PDA

View Full Version : Dancing guardsmanTriển
09-04-2014, 05:17 AM
Người lính gác-dan vui tính này sắp bị nạn. Qua các bước
đi khôi hài quay, bước, chiếu chậm của anh, bộ quốc phòng
Anh đã biết và đang xét lại để kỷ luật.


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5D9Z-zSFPQI


(theo London Evening Standard (http://www.standard.co.uk/news/london/buckingham-palace-guardsman-investigated-comical-dance-on-duty-9707704.html))