PDA

View Full Version : Nhắn chị PhPhuongVyVăn
03-16-2015, 08:18 AM
Mailbox của chị đầy, không thể gửi vào được.

PhPhuongVy
03-16-2015, 08:52 AM
Cam on anh Van. Xin anh gui lai lan nua (da xoa bot pm).
PV

PhPhuongVy
03-16-2015, 06:05 PM
PV đã xóa thêm nhiều lắm. Anh Văn thử lại một lần nữa nha. Cảm ơn anh Văn.