PDA

View Full Version : Trần Huỳnh Duy ThứcLotus
04-18-2013, 11:05 AM
http://www.youtube.com/watch?v=b3-o8BMl7Ug&feature=plcp


http://www.youtube.com/user/danlambaotv

Lotus
05-07-2013, 09:44 PM
Đài truyền hình SBTN phỏng vấn:

Trần Huỳnh Duy Thức qua lời kể của những người bạn


http://www.youtube.com/watch?v=XadjrZEH2Rw


http://www.youtube.com/watch?v=XadjrZEH2Rw