Register
 • co quan's Avatar
  Today, 09:04 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Hôm nay trời không mây chẳng gió, trời đầy một màu tơ nắng pha cành phong lá đỏ bên đường...thu đã về thật rồi ông nhị ơi. Tình Ơi! Nay Về Đâu ...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  Today, 07:44 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi chỉ nói đùa " Bỏ Rượu " là có lắm người vào đề thơ và bàn luận ngay. Họ Nào Tin Ta Bỏ Rượu Ta rằng " Bỏ Rượu "...họ không tin Kẻ...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  Today, 07:02 AM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Đã Mấy Mùa Đông Cách Biệt!!! Ta nàng cách biệt mấy mùa đông Tuyết phủ đồi xa tuyết trắng đồng Cánh nắng ngày nghiêng nghiêng lối...
  113 replies | 11110 view(s)
 • co quan's Avatar
  Today, 07:02 AM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Chiều Huế Tím bóng chiều quê Huế của em Thu sang lá rụng xác kia thềm Ta xưa một thủa cùng ai đã Tiễn áng chiều đi thưởng...
  113 replies | 11110 view(s)
 • co quan's Avatar
  Today, 07:01 AM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Quê Hương Thứ Nhất Của Tôi Đâu!!! Quê hương thứ nhất của tôi đâu Biển Thái Bình mây khói bạc mầu Xóm cũ ven bờ kia tiết nắng ...
  113 replies | 11110 view(s)
 • co quan's Avatar
  Today, 07:00 AM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Tạ Ân (8) Buổi tiệc hằng năm lễ tạ ân Ta người đất Tấn lạc đây Tần An vui dạ nhớ thương trời cũ Bạn hữu, thôn làng,...
  113 replies | 11110 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 01:38 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào viết thêm sáu câu để tặng riêng cho bác Huy nghe. Bến Xưa Điêu Tàn (2) Tháng ngày dòng kia đổi chủ Là bờ bến xưa điêu tàn Thuyền...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 12:50 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông nhị làm cho bắc tôi một bài thơ dưới bức hình này được không? Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai (4) Em hỏi ta tháng chín Mình ai buồn hơn ai Lần...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-18-2021, 05:16 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Bà nhà của bắc tôi bảo mang ít cúc vừa mới cắt trong vườn sáng sớm nay, qua tặng cho Bà Hùm Quận Sáu đây ông nhị. Màu Thu Chớm Nụ Tình Hoa Màu...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-18-2021, 02:39 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Màu Thu Phong Tháng Chín Mùa thu phong lá úa Tháng chín heo may làn Hương đời ai áo lụa Phơi phới gió trên đàng Mùa thu phong chén say Hiên...
  519 replies | 101177 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-18-2021, 02:37 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Nhành Phong Lữ Nhà Cô Thấy nhành phong lữ nhà cô Sắc xinh tươi quyết đêm vô cắt về Xin đừng kiện...đừng thưa hề Mai thơ vần chữ hoa bê qua...
  519 replies | 101177 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-18-2021, 02:37 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Cúc Trắng Vườn Thu Vườn thu sang cúc trắng Tháng tám chiều hạt sương Hoa cánh cười trong nắng Vàng tơ thu đoá hương Đong đưa ngọn gió mùa ...
  519 replies | 101177 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-17-2021, 02:51 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giờ thì nhị tôi dạ đã quyết... Dạ Đã Quyết Hai mùa mưa nắng họ lười Công tôi cấy mạ...giờ người gặt bông Giận đời mai lửa đốt đồng Mổ trâu...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-17-2021, 12:38 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Đêm qua mây xám giăng kín núi đồi, bắc tôi thức suốt mấy canh dài chờ mưa...mà trời chẳng chịu nhỏ lấy một giọt ông nhị ơi. Ta Chờ Tháng Chín Mưa...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-17-2021, 10:58 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi quay lại viết thêm môt bài " Tháng chín ai buồn hơn ai (3) " để tặng riêng cho hiền tỷ Việt Đức nhé, mời. Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai (3) ...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-17-2021, 09:50 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Đấy là " Đạo Ảnh ", kiện lên quan đi Ông Bạn Tui. Nhỏ Xe Lôi Đạo Ảnh Nhỏ Xe Lôi đạo ảnh Rồi lên Face khoe hình Kiện quan là thọ lãnh Án phạt...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 08:17 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi quay lại làm tiếp bài thơ nữa nghe các Bạn Ta. Cảnh Nhớ Nhà Thềm mây trắng nổi nắng vàng pha Nhật chiếu làn xanh cảnh nhớ nhà Nhớ...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 07:57 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Hôm nay vào mượn hình của Ông Bạn Tôi để viết ít vần câu vậy, mời Như Tâm. Tháng Chín Thu Lại Về Thềm mây bờ Rạch Giá Sóng nước bến Kiên Giang...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 07:24 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Trung thu lại sắp về rồi đấy ông nhị, năm nay ông có bày tiệc trà đãi bạn bè không? Mùa Trăng Tháng Tám Trung Thu Hôm qua lá đã rụng rồi Hôm...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 01:36 PM
  co quan replied to a thread Thơ Vui in Thơ
  Bánh Giá! Bánh Cống Tiền giang bánh giá lửa hồng Hậu giang bánh cống tôm đồng quê tôi Ghế bàn bày sẳn cô ngồi Ăn cho no bụng để rồi chợ quanh...
  1819 replies | 300875 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 01:34 PM
  co quan replied to a thread Thơ Vui in Thơ
  Rượu Mừng Sinh Nhật Ai Rinh Gánh rượu ai rinh bữa trước khai Không lời tấu kiện lính quan ngài Trên tra vấn dưới hình cung hỏi Gánh rượu người...
  1819 replies | 300875 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 01:33 PM
  co quan replied to a thread Thơ Vui in Thơ
  Đêm Qua Ba....Sáng Ra Còn Một Đêm qua ba...sáng ra còn một Đã bảo mi chẳng cột hắn tay Hái về làm mức bên này Trà ngon dưới ánh trăng gầy ngồi...
  1819 replies | 300875 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 12:49 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Đây nhé, mang qua sông cho ông nhị ba vịm quỳnh...xem như trả công ba bài thơ ông làm hôm trước, không ông lại nói là bắc tôi keo kiệt. Thu Nay...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-16-2021, 11:40 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ối Giời! Sao ông nhị lại treo bảng " Bỏ Rượu " trước cổng nhà thế này, thật vậy ư? Dạ Đã Quyết Từ Nay Bỏ Rượu Dạ đã quyết từ nay bỏ rượu Hành...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-15-2021, 08:31 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Sắc hoàng hôn hôm nay tím ngắt một màu à nghe ông nhị, viết vài câu tặng cho bắc tôi được chăng? Xong bắc tôi đưa rượu đến ngay. Hồn Thơ Tháng...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-15-2021, 06:58 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Bức hình này gợi nhớ một thời tuổi trẻ của nhị tôi khi còn sống bên nhà! Nhìn lại để thấy và cảm nhận là bến xưa điêu tàn quá đi thôi, dù chỉ cách...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-15-2021, 05:48 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Mấy hôm trước bắc tôi trèo lên cây hái cả rổ cam, bị gai đâm cành lụi, kiến châm ong đốt mà ông nhị chỉ trả công hai bài thì cho là đủ sao? Thêm bài...
  6201 replies | 1203553 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-15-2021, 03:30 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Ba Chìm Bảy Nổi Ba chìm bảy nổi kiếp lênh đênh Tám ngõ đồi sông đá với gềnh Sớm củ chiều rau chòi chật ních Trưa rùa tối cá đất rộng thênh...
  463 replies | 91753 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-15-2021, 03:25 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Hà Tiên Thập Cảnh Mơ Mơ ngày thăm thập cảnh Mộng buổi viếng Hà Tiên Đêm sao dòng lấp lánh Vàng tơ nguyệt ải biên Cố Quận
  463 replies | 91753 view(s)
 • co quan's Avatar
  09-15-2021, 02:20 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng bài thơ " Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai " của nhị tôi vào hình và đăng lên blog Trung Học Kiên Thành nghe. Giờ nhị tôi xin...
  6201 replies | 1203553 view(s)
More Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  tư vấn pháp luật ao cua Ba cam y ve ho ve lap tuc tro ve Ba chau dieu bo khoai, ngoai ra con dua Kim su gia chuyen phu trach hinh danh den. Rat may Ba chau chi cach An Duong tran bon namg ngu xach ruong phap y vat chung cua Duong Thu Tri ra giao cho Nam Cung Hung.

  Bon Duong Thu Tri roi khoi Banh gia trang, ngoi kieu den Le Xuan Vien.
  vien tham my lavender
  vien tham my lavender
  vien tham my lavender
  dich vu cong chung tai nha
  Bon tu ba va mong rua tu tap o cua da hoang loan thanh mot dam, thay Banh lao gia tu cung moi nguoi toi, voi va cuoi ninh xum lai don.

  Banh lao that khong cho kieu dung han da phong nhu bay vao trong ky vien, Duong Thu Tri voi quat: "Truoc het dung
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Hoàng Như Hạ

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
117
Posts Per Day
0.04
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-06-2015 07:19 PM
General Information
Last Activity
09-14-2021 12:48 PM
Join Date
06-08-2013
Referrals
0

1 Friend

 1. co quan co quan is offline

  Biệt Thự

  co quan
Showing Friends 1 to 1 of 1
All times are GMT -7. The time now is 12:54 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh