PDA

View Full Version : Xin giữ hoà nhã cùng nhau.nvhn
08-28-2018, 04:35 PM
Chào quý anh chị tham gia trong phòng thời sự trong ngày,

Lâu lắm rồi P bận việc không vô phố, nay vô, thấy "phòng thời sự trong ngày" khói lửa tùm lum, :-)

Xin quý anh chi cẩn trọng lời nói, con chữ của mình, nhất là tôn trọng ý kiến người khác;

Xin đùng ôm chân thần tượng của mình, mà sỉ vã những người không đồng chính kiến với mình.

Ngày bình an to all.

hoài vọng
08-28-2018, 05:10 PM
Chào quý anh chị tham gia trong phòng thời sự trong ngày,

Lâu lắm rồi P bận việc không vô phố, nay vô, thấy "phòng thời sự trong ngày" khói lửa tùm lum, :-)

Xin quý anh chi cẩn trọng lời nói, con chữ của mình, nhất là tôn trọng ý kiến người khác;

Xin đùng ôm chân thần tượng của mình, mà sỉ vã những người không đồng chính kiến với mình.

Ngày bình an to all.
Và bình an cũng đến với anh :z57: