PDA

View Full Version : Nhắn TKNIhuutrung
12-12-2011, 07:07 AM
Đây là Link Mediafire của Nghề Đuổi Quạ do TKNI đã đọc và đang tìm

http://www.mediafire.com/?2dim1osk254w1zi

Tkni
12-13-2011, 03:21 PM
Hello huutrung,

thay mặt tkni, heochuotmeo cám ơn huutrung nghen.

tkni dl & burn ra CD cho 2 nhóc nghe, tụi nhỏ thích lắm ........