Register
Tab Content
 • co quan's Avatar
  Today, 12:20 AM
  co quan replied to a thread Áo Và Thơ in Thơ
  Quốc Học Thương Đồng Khánh Xưa anh Quốc Học thương nàng Nữ sinh Đồng Khánh bên đàng tím tơ Lụa tà lộng gió ven bờ Sông Hương trưa sớm dật dờ...
  855 replies | 113453 view(s)
 • co quan's Avatar
  Today, 12:19 AM
  co quan replied to a thread Áo Và Thơ in Thơ
  Bình Rượu Khô Bình rượu khô lấy gì đối ẩm Vần âm ơi! Dạ nhấm gậm sầu Trông trời hỏi cố nhân đâu Chỉ trăng với gió đêm thâu khóc người Nhớ...
  855 replies | 113453 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 10:00 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào mượn hình và tứ thơ của chị Kim Ba mà song thất lục bát vậy, mời. Ta Tợ Chiếc Thuyền Trôi Ta tợ chiếc thuyền trôi đi mãi Vô định...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-15-2018, 09:59 PM
  co quan replied to a thread Đông Phong in Thơ
  Tạ Ân (8) Buổi tiệc hằng năm lễ tạ ân Ta người đất Tấn lạc đây Tần An vui dạ nhớ thương trời cũ Bạn hữu, thôn làng, quyến thuộc nhân Cố Quận...
  355 replies | 35326 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-15-2018, 09:58 PM
  co quan replied to a thread Đông Phong in Thơ
  Lễ Tạ Ân Viễn Xứ Ta tháng ngày lưu lạc Những mùa Lễ Tạ Ân Đếm cách chia! Mất mát Từng bạn hữu, người thân Mơ xưa màu kỷ niệm Tưởng cũ bóng...
  355 replies | 35326 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-15-2018, 05:45 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cạn chữ rồi cô Trang ơi! Nên nghĩ hoài không ra thơ. Thu Cô Áo Trắng Đi Đâu!!! Thu cô áo trắng đi đâu Cho người thương nhớ sắc mầu lụa bay!!!...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-15-2018, 08:52 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Có thơ mùa đông rồi đây bác Bắc ơi! Mau chân ra mà nhận nghe. Chờ Người Trong Mưa Bão Chờ ai trong mưa bão Ngày đông giá tuyết hoa Rơi trắng...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-14-2018, 05:36 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giờ thì nhị ca quay lại lục bát tặng cô Minh Dương nghe, mời. Này Cô Khoan Hãy Bẻ Hoa Này cô khoan hãy bẻ hoa Giữ hương với sắc người qua xem...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-14-2018, 09:59 AM
  co quan replied to a thread Thiền Thi in Thơ
  Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu Hôm qua dòng xanh đến Nay nguồn chảy về đâu Bão giông mờ mịt bến Mưa giăng nước đục mầu Thanh xuân giờ đã mất Hiên...
  192 replies | 30913 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-14-2018, 09:38 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tội nghiệp! Con thuyền không bến đổ...về đâu thuyền ơi??? Con Thuyền Không Bến Đổ Con thuyền không bến đổ Dòng về đâu...về đâu Đêm chẳng...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-13-2018, 10:50 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Mượn bức hình này mà thơ ghẹo Cô Giáo Lan vậy. Chờ Tôi Hái Hoa Vàng Cô chờ tôi hái hoa vàng Tay cài lên tóc rồi đàng hãy đi Sống lại một...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-13-2018, 07:06 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Mùa Thu Đó...Ta Có Em Ngày sương trên đầu ngọn cỏ Chiều tơ nắng vàng nhạt cây Đêm nằm nghe từng giọt nhỏ Mưa thu về trong giấc say Em giờ...
  558 replies | 67440 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-13-2018, 04:18 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nói sẽ được gì Bác???? Có Những Điều Có những điều muốn nói Mà sao cứ lặng câm Có những điều muốn hỏi Mà chẳng tiếng cùng âm
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-12-2018, 10:08 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  270 replies | 16066 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-12-2018, 10:06 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  270 replies | 16066 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-12-2018, 03:06 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Vâng Bà Chị, có dịp gặp sẽ ngồi hầu rượu Bà Chị Tôi vậy. Đường Xuồng! Tương Hội Tửu Mai Đuờng Xuồng đãi Chị Tạ lỗi! Chữ thơ quên Bàn rượu...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-11-2018, 10:18 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn Bà Chị đã lộng thơ nhị tôi vào hình, nhìn là muốn thơ nữa rồi chị Việt Đức ơi. Ai Người Thương Tiếc Thu (2) Ai người thương tiếc thu xưa...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-11-2018, 07:46 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Hạt Nào Đọng Lá Đông Sương Hạt nằm đọng cánh lá mềm Làn hiu hiu gió rụng thềm đông sương Hạt chờ dạt nắng vàng hương Mà hơi băng lối qua đường...
  432 replies | 42894 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-11-2018, 10:46 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giời ạ! Sao hôm nay bác rượu vào kể chuyện đời bể dâu, người muôn năm cũ chi cho sầu bàn tiệc thế này hả bác Bắc??? Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu ...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 03:04 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Thu vẫn còn đây thật ư!!! Để nhị ca vào mượn bốn chữ " Thu Vẫn Còn Đây " mà thơ tặng Mi nghe Khánh Nga. Thu Vẫn Còn Đây Lá vẫn còn vương vấn...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 10:16 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào mượn cảnh sắc thu vãng-đông tái của anh Phi Hùng mà lục bát bốn câu nghe, mời Anh. Sắc Giao Mùa Sân người đã sắc giao mùa Mưa sa...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 09:28 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Khoan Về Đã Cô Khoan về đã cô ơi! Khoan về đã Đợi thuyền tôi cặp bãi hoạ bài thơ Mắt nhớ ai mà dõi chốn kia bờ Ra ngoài bến ấy...hồn mơ đâu cõi...
  929 replies | 69708 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 09:25 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Mong Mai Đông Chẳng Trời Mây Em à! Đông đã trôi dòng Đã cây khô nhánh bờ cong cong bờ Vẫn mây giăng...khói lững lờ Vẫn vi vu gió không tơ...
  929 replies | 69708 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 09:24 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Nỗi Nhớ Mùa Đông Bên này nỗi nhớ mùa đông Ngoài sân mưa tuyết trắng bông em à Có hay ta kẻ nhớ nhà Nhớ sông và tiếng còi Phà Hậu Giang Và ta...
  929 replies | 69708 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 09:23 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Bên Bờ Cô Chờ Ai!!! Bên bờ cô Tím chờ ai thế Sao giữa dòng kia chẳng thấy qua Hay đò chưa đón người nên trễ Buổi hẹn hò ư cô Tím Ta Bên bờ...
  929 replies | 69708 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-10-2018, 09:20 AM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Ru Người Tay Sáu Phiếm Ngà Ru người tay bấm phím ngà Sáu dây tơ khảy âm là đàn âm Nốt tình bổng, nốt duyên trầm Nốt thanh thoát tiếng, nốt...
  929 replies | 69708 view(s)
 • Hoàng Như Hạ's Avatar
  12-09-2018, 07:22 PM
  https://app.box.com/s/pj8f31e1gqnkb0a791hgqz6r6aaq1cfn NICOLAS Non ce n'est rien qu'une chanson qui revient quelquefois Rien qu'un...
  7 replies | 553 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-09-2018, 05:44 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Trở vào thơ mắng cái thằng Lưỡng Lú Cộng Nô bán nước non cho Giặc Tàu Phương Bắc này mấy câu mới được. Tiên Sư Cha Mầy Trọng Biết rồi Nguyễn...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-09-2018, 01:40 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Vào thơ ghẹo hai cô áo xanh áo đỏ này mới được. Áo Đỏ Áo Xanh Này cô áo đỏ áo xanh ơi Xuống phố hay đâu một góc trời Lụa sắc ngang đàng tôi...
  5346 replies | 669935 view(s)
 • co quan's Avatar
  12-09-2018, 08:54 AM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Cô Cười Bên Nhánh Lá Gửi Ai!!! Ra ngồi bên nhánh lá Cười cùng ai thế cô!!! Cho vần âm áo hạ Màu sắc lẫn hư vô Thơ ta chìm bóng nước Dòng...
  241 replies | 30674 view(s)
More Activity

5 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Kính Huynh Cố Quận ,
  Rất vui mừng cảm động lắm ! Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh lần nữa . Xin thân kính chúc Huynh & GĐ luôn được nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha .
  Thân kính,

  LuânTâm
 2. Anh Luân Tâm,

  Cám ơn những lời khen tặng của Anh; thấy và thỉnh thoảng vào đọc thơ anh đã lâu nhưng chưa có dịp họa lại cho vui, mong Anh thông cảm cho quận. Anh cứ dùng những hình ảnh nầy tự nhiên đi, bởi quận tui cũng lấy xuống từ Google hoặc Yahoo thôi anh Luân Tâm ạ, chẳng có gì phiền đâu Anh nhé; chúc Anh vui và sáng tác đều để quận tui và Ace Phố Rùm được thưởng thức thơ anh mỗi ngày vậy.

  Thân Kính,

  Cố Quận
 3. View Conversation
  Kính thưa Huynh Cố Quân ,
  Từ lâu nay tôi vẫn lén âm thầm thưởng thức những vần thơ quá đa dạng phong phú độc đáo tài hoa tuyệt vời của Huynh . Không biết Huynh quá tài tình
  tìm ở đâu mà có được rất nhiều tấm ảnh quá mỹ thuật hết sẩy hết ý về Áo Dài của phụ nữ VN ...khiến tôi cầm lòng không được nên đã có mạo muội trộm phép lén Copy một số để minh hoạ thơ mình mà chưa kịp xin phép sự đồng ý của Huynh ! Tôi thật quá ái ngại không yên ! Do vậy hôm nay xin có đôi dòng thăm chúc sức khoẻ huynh cùng quý quyến ,luôn tiện xin Huynh vui lòng cho phép tôi ...từ từ Copy xử dụng một số ảnh trong các Topic của Huynh , đặcc biệt trong "ÁO VÀ THƠ" Huynh nha !
  Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh thật nhiều lắm .
  Trân trọng thân kính ,
  LuânTâm .
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
About co quan

Basic Information

About co quan
Interests:
Freedom, WAR, New Order

Statistics


Total Posts
Total Posts
14,105
Posts Per Day
5.36
Visitor Messages
Total Messages
5
Most Recent Message
01-01-2015 09:16 PM
General Information
Last Activity
Today 12:20 AM
Join Date
10-03-2011
Referrals
0

2 Friends

 1. Hoàng Như Hạ Hoàng Như Hạ is offline

  Nhà Ngói

  Hoàng Như Hạ
 2. Thachthao Thachthao is offline

  Nhà Ngói

  Thachthao
Showing Friends 1 to 2 of 2
All times are GMT -7. The time now is 04:25 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh