PDA

View Full Version : Phố Rùm cũRyson
03-12-2018, 08:53 AM
Có hứa với vài bạn là sẽ làm sống dây các forums cũ đã ngũm cù đeo. Phố Rùm 1 chạy bằng MS Access cũ, coi bộ không còn làm cho nó chạy được trên server nữa. Hy vộng là tui có thể setup nó ở máy ở nhà, rồi dùng sw để save lại các trang web rồi sau đó upload các trang web đó vào một chỗ trên server. Cái option này tốn nhiều thì giờ, nên tui sẽ từ từ làm. Có thể được, có thể không, nên Phố Rùm 1 coi bộ cần viagra mới sống dậy được.

Phố Rùm 3 chắc cần phải liên lạc với thằng bán software cũ để activate. Chưa biết sẽ ra sao.

Phố Rùm 2 coi bộ dễ làm hơn. Nó đang ngoi đầu dậy để các bạn đọc hoặc rinh bài cất kỹ đi nè:
http://dactrung.net/phorum/default.aspx

Ryson
03-17-2018, 04:13 AM
Trong quá trình “giao mùa” giửa servet cũ và mới chúng ta có thể mất vài posts vì dns của bạn chưa update. Nếu bạn thấy message này nghĩa là bạn đang trên server mới, cứ yên tâm cãi lộn
:)

Triển
03-17-2018, 05:44 PM
https://stylewhack.com/wp-content/uploads/2018/01/476092520-1-696x464.jpg

Ryson
03-18-2018, 03:43 AM
Phố Rùm 1 dùng backend database là Microsoft Access và nó nhất định không chịu chạy. Tui thử setup trên server của hãng đang làm luôn mà nó vẫn không chịu nhúc nhích. Bước tiếp có thể làm là convert cái MS Access database đó qua MS SQL server và thử lại. Chờ tiếp nhe!


Phố Rủm 3 bị trở ngại với data corruption. Thử repair nó, chạy suốt 3 ngày 3 đêm mới xong, thấy nó repair được, mừng hí hửng. Check lại vẫn bị lỗi. Repair theo kiểu khác, vẫn bị lỗi. Thử restored từ 1 bản backup khác, vẫn bị lỗi. Đang install SQLexpress vào máy ở nhà để dùng bản copy backup ở nhà xem có may mắn hơn không.

Báo cho các bạn biết tình hình của các diễn đàn cũ vậy thôi.

Moon River
03-18-2018, 06:01 AM
.....

Moon River
02-03-2019, 03:11 PM
.....