Register
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-19-2018, 02:23 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread Trâm in Thời Sự Trong Ngày
  Ơ hay cái anh bác đập troai họ Thái này. Tôi gất ghét ông Trâm, tôi kiu ông ta là ông Chum, xao tôi mê nỗi ngừ như dậy chớ. Làm dợ ông ta thì tôi...
  1606 replies | 182129 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-19-2018, 12:59 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread Trâm in Thời Sự Trong Ngày
  Tôi là dân Libtards nà tôi gất ghét ông Chùm dì ổng có dợ mà còn đi dê gái. Cho tôi dô chong đây chống ông Chùm dới mấy anh bác được hơm? Tôi quen...
  1606 replies | 182129 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-17-2018, 06:19 PM
  Hahaaaaaa Hahaaaaaa, cô em phiu linh linh, đừng súi bậy boạ, tôi mà dừa cầm dao lên để kạo lông ông chồng là ông ta la làng du khống tôi xắt chim ông...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-17-2018, 02:15 PM
  Cô em, cô em bữa nai tôi uống mậc gấu, tôi dô chun đây nà, cô em noái chiện thặc hại óc ngheo. Thái lép tít mìu là thái dì dậy cô em, tôi nào dờ nghe...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-17-2018, 01:54 PM
  Dui thì coá dui thặc đoá anh bác đẹp troai num bờ pho, mà coai trừng chên đầu mộc mấy cái xừng mà khổng biếc ngheo.
  151 replies | 9854 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-17-2018, 01:34 PM
  Bữa nai tôi gập ngừ quen, một anh bác đẹp troai, anh nài muống nghe tôi kể chiện nên tôi mời ngồi xuống đây uống dới tôi miếng chà ô long, tôi mới...
  28 replies | 2385 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 05:35 PM
  Cô em ahihi, cô em dành ngáo ộp hếc không chừa chổ cho tôi ngáo luông xao. Dề nhà hỏi mẹ kêu mẹ giãi thíc câu. “Có tậc giật mình” là hiễu ga hếc,...
  151 replies | 9854 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 04:53 PM
  Kim, tôi thấy dui mờ Kim. Kim thấy có dấn đề dì mờ kiu tui nhịn anh bác ốc dậy Kim. Nãi bên chỗ cô em ahihi, tôi thấy cô em ahihi đâu có noái gì ăn...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 04:45 PM
  Anh bác khen tôi quài làm tôi bối gối ghia, chổ ốc phẹt là hang cọp mà xao tôi không biếc dậy hè, mấy anh đẹp choai chong chỏng dễ shương giống ông...
  151 replies | 9854 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 04:24 PM
  Mỹ Hằng còn coá 3 cục ghẽ nữa à anh bác ưi, chại dô béo céo anh bác biếc đặng gỡ cho hếc. Thén kiều. Mẹc xi búc cu. Ga xi à, khăm xa mi tà. Củm ơn...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 03:56 PM
  Hahaaaaa hahaaaaa, anh bác chắt chưa uống thuốt hay xao mờ hôm nai noái chiện dô diên quá xá quà xa dậy anh bác. Quặc là anh bác wên uống thuốt quặc...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 09:50 AM
  Du a quéo cờm nhoa anh bác. Ở trong my hang (có dấu xắt) của anh bác, cái ngòi bị cắt gòi làm en gì đặng nửa. Hahahahahaha. Anh bác làm tôi liêng...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 09:06 AM
  Bửa nai cúi năm thọt lét anh bác cho dui nhà dui cửa, chớ công an điều cha ga anh bác họ thái thì có mà tên là Dam, Dam nài có mủ chớ không có dấu...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 08:56 AM
  Còn phải hỏi. Chàng Ốc họ Thái tên Dám bộ anh đập choai num bờ chu quên dồi xao?
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-15-2018, 07:18 AM
  Từ hôm tôi mang con cún bẹc dê giống chơ-ma-ni đem cho ngừ đồng nghiệp. Mấy ả mèo lại mò dề đeo theo cẳng ông chồng tôi. Một ả thì meo mẻo mèo meo...
  28 replies | 2385 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-14-2018, 03:03 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread Văn hóa in Nhân Văn
  Dậy là cái mền của bà chị đẹp gái mát Ì Van Cà Chum nhình kĩ cái mền đẹp toẹt vời ông mặt trời lun. Kim, Kim dà Hằng đã đoán chật gòi, cái mền của...
  190 replies | 23761 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-14-2018, 08:24 AM
  Mỹ Hằng replied to a thread Văn hóa in Nhân Văn
  Ông chồng tôi thấy tôi mặt mót Ăn Tây Rồ ông ta quánh tôi phù mõ. Cô em Đờ Mama đừng súi bậy nhoa. Củm ơn cô em khen tôi đẹp, dáng đẹp, cô em hay...
  190 replies | 23761 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-14-2018, 07:55 AM
  Mỹ Hằng replied to a thread Văn hóa in Nhân Văn
  Cô em nói chí phải, bà chị đẹp gái mặt cái áo đó đẹp. Ai măt củng đẹp.Cô em Nhã Uyên ưi, tôi đả quê mùa mà gập cô em còn quê mùa thứ thiệt hơn tôi...
  190 replies | 23761 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-13-2018, 10:17 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread Văn hóa in Nhân Văn
  Hiệu Mai Cồ Cót phải hơm bà chị đẹp gái.
  190 replies | 23761 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-13-2018, 09:49 PM
  Tôi xem đặng mà mấy chị em.
  18 replies | 1162 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-13-2018, 09:45 PM
  Anh bác đẹp trai, đang buồn mà mỡ ra nghe dài câu hát giọng Quoản là tôi tắc, sợ cừ lớn tiếng ngừ ta nói tôi kì thị chũng tộc, giọng hát đóa đả híp...
  151 replies | 9854 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-13-2018, 03:19 PM
  Cô em trái táo xanh và anh bác đẹp trai đang nói đến tôi phải hơm, anh bác đẹp choai khen tôi như quái kiệt “Trần Văn Trạch” không biếc là nên dui...
  151 replies | 9854 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-13-2018, 07:01 AM
  Dead mama, cô em nhắc mới thấy, Mỹ Hằng đi lộn tưỡng dô chuồng thú. Só rì.
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-13-2018, 06:37 AM
  Haaaaaaa haaaaaa sáng ra anh bác thái dám đặt cho tên đẹp ghia. Cô em kiu tu ba, ba đi tu. Ha ha. Củng ngộ héng. Tú Bà là Tà Bú lái dị mới đúng dần...
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-12-2018, 10:47 PM
  Hangar đọc ba chớp ba nháng tôi tưởng Hằng Nga, tên nhỏ em tôi, nó đẹp hơn tôi luông, chưa chồng, anh bác thái dám muốn quen hơm, tôi làm mai cho....
  1166 replies | 104116 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-12-2018, 09:21 PM
  Lâu lắm rồi tôi mới nghe được một bài tình ca hay như dậy, hợp dới tâm trạng hiện thời cũa tôi nửa. “Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy...
  28 replies | 2385 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-12-2018, 08:09 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread ... in Chuyện Linh Tinh
  Nghe nãi giờ chớ ở đó mà chê, hay não lòng quá anh bác. Xắp Tết, anh bác có bài nhạc Xưn nào tình củm, mở nghe cho rộn ràn cỏi lòng tan nát. Tôi củng...
  26 replies | 2832 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-12-2018, 07:50 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread ... in Chuyện Linh Tinh
  Ngoài trời mưa lạnh lẽo, nghe bài hát sến súa thấm thía nỗi sầu người viễn xứ. Cảm ơn anh bác Hồ Sún.
  26 replies | 2832 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-12-2018, 07:25 PM
  Bài viết thật bổ ích, cảm ơn anh bác đẹp choai. Hầm cách thuỷ bí đỏ, cá salmon với gạo rất bổ dưỡng cho người bệnh.
  168 replies | 8520 view(s)
 • Mỹ Hằng's Avatar
  02-12-2018, 07:15 PM
  Mỹ Hằng replied to a thread ... in Chuyện Linh Tinh
  Cô em nói chiện có diên ghê héng. Tôi đọc mắc cừ. Ngừ Bắc hay Quế cũng có ngừ này ngừ kia nhưng ngừ miền nam thì ưng miền nam. Miền nào ưng miền đó,...
  26 replies | 2832 view(s)
More Activity
About Mỹ Hằng

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
59
Posts Per Day
2.87
General Information
Join Date
01-31-2018
Referrals
0
All times are GMT -7. The time now is 12:29 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh