PDA

View Full Version : Nhạc trước 1975 - trích từ dĩa 45 vòngV.I.Lãng
03-28-2013, 05:09 PM
http://farm9.staticflickr.com/8507/8599349910_6bf54d9784_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8373/8598250673_a5d31939fd_z.jpg

Bìa dưới Tô Kiều Ngân (lỗi in ấn)


http://k007.kiwi6.com/hotlink/m8qe7qu9q6/hon_vong_phu_123.mp3

V.I.Lãng
03-28-2013, 05:23 PM
http://farm9.staticflickr.com/8105/8595961095_98ae54e6a0_z.jpg

http://k007.kiwi6.com/hotlink/7ei3tapb2p/ca_khuc_vuthanhan.mp3

V.I.Lãng
03-28-2013, 05:31 PM
http://farm9.staticflickr.com/8521/8595961065_6718a8dd49_z.jpg


http://k007.kiwi6.com/hotlink/t639wi69wa/ainoiyeuemdemnay.mp3

V.I.Lãng
03-28-2013, 05:40 PM
http://farm9.staticflickr.com/8242/8597064276_159530e5fd_z.jpg

http://k007.kiwi6.com/hotlink/e2l49964wh/bienkhuya.mp3