Register
Tab Content
 • co quan's Avatar
  02-25-2021, 02:47 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Tháng Năm Hoa Phượng Bên Này Tháng năm bên này hoa phượng tím Màu như khơi...dậy mối thương lòng Tháng năm đâu tìm và đâu kiếm Trời mưa râm...
  1994 replies | 250899 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-25-2021, 02:45 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Ai Còn Nhớ!!! Ai còn nhớ luỹ tre làng Con sông bến cũ đò ngang dọc đò Ai người còn nhớ giọng hò Ơ bên chiếc võng, quạt mo giấc ngày Quê xưa...
  1994 replies | 250899 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-25-2021, 02:44 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Chim Gọi đàn! Người Hú Bạn Chim nhớ bạn gọi đàn Người nhớ bậu! Vãng than Sao Cao kia chẳng tiếng Rằng đây tôi nhớ nàng Hoa kia nhờ nắng hạ...
  1994 replies | 250899 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-25-2021, 02:43 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Áo Trắng Tinh Khôi Ngày em áo trắng tinh khôi Tà hương phượng vĩ là tôi yêu người Là tôi đêm tưởng môi cười Đêm mơ lọn tóc xanh phơi nắng...
  1994 replies | 250899 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-25-2021, 02:42 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Người Em Áo Tím Nay Đâu!!! Ta ở phương này mãi nhớ thương Người em áo tím Huế sân trường Xưa tay nón lá che màu nắng Hạ vàng soi phượng vĩ Sông...
  1994 replies | 250899 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-23-2021, 09:41 PM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Tết Đến Buồn Thiu! Túi Chẳng Tiền Tết đến buồn thiu! Túi chẳng tiền Mà đong ít rượu chén mơ tiên Hiên khuya vạt cúc vần hai cõi Gác sớm tà mai...
  653 replies | 104554 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-23-2021, 09:36 PM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Canh Tý 2020 Canh Tý hai mươi hai mươi Sắp về mai cúc xinh tươi đón mùa Này cô ra phố guốc khua Khoan đi...hãy ghé vào mua chữ vần Thơ tôi...
  653 replies | 104554 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-23-2021, 09:34 PM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Xuân Về Én Lượn Trên Sông Xuân về én lượn cánh trên sông Gió rợn dòng lay ánh nhật hồng Bến sớm sương mờ sương kẻ đợi Bờ khuya khói mịt khói...
  653 replies | 104554 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-23-2021, 09:28 PM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Em Đã Thấy Xuân Về Em đã thấy xuân về chưa...đêm gió Và sớm sương giọt nhỏ xuống này sân Bếp khói lam hương bánh nếp ngõ gần Hoa lá mởn mơn...
  653 replies | 104554 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-23-2021, 09:00 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Vũ nhắc đến Hà Tiên làm anh lee nhớ về thập cảnh quang, gồm có...TIÊU TỰ THẦN CHUNG (CHÙA TAM BẢO), KIM DỰ LAN ĐÀO (NÚI PHÁO ĐÀI), LỘC TRĨ THÔN CƯ...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-22-2021, 09:53 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giời ạ! Năm cô cứ quanh quẩn vườn hoa xuân Rạch Giá đã mấy ngày nay rồi, sao không ghé nhà thăm nhị tôi? Một Hai Ba Bốn Năm Một hai ba bốn năm...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-22-2021, 04:52 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Hôm nay mới mười một tháng giêng, sáng sớm ông bắc đã đò ra giữa sông đánh kiểng hỏi tiệc nguyên tiêu...ông lại lên cơn điên rồi chăng? Nguyệt...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-22-2021, 01:08 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi nhìn thấy hình này, phải vào thơ ghẹo Huệ rồi...Huệ ơi. Lá Mùa Xanh...Áo Người Xanh Lá mùa xanh...áo người xanh Ta về mộng tuổi xuân...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-22-2021, 10:41 AM
  co quan replied to a thread Thiền Thi in Thơ
  Hai Chữ Vô Thường Ngẫm đời hai chữ vô thường Hôm qua chân bước chung đường nay chia Âm dương kẻ nuối người lìa Ai đi ai ở đầm đìa lệ ai Đọc...
  226 replies | 50668 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-22-2021, 07:16 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Uả! Nụ tầm xuân đệ gửi tặng người ta đã lâu lắm rồi cơ mà nhị tỷ Việt Đức, sao hôm nay còn đây? Nụ Tầm Xuân Người Không ưng Dạ? Nụ tầm xuân nhớ...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-19-2021, 06:15 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào mượn hình của bác Cuong Quan để thơ năm câu nghe, mời. Vội Chi Xuân Tàn Mai vẫn còn thắm nụ Vội gì ư xuân tàn Biết cùng ai chén...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-19-2021, 05:20 PM
  co quan replied to a thread Đông Phong in Thơ
  Hắn Ta Ẩn Hiện Khôn Lường Hắn ta ẩn hiện khôn lường Vần âm thơ tám ngõ đường đông phong Đi về...kẻ vấn vương lòng Dọc ngang...người quẩn...
  413 replies | 62218 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-18-2021, 02:37 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Hôm nay mùng bảy hạ nêu...hết tết rồi ông nhị ơi. Mùng Bảy Hạ Nêu Tiễn Mùa Mùng bảy hạ nêu...hết tết Lòng còn luyến tiếc hương xuân Cánh hoa...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-18-2021, 12:12 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  393 replies | 45413 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-18-2021, 12:11 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  393 replies | 45413 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-18-2021, 12:11 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  393 replies | 45413 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-18-2021, 12:10 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  393 replies | 45413 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-16-2021, 05:07 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Xuân Chưa Xuân chưa! Cây đào đỏ Ngõ tết hoa cúc vàng Hương đã thềm đông gió Khuya sương sớm khói làng Xuân chưa! Phố buồn thiu
  507 replies | 78072 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-16-2021, 04:32 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Mấy nhỏ bạn tôi đang tính chuyện trộm bông đấy ư? Trộm Bông Bớ làng! Họ ăn trộm bông Hoa cành lẫn gốc xuống sông qua đò Đây hình gồm đủ năm...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-15-2021, 06:47 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tết này buồn quá ông nhị ơi! Đường hoa đìu hiu sắc, quán xá thưa thớt người...chán ghê. Xuân Nay Trời Viễn Xứ Sầu Xuân ta ngồi nghe tiếng hát...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-15-2021, 03:18 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông nhị ơi! Hôm nay mùng bốn tết, quán cô đào khai trương...ông có ra ngồi chén rượu đề thơ không? Mùng Bốn Mời Chàng Vào Chén Rượu Mùng bốn...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-15-2021, 01:59 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cậu vào mượn hình để thơ tặng hai vợ chồng con trong những ngày đầu năm con trâu nghe Đăng. Một Đôi Trai tài gái sắc một đôi Vô chùa lễ phật...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-15-2021, 11:24 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhớ người xưa những ngày đầu xuân hả Nhị Ca? Đệ xin mượn hình mà làm bốn câu nghe. Nhắp Chén Đầu Xuân Nhắp chén đầu xuân nhớ vạt màu Xưa người...
  6086 replies | 1020004 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-15-2021, 11:00 AM
  co quan replied to a thread Thơ Vui in Thơ
  Khoan Chèo Đã Tiên Ơi Khoan chèo đã chậm tay cho nhé Nàng tiên ơi! Ta sẽ mộng tàn Song buồn tiếc nuối dung nhan Hương tà lụa áo hoa lan thẳng...
  1803 replies | 250851 view(s)
 • co quan's Avatar
  02-15-2021, 10:59 AM
  co quan replied to a thread Thơ Vui in Thơ
  Mua Dưa Cải...Quên Mắm Chưng Mua dưa cải...quên mắm chưng Về nhà hẳn bị Người Dưng đánh đòn Biết mà tôi đã hai con Đã phai má phấn môi son...
  1803 replies | 250851 view(s)
More Activity

5 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Kính Huynh Cố Quận ,
  Rất vui mừng cảm động lắm ! Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh lần nữa . Xin thân kính chúc Huynh & GĐ luôn được nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha .
  Thân kính,

  LuânTâm
 2. Anh Luân Tâm,

  Cám ơn những lời khen tặng của Anh; thấy và thỉnh thoảng vào đọc thơ anh đã lâu nhưng chưa có dịp họa lại cho vui, mong Anh thông cảm cho quận. Anh cứ dùng những hình ảnh nầy tự nhiên đi, bởi quận tui cũng lấy xuống từ Google hoặc Yahoo thôi anh Luân Tâm ạ, chẳng có gì phiền đâu Anh nhé; chúc Anh vui và sáng tác đều để quận tui và Ace Phố Rùm được thưởng thức thơ anh mỗi ngày vậy.

  Thân Kính,

  Cố Quận
 3. View Conversation
  Kính thưa Huynh Cố Quân ,
  Từ lâu nay tôi vẫn lén âm thầm thưởng thức những vần thơ quá đa dạng phong phú độc đáo tài hoa tuyệt vời của Huynh . Không biết Huynh quá tài tình
  tìm ở đâu mà có được rất nhiều tấm ảnh quá mỹ thuật hết sẩy hết ý về Áo Dài của phụ nữ VN ...khiến tôi cầm lòng không được nên đã có mạo muội trộm phép lén Copy một số để minh hoạ thơ mình mà chưa kịp xin phép sự đồng ý của Huynh ! Tôi thật quá ái ngại không yên ! Do vậy hôm nay xin có đôi dòng thăm chúc sức khoẻ huynh cùng quý quyến ,luôn tiện xin Huynh vui lòng cho phép tôi ...từ từ Copy xử dụng một số ảnh trong các Topic của Huynh , đặcc biệt trong "ÁO VÀ THƠ" Huynh nha !
  Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh thật nhiều lắm .
  Trân trọng thân kính ,
  LuânTâm .
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
About co quan

Basic Information

About co quan
Interests:
Freedom, WAR, New Order

Statistics


Total Posts
Total Posts
16,279
Posts Per Day
4.74
Visitor Messages
Total Messages
5
Most Recent Message
01-01-2015 09:16 PM
General Information
Last Activity
02-25-2021 03:47 PM
Join Date
10-03-2011
Referrals
0

2 Friends

 1. Hoàng Như Hạ Hoàng Như Hạ is offline

  Nhà Ngói

  Hoàng Như Hạ
 2. Thachthao Thachthao is offline

  Nhà Ngói

  Thachthao
Showing Friends 1 to 2 of 2
All times are GMT -7. The time now is 11:05 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh