PDA

View Full Version : Cướp 'làng'Triển
09-19-2014, 07:28 AM
Anh chàng trong phim du lịch ở Á Căn Đình, chạy xe đạp vòng vòng ở Bueno Aires bị cướp chận đường bắt bỏ túi xuống, tên cướp này chắc có súng giả nên không dám bắn? :D
Anh chàng này có gắn máy quay phim trên mũ bảo hiểm nên quay được cảnh tượng khôi hài này. Cướp này chắc là trộm vặt mới đi ăn cướp lần đầu hay sao mà hiền queo. :D


[/video=youtube;Iudb0amH0sY]http://www.youtube.com/watch?v=Iudb0amH0sY[/video]

http://wwwusers.di.uniroma1.it/~caminiti/personal/f8/trapezoid_test3.swf


"....
I was on a bike tour in a rough part of Buenos Aires (Argentina) in broad daylight when a thief attempted to steal my camera gear at gunpoint. I miraculously happened to be recording with a gopro on my forehead and captured this amazing piece of footage!!
..."