
2.50
2.30
8.06
6.66


7 Days Ago
2.50
2.30
8.06
6.66


30 Days Ago
2.78
2.63
9.03
7.06


60 Days Ago
2.70
2.65
9.10
7.56


90 Days Ago
2.57
2.50
8.71
6.77


EPS RevisionsCurrent Qtr.
Sep 12Next Qtr.
Dec 12Current Year
Jun 13Next Year
Jun 14

Up Last 7 Days
0
0
0
0


Up Last 30 Days
1
1
1
1


Down Last 30 Days
0
0
0
0


Down Last 90 Days
N/A
N/A
N/A
N/A


Growth EstWDCIndustrySectorS&P 500

Current Qtr.
127.30%
5.70%
N/A
8.20%


Next Qtr.
52.30%
57.20%
980.60%
14.40%


This Year
-6.40%
11.30%
40.50%
8.50%


Next Year
-17.40%
21.20%
8.20%
14.00%


Past 5 Years (per annum)
16.76%
N/A
N/A
N/A


Next 5 Years (per annum)
16.76%
16.77%
17.72%
10.45%


Price/Earnings (avg. for comparison categories)
4.03
11.72
13.56
11.82


PEG Ratio (avg. for comparison categories)
0.24
0.85
0.92
2.21

PhuongNam
07-26-2012, 02:40 PM
Ho^m nay xanh cho nhieu stocks nhu LSI, GG, MU vv va` do? cho nhieu stock khac , khi do' Motr len 10% nhung PN, HD van con` lo^? .
NG la` gold stock ne^n da so bi xuong, thang nay` cu~ng co' the^? choi day trade duoc lam .

Sutuhaddong
07-26-2012, 03:26 PM
Sydney. Bad new cu?a wft la` la(ng nha(ng ve^` thue^' ne^n hong dda'ng ke^? . Va? la.i no' hie^.n ddang bi. oversold ne^n mua hong so*. cho la('m . So far ho^m nay dda~ co' lo*`i ma` ba'n hu.t ...hy vo.ng mai no' le^n the^m chu't nu*~a . :D
Kie^n nha^~n cho*` ddo*.i ddi anh Nam, the^' na`o no' cu~ng le^n la.i ha` .
Stock cu?a Sydney wa?ng cao' ho^m nay le^n ghe^ wa', ai mua mua ddi HD hong da'm ro*' to*'i ...ma` da'm cu~ng dda^u co' tie^`n dde^? mua gi` nu*~a . :D

baocuong
07-27-2012, 07:25 AM
Hôm nay market lên nhưng các stock về coffee đều xuống in sympathy với Starbux. Hy vọng trong một vài hôm investors sẽ tỉnh lại sau khi panic vì starbux miss estimate và nhận ra mình đã overreacting và các stock như jva, gmcr quá rẽ. Tiếc là không có tiền để mua thêm gmcr hay jva. Wait and see.

PhuongNam
07-27-2012, 09:18 AM
Nhung stock ve coffee, thuc' an, restaurant khi no' pop thi` minh` nua qua' tre^?, cu' de^? do' khi le^n minh` luom tie^`n tho^i.

DiemHuong
07-27-2012, 10:27 AM
DH set JVA 1k @4.90 vay ma` no' vo^ dduoc 200 shares tho^i :)

baocuong
07-27-2012, 11:15 AM
GMCR và SBUX đã bắt đầu turn around trong khi JVA hãy còn ỳ ạch ở 4.92. Vì JVA là stock rất nhỏ và đã bị đánh te tua nên chỉ cần có good news là nó pop liền.
Be patient. DH mua đựoc với giá 4.90 thật rẽ. Hy vọng nếu market xuống lại thì JVA có thể visit 4.90 một lần nữa.

Sutuhaddong
07-30-2012, 07:16 AM
La^u ro^`i hong co' theo do~i ALU, hong ngo*` ALU xuo^'ng duo*'i $1s luo^n man. NOK ma^'y ho^m nay le^n kha' ghe^, ne^'u mua dduo*.c lu'c no' o*? bottom thi` gio*` go*? vo^'n la.i dduo*.c ro^`i .Hehehe

DiemHuong
07-30-2012, 07:22 AM
thang JVA ddang le^n 10% tiec wa' hum ddo' no' ba'n cho mi`nh dduoc 200 shares :(
ko thui gio+` ngon ru`i :)

PhuongNam
07-30-2012, 07:33 AM
Do' la` tai vi` ban DH mua limit , re? hon vai` cent nhung mat di 800 shares , mua limit cu~ng co' loi tuy nhie^n cu~ng co' hai , vi` nhieu khi stock dang xuong no' mua cho minh` roi^` , vi' du nhu PN dac mua MOBI $2.95 , no' xuong $2 nen minh` dot' tron , haha . JVA dang le^n, anh BC co' rat nhieu shares ne^n chuc' anh co' tien mua xe hoi an Tet .

DiemHuong
07-30-2012, 07:54 AM
hum nay no' le^n tho^i 2 nga`y to+'i cha('c se~ xuong la.i :) tuy nhien mu`a tet se~ nha?y le^n ... DH doa'n theo tra`o lu+u cu?a mu`a ma`ng :)

PhuongNam
07-30-2012, 10:35 AM
May hang food nhu caffee , ngu? coc, vi` han han' , khi no' le^n thi` le^n mai? khong xiu` , cung ~nhu cac hang? bio khi co` thuoc moi' ma` ban' duoc .
Chi? toi cac' anh tech , le^n 1 ti' roi xuong ngay trong 1 vai` ngay` .

Sutuhaddong
07-31-2012, 06:18 AM
Wow, DNDN pre-market down 21% . Bu*~a nay canh mua tha(`ng na`y coi bo^. co' ly' a` nhe . :D

baocuong
07-31-2012, 07:07 AM
Hello PN,
Có còn ôm JVA không? Coi bộ nó bắt đầu move up đó.
Hello SH,
Nên chờ ít lâu trước khi mua DNDN vì tình hình chưa rõ ràng lắm. Nếu các thuốc viên của JNJ và MDVN có hiệu quả thì DNDN có thể còn xuống nữa, không chừng còn bị bankruptcy vì provenge quá đắt và hiệu quả bệnh nhân cũng chỉ sống thêm vài tháng, bác sỉ sẽ không order nó nữa vì ínurance cũng như medicare sẽ không cover.

PhuongNam
07-31-2012, 07:11 AM
thuong thuong PN mua vai` tram shares coi nhu tham chung` thoi , nen mua DNDN at 4.54 .
JVA con` o^m cho long term

DiemHuong
07-31-2012, 12:02 PM
DH ddoa'n hum wa JVA hum nay se xuong ... di. ma` no' cu~ng ddu'ng no' ddang xuong la.i

Sutuhaddong
07-31-2012, 01:26 PM
Ma`y ga'y ba` co^' che^ luo^n nhen Huo*ng . =))

DiemHuong
07-31-2012, 01:39 PM
hehehe ma`y ddu+`ng lo.t cu` le't tao chu+' HD la^u la^u tao ddoa'n tru'ng thi` cho tao ga'y dde^? dzui xo'm di. thui :)

baocuong
08-01-2012, 07:06 AM
GMCR sẽ tuyên bố earnings sau khi market đóng cửa và investors tiên đoán là nó sẽ xấu. Do đó GMCR xuống và và tất cã coffee stocks sẽ xuống in sympathy with GMCR.
Nếu earnings bad: GMCR sẽ xuống thêm nhưng các stock khác có thể xuống rất ít hoặc không xuống.
Nếu earnings tốt: GMCR sẽ lên nhiều (surprised) và các stock khác cũng lên.
Action: - Nếu jva không xuống hoặc xuống ít: không làm gì cã.
- Nếu jva xuống nhiều sẽ mua thêm.

PhuongNam
08-01-2012, 07:11 AM
Hom nay NOK len manh , may con` giu it' share . Ban HD mua them NOK may ngay truoc nay chac dang vui . Ban DH doan' trung coffee chac uong Starbuck moi ngay` ?

baocuong
08-01-2012, 03:16 PM
GMCR report good earnings và buy back stock after hour, stock jumps 1.99. JVA cũng lên 25 cents in sympathy with gmcr (cã 2 stocks xuống trước giờ đóng cửa). NOK xuống trở lại mất 3 cents sau khi lên khá nhiều (31 cents)

PhuongNam
08-01-2012, 05:20 PM
Theo nhu graph, JVA day' o? 5.30 . Ai mua tai level nay` thi` cu~ng co' loi` ca? . Neu mua around $6 thi` doi them vai` tuan. Co`n mua luc' $10 thi` doi the^m vai` thang' .
Day trader so bi giam tien ne^n chi? mua khi dung day' , neu nhieu tien cu' mua dai de^? danh` thi` 6 thang' sau hot^' bac.

baocuong
08-02-2012, 08:10 AM
JVA lên 52 cents hôm nay, có lời rồi nhưng có triễn vọng lên thêm, sẽ tiếp tục hold một thời gian nửa.

PhuongNam
08-02-2012, 12:29 PM
Hom nay co' anh KCG duoc huy chuong vang` Olympic for diving 60% .
Anh GMCR le^n lam` anh JVA len theo .
Anh Gnom tren duong xuong , anh Motr lung? thung? o? 47 xu .

Sutuhaddong
08-02-2012, 01:10 PM
Hehehe Anh Nam no'i chie^.n ma('c cuo*`i wa', mo*'i dda^`u tuo*?ng thie^.t ... :D After market KCG xuo^'ng the^m 18% nu*~a . Gia' hie^.n gio*` la` 2.10s . No^.i nga`y ho^m nay ma` no' xuo^'ng 80% , ghe^ thie^.t . Anh co' mua no' huh ?:P
Ho^m nay mua ROSG , WFT .

baocuong
08-03-2012, 08:58 AM
Trường hợp các càphê stock như gmcr và jva hôm nay rất là interesting vì nó là typical case how Wall Street makes money.
Trước hết Wall Street crooks pump các stock gọi là growth stock như gmcr, cmg, mdvn, nflx lên tận mây xanh. Kế tiếp họ short các stock này, claim chúng overvalue và đẩy chúng xuống bottom. Khi thấy chúng bắt đầu recover nếu họ chưa đũ thì giờ cover thì họ tiếp tục short để giữ giá thấp cho họ có thì giờ mua lại stock. Sau đó họ upgrade stock để trục lợi. BC thấy việc này xãy ra over and over all the time.

PhuongNam
08-03-2012, 09:55 AM
Anh BC nhan xet' rat dung', tui no' bom de^? minh nhao` vo^ , tui no' cho xuong de^? minh` ban', khi xuong qua' minh` chua dam' nhao` vo^ thi` tui ban crooks da~ mua het ca? roi. Minh` la` con cho^'t ne^n an thua tu` tu` chu' theo tui no' minh` chet som.

baocuong
08-06-2012, 06:43 AM
Buy KCG @ 2.76 at 9:35am and sold @ 3.25 at 9:41am today.

PhuongNam
08-06-2012, 07:12 AM
Tui toi chua ngu? day thi` anh ban gia` da~ thang' 50 xu rui` . Thanh that chuc mung anh , khi nao` anh mua lai ?

PhuongNam
08-06-2012, 07:14 AM
Hom nay co' anh KCG duoc huy chuong vang` Olympic for diving 60% .
Anh GMCR le^n lam` anh JVA len theo .
Anh Gnom tren duong xuong , anh Motr lung? thung? o? 47 xu .

Nho` anh em thong bao' tao` lao nen anh BC thang hom nay, ban HD , DH va` Syd co' tin gi` dac biet khong ?

baocuong
08-06-2012, 07:29 AM
Thank you PN.
Chưa có ý định mua lại, chỉ theo dõi thôi. Nếu cơ hội tới thì sẽ mua.

Sutuhaddong
08-07-2012, 03:25 PM
Ho*`i, ho^?m ra`y thua nhie^`u wa' ,he^'t ho*i ro^`i . :D
Ho^m wa mua 12K shrs. cua? tha(`ng MOTR @.459s ho^m nay ba'n ra 24K/s @.4699 ma` no' ba'n co`n so't la.i 7Ks . Coi nhu* ba'n lo^~ va`i tra(m . O^m mi' tha(`ng penny na`y nhie^`u wa' cu~ng ho*i run . =))
Market ho^m nay le^n wa' xa' ...cai' stocks na`o ba'n cu~ng le^n to*'i ma^y he^'t ...co`n mi' cai' giu*~ la.i thi` xuo^'ng . Coi nhu* ddang ga(.p va^.n xui. :D

Sydney
08-07-2012, 04:04 PM
Nho` anh em thong bao' tao` lao nen anh BC thang hom nay, ban HD , DH va` Syd co' tin gi` dac biet khong ?

Da.o na`y co' nhie^`u stocks đe^? buy la('m anh PN , nhu*ng Sydney chu*a đu? tu*. tin đê? post trong đa^y
Ho^m nay post đa.i va`i ca'i ro^`i ACE cho y' kie^'n ha :
ARX
NOG
KEG
NBR
GTE

Sutuhaddong
08-08-2012, 07:34 AM
Trong nhu*~ng stocks Syd. ddu*a ra, HD pick KEG. dde^? coi co' tru'ng tuye^?n hong nhen .
Da.o na`y Syd. va^~n chu*a mua ba'n gi` sao ?:D

baocuong
08-08-2012, 07:56 AM
Hôm nay JVA lên đến $6.43 chắc PN kiếm bộn tiền rồi. BC tiên đoán là nó sẽ xuống lại nhưng không dưới $6.00 và sẽ còn tiếp tục lên nữa.
PCLN rớt cái đùng hơn $100 như tất cã các hot stock khác. Có lẽ nó còn xuống nữa vì momentum của nó hết rồi. NOK xuống chút đĩnh nhưng chắc chắn nó còn lên nữa vì bị xuống quá nhiều.

PhuongNam
08-08-2012, 08:30 AM
Van giu JVA, shares thi` it' hon anh BC va HD ne^n cu~ng loi` nhung chi? $1000 .
PCLN , OWW xuong , tui nay` le^n xuong rat bao vi` share cao qua' .
Mua gi` cho biet.
3 cai' stocks cua? Syd same graph pattern , KEG, NBR,GTE mua cai' nao` cu~ng giong nhau . Hai anh kia voluum it' qua'

Sydney
08-08-2012, 08:43 AM
Trong nhu*~ng stocks Syd. ddu*a ra, HD pick KEG. dde^? coi co' tru'ng tuye^?n hong nhen .
Da.o na`y Syd. va^~n chu*a mua ba'n gi` sao ?:D

Sydney mo*'i ho.c xong Posítion trade , practice đu*o*.c trên 75% ro^`i , tua^`n to*'i ba('t đa^`u ho.c lo*'p swing trade , ho.c 8 tua^`n
cho ne^n se~ vu*`a ho.c vu*`a trade , vi` ba^y gio*` stocks đang low kho^ng mua thi` uo^?ng. :)

PhuongNam
08-08-2012, 10:42 AM
Khi nao` vua` swing trade nho' post le^n Syd nhe'

Sydney
08-08-2012, 12:33 PM
yes anh , ne^'u anh mua theo lo*~ bi. thua thi` đu*`ng che^ cu*o*`i Sydney nha :)

baocuong
08-08-2012, 01:50 PM
JVA lên 0.76 (6.58) lúc market đóng cữa. After hour lên 0.83 (6.65). BC đã đoán sai (happily wrong prediction)

PhuongNam
08-08-2012, 02:58 PM
happy for me, BC va HD for JVA =))

Sutuhaddong
08-08-2012, 05:18 PM
Hehehe Anh Nam va` ba'c BC hap' bi cho*' HD chu*a co' ha'p bi dda^u . HD co`n lo^~ JVA to*'i 2s la^.n . :(

Sutuhaddong
08-09-2012, 10:24 AM
Ho^m nay mua GMCR @24s. Ba'n GNOM @2.72s mua ROSG. 4.779s Mua DNDN 4.49s Mua GTIV @9s :D

baocuong
08-09-2012, 10:36 AM
HD mua gmcr @ 24 có lý lắm, tối thiểu bây giờ cũng lời 0.17 rồi. JVA trả lại 0.20 (consolidation) sau khi lên khá nhiều. Sáng nay khi thấy JVA lên hơn 0.20 mà GMCR xuống, BC biết là thế nào JVA cũng xuốnh theo, đã tính bán rồi mua lại trong ngày nhưng lại chần chừ vì sợ nếu JVA có good news tiếp tục lên thì mất cơ hội làm giàu nên không bán. Nếu không thì đã bỏ túi gần 10k rồi. Đang tính mua ZNGA nếu nó xuống dưới $3.00

Sutuhaddong
08-09-2012, 10:49 AM
Yeah, lo*`i chu't chu't . Ho^m wa HD cu~ng mua GMCR nhu*ng ba'n ro^`i bu*~a nay mua la.i . :D
Mua ba'n cai' gi` cu~ng va^.y ...ba'n xong no' xuo^'ng thi` mu*`ng ...nhu*ng no' le^n thi` tie^'c hu`i hu.i . Hehee ...HD ba'n GNOM bu*~a nay nhu*ng ho*i tie^'c tie^'c ...co' the^? no' le^n 3s cu~ng hong chu*`ng . :D
ZNGA ho^`i sa'ng no' xuo^'ng gio*` le^n ha . Cai' stock na`y cu~ng co' ly' la('m . No' vo*'i tha(`ng GLUU . :D

baocuong
08-10-2012, 07:57 AM
Warnings:
Đừng mua znga.
Lý do: Managemnt tặng thêm options cho tất cã nhân viên trong khi số options hiện tại đã lên tới hơn 77 triệu với giá exercise là 76 cents. Như thế giá của znga không thể nào lên được mà có thể còn xuống nữa khi các nhân viên bán options của họ.

PhuongNam
08-10-2012, 09:40 AM
cam on anh BC

PhuongNam
08-13-2012, 07:21 AM
Hang KCG lam` gi ma` hom nay lai xuong bang gia' anh BC mua , anh dinh mua them khong ?

baocuong
08-13-2012, 07:45 AM
PN chớ có mua KCG lúc này. WHY?
Vì Blackstone và Jeffries mua prefered stock của KCG tới 70% value của KCG. Prefered stock này có thể chuyển sang common stock với giá $1.50 và có dividend 2%. Như vậy common stock chỉ có value around $1.50. Nếu cao hơn các prefered stock sẻ chuyễn qua common stock làm tăng số common stock và làm cho chúng rớt trở lại.
Hôm đầu tiên khi nó mới rớt xuống dưới $3.00 BC mua và sau đó bán ngay vì biết rằng tâm lý investor thấy nó rớt nhiều như vậy, một số sẽ nhãy vào mua vì cho là undervalued và làm cho nó lên trước khi rớt xuống lại. Bây giờ thì họ sẽ không mua nữa và KCG sẽ nằm ở giá này for a long time (dead money)

Sutuhaddong
08-13-2012, 09:28 AM
Ho^m nay mua tha(`ng KEG cua? Sydney @8.45s . Mua GMCR @24s. Mua ROSG 4.36s. ALJ bu*~a missed estimate ro*'t xuo^'ng chu't ddi?nh bu*~a nay le^n la.i trong khi ddo' market ddo? ru*.c . ^:)^

baocuong
08-14-2012, 04:11 PM
Hôm nay có gì wrong với GMCR vì lúc market gần đóng cửa nó xuống nhiều ($1.62) và sau khi market đóng cửa nó tiếp tục xuống ($1.82). Không biết ngày mai nó còn xuống thêm hay không? Hy vọng HD đã bán gmcr rồi. JVA cũng không khá hơn. Nó đã liên tiếp xuống mấy ngày liền.

Sutuhaddong
08-15-2012, 08:43 AM
Thanks ba'c BC . Ho^m wa GMCR bi. te^n na`o ddo' ra cai' bs news la`m cho thie^n ha. ba'n ddo^? thao' HD bi. down 2K ,bu*~a nay he^n wa' le^n la.i mo*'i ba'n ra @24s. coi nhu* ba'n hue^` vo^'n . He^n ghe^ . :D
Hai anh cafe na`y fa?i theo do~i market ha`ng nga`y mua lu'c xuo^'ng ba'n lu'c le^n thi` mo*'i co' lo*`i cho*' cu*' dde^? va^.y ...mo^~i nga`y no' le^n xuo^'ng ,xuo^'ng le^n chi? la`m gia`u cho mi' anh day trade.
Bu*~a mua KEG cu~ng cha? kha' gi` ...muo^'n ba'n ghe^ nhu*ng nho*` ba'n dduo*.c tha(`ng GMCR ne^n giu*~ no' la.i the^m va`i nga`y nu*~a coi sao . :D

baocuong
08-15-2012, 07:35 PM
CSCO gains big after hour with great earnings.
Congratulations PN.

Sutuhaddong
08-16-2012, 01:33 PM
Ho^m nay bac' BC hong co' mua ba'n CSCO sao hong tha^y' bao' cao' dzi. ? HD mua lu'c mo*? cu*?a @18.65s ba'n 18.90s. Mua JVA @6.04s ba'n 6.25s . Da.o nay` cho*i mi` a(n lie^`n hong the`m hold nu*~a. Mi' cai' stocks hold toa`n lo^~ hong ha` . :P