PDA

View Full Version : Có những trận chiến bị lãng quênhoài vọng
09-01-2017, 09:00 PM
Căn cứ Tống Lê Chân do TĐ92 BĐQ Biên Phòng trấn đóng đã bị vây hãm hơn một năm , địch kéo cả trung đoàn phòng không , xe tăng không cho tiếp tế , tản thương nên Không quân Việt Nam chịu rất nhiều nguy hiểm để đưa lương thực , đạn dược cho TD92BĐQ
Sau nhiều lần kêu gọi đầu hàng không được , địch tăng cường vây hãm chờ BĐQ kiệt sức phải kéo cờ trắng
Kho đạn căn cứ trúng pháo kích bốc cháy , Thiếu Tá Ngôn ra lệnh bỏ căn cứ , các sĩ quan , binh lính đề nghị ban đêm cắt hàng rào kẽm gai rút bằng hướng sau căn cứ đi thẳng vào mật khu địch , tuy đường đi xa hơn nhưng an toàn hơn vì yếu tố bất ngờ ...Đoàn quân lặng lẽ nương theo bóng đêm , tuyệt đối không liên lạc truyền tin
Sáng ra , địch xung phong...căn cứ trống rỗng .
Khi đoàn quân về gần đến An Lộc , sĩ quan liên lạc trên trực thăng ( thuộc TD92BĐQ ) thấy Thiếu Tá TĐT ngồi trong hố bom đang trải tấm pa-nô xác định vị trí ( lúc này lực lượng địch dày đặc tập trung quanh An Lộc ) muốn bốc Thiếu Tá
- Anh nói với " ông già " ( Đại Tá Liên Đoàn Trưởng ) chỉ khi nào các đứa con về đến nơi , tôi mới đi .
Chỉ một lời nói dứt khoát , các phi công trực thăng tận lực yểm trợ cho TD92BĐQ rút vào An Lộc
Một cuộc rút quân ngoạn mục vào những ngày tàn , tháng tận của Việt Nam Cộng Hòa