Register
 • co quan's Avatar
  07-11-2019, 12:25 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Xin phép Nhị Ca Lạc Nguyễn và Bà Chị Xóm Đình, nhị em vào mượn ý thơ và ảnh mà hoạ vài câu lục bát nghe. Tình Ơi! Thu Buồn Ta về nhặt chiếc lá...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-10-2019, 03:30 PM
  co quan replied to a thread Tháng Tư Giã Từ in Thơ
  Ba Mươi Tháng Tư Ba Mươi Tháng Tư! Nhà nhà hương lễ Thắp nến trong mắt lệ chảy hai hàng Bắc-Trung-Nam vấn vải trắng khăn tang Ghi nét sử sang...
  116 replies | 18989 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-10-2019, 02:30 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Đã lâu lắm rồi nhị ca không vào hoạ thơ cùng Hạ Muội, gần năm năm rồi hỉ? Hạ Đã Về Rồi Hạ đã về rồi nắng đổ hiên Màu hoa phượng vĩ đỏ sân...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 05:18 PM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Người Về Nhặt Cánh Phượng Hồng Người về nhặt cánh phượng hồng Tặng tôi thơ chữ hạ lồng giấy thơ Để ngồi nhớ thủa đợi chờ Đò bên kia bến qua...
  264 replies | 34809 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 05:17 PM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Nhớ Đã Bao Mùa (2) Em và hoa phượng vĩ Từ đi! Đã bao mùa Cánh tàn...hoa khai nhuỵ Bờ sông xưa gió lùa Rụng dòng trôi...nước trôi Xuân xanh...
  264 replies | 34809 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 05:15 PM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Áo Hạ Xưa Đường ve sầu tiếng hạ rồi Sớm mưa chiều nắng tơ đồi đỏ hoa Phượng vĩ cánh rụng la đà Sắc bay trong gió vương tà áo ai Sông xưa...
  264 replies | 34809 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 11:59 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn bác Bắc đã gửi bức tranh này đến tặng nhị tôi nghe. Em Áo Huế Tà Xưa Em áo Huế tà xưa tinh trắng quá Ngõ thu tay nón lá buổi tựu trường...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 02:10 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Coi Mình Không Có Những Ngày Xuân Thanh Kìa xuân đào nở cánh rồi Chút tơ chút khói pha đồi nhạt hoa Cô ngồi nhớ kẻ phương xa Cô lòng nhớ kẻ ấy...
  999 replies | 80046 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 02:09 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Thấy Hoa Nhớ Huệ Thấy hoa lòng nhớ huệ Xuân thắm sắc kia trời Đông phương người toạ lễ Chùa nhang thắp...nguyện lời Năm nay tiền bạc vô Cao...
  999 replies | 80046 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 02:08 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Bạch Mai Hoa Xuân cành đã trắng một màu mai Đã sắc hương hoa nở nhuỵ đài Dưới bến sương mờ che bóng tóc Trên bờ khói nhạt khuất hình vai Xanh...
  999 replies | 80046 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 02:08 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Cạn Chén Ly Hương Cạn chén ly hương dạ thấm sầu Mây trời viễn xứ! Cố nhân đâu Xuân xưa lụa sắc tà xanh áo Tóc thả làn trong nắng nhạt mầu ...
  999 replies | 80046 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-09-2019, 02:07 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Còn Chăng Là Kỷ Niệm Còn chăng là kỷ niệm Cuộc tình ta đông xưa Biết tìm đâu...đâu kiếm Chân bùn in lối mưa Trên cầu trưa chẳng bóng Dòng...
  999 replies | 80046 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-08-2019, 06:41 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhưng thương chẳng dễ o Chi ơi. Dù Đi Mô Rứa O!!! Dù đi mô rứa o Lối trúc hẳn hẹn hò Trai làng bên ngõ trước Đứng đợi phải chăng o!!! Đi...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-07-2019, 06:29 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giờ thì nhị tôi vào lục bát tặng mấy đấng mày râu Rạch Giá đã lén vào xem lưng cô nàng Yếm Đào Ngủ Hiên nghe, mời. Yếm Đào Ngủ Hiên Tại em mở...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-07-2019, 03:50 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  309 replies | 20390 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-07-2019, 03:45 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  309 replies | 20390 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-06-2019, 05:15 AM
  co quan replied to a thread Đông Phong in Thơ
  Giáng Sinh Trên Phố Mỹ Nhân Giáng Sinh đã rộn ràng dưới phố Nhà nhà vui tiếng rộ âm vang Đôi ba chén rượu bên đàng Ngồi hong nắng gió dưới tàng...
  375 replies | 39908 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-06-2019, 04:27 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  O Thuỳ cho nhị tôi mượn ý thơ mà hoạ vài câu thất ngôn tứ tuyệt được chăng? Biết Đến Bao Giờ Biết đến bao giờ gặp lại nhau Hay là suốt kiếp...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-01-2019, 05:11 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cho đứa em xóm trại kèn tham gia cuộc thơ thẩn này với Bà Chị Xóm Đình ơi, được chăng? Bài Thơ Ngày Ấy Rằng bài thơ ngày ấy Nay còn giữ chi...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-30-2019, 08:59 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tam tôi vào hoạ thêm bài nữa nghe Nhất-Nhị-Tứ Nương Nga Mi Rạch Giá. Lạc Mất Đời Nhau (2) Lạc mất đời nhau tự buổi nào Mây Tần gió Tấn cảnh...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-30-2019, 08:12 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Quán Gió Có Bán!!! Quán Gió có bán gió Và trăng với sao không Có mồi ngon, rượu đỏ Cùng nghiên mực, bút lông!!! Cho tôi ngồi vận chữ Ý từ...
  1879 replies | 174043 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-30-2019, 08:11 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Đi Về Lọ Nhánh Ướp Hoa Đi về ép cánh hồng mầu Vàng hương hoa để ngày đầu của năm Hiên chén rượu, mắt xa xăm... Vườn bên kia ấy má, cằm, môi...
  1879 replies | 174043 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-30-2019, 08:09 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Vợ Khện Đầu Năm Đầu năm trà rượu chút mà Nỡ chi củi tạ! Tay bà khện tôi Không tình nữa, hai đường thôi Chẳng nghĩa nữa, dứt cho rồi...còn đi...
  1879 replies | 174043 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-30-2019, 08:08 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Lời Thầy Năm Trước Bên Tai Những lời Thầy năm trước Còn văng vẳng bên tai Hung tin! Hôm nay được Thầy bỏ chốn trần ai Cầu hồn nhan Thánh...
  1879 replies | 174043 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-30-2019, 08:07 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Trong Vườn Cô Đánh Khúc Xuân Cô tay dạo tiếng tơ đàn Tôi chân vào hái hoa vàng về xuân Đêm ba mươi, chén rượu mừng Bên hiên hiu gió hương...
  1879 replies | 174043 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-29-2019, 07:18 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Chờ tam tôi vào lục bát với Nhị, Tứ Nương và Tô Đệ ơi. Lạc Mất Đời Nhau Từ ta lạc mất đời nhau Tình không vẹn chữ tình đau đớn tình Đâu...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-29-2019, 04:21 AM
  co quan replied to a thread Tình Mãi Là Thơ in Thơ
  Đã lâu lắm rồi nhị ca không vào hoạ thơ cùng Hạ Muội, gần năm năm rồi hỉ? Hạ Đã Về Rồi Hạ đã về rồi nắng đổ hiên Màu hoa phượng vĩ đỏ sân...
  104 replies | 21773 view(s)
 • Hoàng Như Hạ's Avatar
  06-29-2019, 01:11 AM
  Hoàng Như Hạ replied to a thread Tình Mãi Là Thơ in Thơ
  Hạ nhớ.... Hạ đã về rồi, anh thấy không? Xa dần những ngày tháng giá đông Hàng cây thắp nắng chiều xanh biếc Nghe gió tình tự đến nao lòng ...
  104 replies | 21773 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-28-2019, 04:16 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tam tôi vào đọc thơ Nhất, Nhị và Ngũ Nương Rạch Giá mà buồn và nhớ tình xưa quá đi thôi. Tình Đôi Ta Thế Thôi Giờ tình xưa một thuở Lời yêu...
  5616 replies | 730140 view(s)
 • co quan's Avatar
  06-27-2019, 04:24 PM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Tháng Chạp Màu Xuân Đã... Màu xuân đã đỏ vàng thư pháp Tết rồi ư! Tháng chạp ông đồ Hoạ vần chữ đối mời cô Áo dài trên lối lụa tô thắm tà ...
  573 replies | 70409 view(s)
More Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  tư vấn pháp luật ao cua Ba cam y ve ho ve lap tuc tro ve Ba chau dieu bo khoai, ngoai ra con dua Kim su gia chuyen phu trach hinh danh den. Rat may Ba chau chi cach An Duong tran bon namg ngu xach ruong phap y vat chung cua Duong Thu Tri ra giao cho Nam Cung Hung.

  Bon Duong Thu Tri roi khoi Banh gia trang, ngoi kieu den Le Xuan Vien.
  vien tham my lavender
  vien tham my lavender
  vien tham my lavender
  dich vu cong chung tai nha
  Bon tu ba va mong rua tu tap o cua da hoang loan thanh mot dam, thay Banh lao gia tu cung moi nguoi toi, voi va cuoi ninh xum lai don.

  Banh lao that khong cho kieu dung han da phong nhu bay vao trong ky vien, Duong Thu Tri voi quat: "Truoc het dung
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Hoàng Như Hạ

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
59
Posts Per Day
0.03
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-06-2015 07:19 PM
General Information
Last Activity
06-29-2019 01:11 AM
Join Date
06-08-2013
Referrals
0

1 Friend

 1. co quan co quan is offline

  Biệt Thự

  co quan
Showing Friends 1 to 1 of 1
All times are GMT -7. The time now is 08:23 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh