PDA

View Full Version : Phòng Thời Sự Trong Ngàynvhn
02-08-2017, 12:19 AM
Chào phố,

Phương dời mục:

- Trâm (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4792-Tr%C3%A2m)
- Lẵng Lặng Mà Nghe (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5373-L%E1%BA%B3ng-L%E1%BA%B7ng-M%C3%A0-Nghe)
- Tâm tình về thời cuộc và thế vận hiên nay (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5367-T%C3%A2m-t%C3%ACnh-v%E1%BB%81-th%E1%BB%9Di-cu%E1%BB%99c-v%C3%A0-th%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-hi%E1%BB%87n-nay)

ra phòng Thời Sự Trong Ngày (http://dtphorum.com/pr4/forumdisplay.php?46-Th%E1%BB%9Di-S%E1%BB%B1-Trong-Ng%C3%A0y) - cho đúng với tinh thần thời sự, ảnh hưởng tới "Đời Sống Xã Hội (http://dtphorum.com/pr4/forumdisplay.php?3-%C4%90%E1%BB%9Di-S%E1%BB%91ng-X%C3%A3-H%E1%BB%99i)" ngày nay


Bình an to all.

Moon River
02-08-2017, 06:42 AM
Xin đề nghị với anh Phương :

- Trong mỗi Phòng, nên gộp chung những threads riêng rẽ có dán nhãn hiệu "Moved" và cho vào một đề mục chính là "Moved".

- Trong mỗi Phòng, nên gộp chung những threads riêng rẽ có dán nhãn hiệu "Khoá" và cho vào một đề mục chính là "Khoá".


MR http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo34.gif

nvhn
02-08-2017, 08:27 AM
Cám ơn MR, Phương sẽ thu xếp thời giờ để làm chuyện này.

Ngày vui hỉ.