PDA

View Full Version : Gia Tài Của Mẹ Để Lại Cho ConLơ Đãng
12-02-2017, 09:54 PM
Xin kính chào các anh chị trên Diễn Đàn! Cầu mong mọi người luôn được bình an và sức khoẻ dồi dào.

Có một người Mẹ ở Mỹ muốn được hướng dẫn: Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì gia tài của mẹ chuyễn đến các con không bị rắc rối.

Có một góp ý: Living Will. Tuy nhiên có 3 tiểu bang ở Mỹ không chấp nhận Living Will. Và người mẹ ấy đang ở 1 trong 3 tiểu bang ấy.

Mong chờ sự góp ý. Thành thật cảm ơn.

Lơ Đãng

chieclavotinh
12-03-2017, 05:08 AM
Xin kính chào các anh chị trên Diễn Đàn! Cầu mong mọi người luôn được bình an và sức khoẻ dồi dào.

Có một người Mẹ ở Mỹ muốn được hướng dẫn: Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì gia tài của mẹ chuyễn đến các con không bị rắc rối.

Có một góp ý: Living Will. Tuy nhiên có 3 tiểu bang ở Mỹ không chấp nhận Living Will. Và người mẹ ấy đang ở 1 trong 3 tiểu bang ấy.

Mong chờ sự góp ý. Thành thật cảm ơn.

Lơ Đãng

Bác có chắc 3 state không áp dụng living wills không? Mình thấy state nào cũng ok hết mà:

“All 50 states and the District of Columbia have laws recognizing the use of advance directives (i.e., living wills, medical powers of attorney).”
https://www.uslivingwillregistry.com/faq.shtm