PDA

View Full Version : Target, GNC accused of selling bogus productsngocdam66
02-03-2015, 08:48 AM
Target, GNC accused of selling bogus products

An investigation by the NY attorney general found many contain cheap fillers like houseplant and powdered ricehttp://www.salon.com/2015/02/03/walmart_target_walgreens_gnc_accused_of_selling_sc am_herbal_supplements/?utm_source=twitter&utm_medium=socialflow


http://media.salon.com/2015/02/shutterstock_220512667-620x412.jpg

PhPhuongVy
02-03-2015, 10:19 AM
Hóa ra PV dè dặt cũng phải, không bao giờ mua các loại thuốc này.

ốc
02-03-2015, 11:39 AM
and powdered rice

Mấy lọ thuốc này chắc còn nhiều bột gạo hơn một gói bột của Vĩnh Thuận. Nếu ai cần uống thêm chất nhôm:

http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4304-B%C3%A1o-%C4%90%E1%BB%A9c-cleankids-de-%C4%91%C6%B0a-tin-B%E1%BB%99t-c%E1%BB%A7a-nh%C3%A3n-hi%E1%BB%87u-V%C4%A9nh-Thu%E1%BA%ADn-b%E1%BB%8B-nhi%E1%BB%85m-nhi%E1%BB%81u-aluminium


(http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4304-B%C3%A1o-%C4%90%E1%BB%A9c-cleankids-de-%C4%91%C6%B0a-tin-B%E1%BB%99t-c%E1%BB%A7a-nh%C3%A3n-hi%E1%BB%87u-V%C4%A9nh-Thu%E1%BA%ADn-b%E1%BB%8B-nhi%E1%BB%85m-nhi%E1%BB%81u-aluminium)