PDA

View Full Version : Hàng nhái loại lớnTriển
03-30-2015, 12:15 AM
http://cdn3.spiegel.de/images/image-829966-galleryV9-bfkl.jpg

"Copycat" ở Trừ Châu (Chuzhou).
(nguồn sau hình)

Văn
04-19-2015, 01:34 PM
.https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hXdI4HK8vho

Triển
04-20-2015, 07:43 AM
Super class :).
Nếu mà biết trước là mời anh Ô và anh Kim tham gia chương trình rồi.

Triển
04-20-2015, 08:01 AM
http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2013/01/china-france-copycat-buildings.jpg
(nguồn sau ảnh)