Register
Tab Content
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 05:32 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị ca vào mượn hình của cô Như Lê làm mấy câu ngũ ngôn nhé, mời cô đọc vây. Chạm Nhành Thu Lá Rụng Chạm nhành thu lá rụng Thềm cơn gió làn...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 01:16 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông anh Võ Văn Sang đúng là tay sành điệu về hương sắc à nghe. Hỏi Chàng Gặp phải đấng sắc hương sành điệu Thì em môi hàm tiếu như hoa Hỏi...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 12:27 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Tám Tháng Ba Anh đưa em ngủ tám tháng ba Chẳng gió hiu hiu nắng gắt à Chân rung, tay mỏi, còng lưng cổ Bày chi ai hỡi! Tám tháng ba Cố Quận
  1969 replies | 223160 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 12:24 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Thầy Tôi Băm mấy năm đất khách Thầy trò tóc điểm sương Nhắc thời tay cắp sách Lòng tưởng nhớ cố hương Băm mấy năm ai còn Ai mất và nước non...
  1969 replies | 223160 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 12:22 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Cúc Nàng Tím Hoa Cúc người trắng, đỏ, xanh, vàng Ô hay sao lạ cúc nàng tím hoa!!! Hẳn lòng thương nhớ kẻ xa Nụ đây biến sắc cành là độc bông...
  1969 replies | 223160 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 12:21 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Hứa Cuội Năm xưa anh hứa cuội Em tựa cửa đứng chờ Lần đầu như lần cuối Đoạn tuyệt! Kẻ ơ thờ Giờ đổ lỗi đây ư Vần âm lẫn ý từ Thơ đăng đàn...
  1969 replies | 223160 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 12:20 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tặng in Thơ
  Em Đầu Đội Hoa Theo Chồng Em đầu đội hoa theo chồng Tà tinh trắng, xác pháo hồng bám chân Hài thêu xuống bến đò gần Vô khoang, sào đẩy lái...
  1969 replies | 223160 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-26-2020, 01:01 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tiểu thư Trại Kèn đã vào tặng hoa thì...tên bạn hàng xóm này phải thơ đáp tạ thôi. Tại Thơ Tại mi đấy! Họ hoa gửi tặng Hai trí ta ngồi nặn...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-26-2020, 10:55 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Gì chớ thơ hoa lá cành thì mấy o Rạch Giá vào đọc khen quá chừng chừng...nhất là o Lan. Tặng Khói Và Sương Mai tôi gánh tặng khói và sương...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-26-2020, 10:07 AM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Này Cô...Đang Đọc Thơ Tôi (2) Cô đang đọc thơ tôi đấy hử Ưng dạ chăng vần chữ tím hoa Phượng dăm cánh rụng lên tà Áo tơ lụa sắc tím hoà hợp...
  299 replies | 49575 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-26-2020, 10:06 AM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Cỏ Bờ Hoa Phượng Vĩ Cỏ này! Ta dạ nhớ Đường áo trắng...phượng hoa Đi về xưa một thuở Người theo bóng vạt qua Bây chừ hương đã nhạt Lụa ấy...
  299 replies | 49575 view(s)
 • Hoàng Như Hạ's Avatar
  10-25-2020, 08:03 PM
  HỒNG NHAN BẠC PHẬN điệu Ly Hận soạn lời: Bạch Long Thiên - Tiểu Phương
  39 replies | 5689 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-25-2020, 02:48 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ối giời! Đã một cửa còn chưa ưng dạ sao...giờ lại tìm cửa thứ hai nữa vậy Ông Anh? Tóm Một Quờ Hai Đặng Trớn Ba Một cửa chưa vừa dạ ấy ư Lòng...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-25-2020, 12:26 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  376 replies | 36828 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-25-2020, 12:25 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  376 replies | 36828 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-25-2020, 12:25 PM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  376 replies | 36828 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-25-2020, 11:46 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  O Song Nguyệt nhớ người xưa rồi ư? Màu Phong Lá Cũ Hỏi lòng sao khỏi vấn vương Màu phong lá cũ giờ sương khói mờ Nhớ người mượn mấy câu thơ...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-24-2020, 09:13 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông nhị đâu rồi, lại đăng thơ gieo tiếng ác cho tôi...mau ra đây mà xem. Gieo Tiếng Ác Quanh năm cứ thơ gieo tiếng ác Lời trách than hình phạt...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-24-2020, 08:46 AM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Tháng Ba Hoa Đào Rụng Tháng ba mùa xuân đó Trời hanh nắng rụng hoa Dòng trôi đào cánh đỏ Bến tình với đò ta Thanh minh hẹn ước cùng Khoang...
  636 replies | 92551 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-24-2020, 08:45 AM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Ngày Em Xuân Áo Lụa Vàng Ngày em xuân áo lụa vàng Đào hoa cánh rụng đỏ đàng bên hương Bên gió đưa khói và sương Đưa tơ và nắng vượt tường...
  636 replies | 92551 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-24-2020, 08:44 AM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Tranh Người! Thơ Ta Tranh người xuân đi lễ Mùng năm áo lên chùa Tím một màu hoa khế Lừng hương cơn gió lùa Đêm ta về thơ chữ Dòng hoa năm...
  636 replies | 92551 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-24-2020, 08:42 AM
  co quan replied to a thread Xuân Tái in Thơ
  Mai Tôi Đào Nàng Mai tôi cận với đào nàng Bên đỏ xám nhánh bên vàng búp xanh Tiếng hương với sắc dậy thành Danh thơ với chữ xuân hành vần âm...
  636 replies | 92551 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-23-2020, 03:00 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Gần mười hai năm trở lại đây, anh lee thường mượn hình ảnh và ý từ của bạn hữu xưa nay để thơ cho đầu óc mình tìm được chút thanh thản sau những giờ...
  6005 replies | 925754 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-23-2020, 11:32 AM
  co quan replied to a thread Thiền Thi in Thơ
  Chữ Đắc Nhân Tâm Chí tung hoành đông tây nam bắc Dạ chưa thông chữ đắc nhân tâm Để cho thảm mối hoạ mầm Thân rơi nước! Xác sa đầm bùn dơ Cố...
  222 replies | 45587 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-22-2020, 12:01 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Phượng Đỏ Màu Hoa Rụng Áo Ai Phượng đỏ hoa rơi rụng áo người Về trong nắng hạ trắng tà phơi Tay năm ngón vịn nhành hương ngát Mắt ngẩn nhìn mây...
  499 replies | 68151 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-22-2020, 11:59 AM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Hương Và Sắc Lụa Dáng Người Thanh Đồng hoa hạ tím với cây đàn Dạo khúc tình ca dạt nắng lan Cỏ nhánh ươm màu tơ lắng tiếng Đàn âm động gió đẩy...
  499 replies | 68151 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2020, 08:19 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Đêm Mưa! Hoa Tàn Nhuỵ Rữa Hoa tàn nhuỵ rữa sắc cùng hương Cánh lá vàng thân...gió lộng đường Nguyệt Khuất đêm rồi mưa trắng lối ...
  69 replies | 3849 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2020, 08:18 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Nữ Sinh Và Hoa Phượng Vĩ Cô à phượng vĩ thắm trên tay Hạ gió lên lay nhánh ngõ này Đỏ cánh hoa đùa nhây áo phất Vàng tơ nắng bỡn...
  69 replies | 3849 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2020, 08:14 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Giấc Xuân Dạt nắng vàng xuân óng ánh tơ Dòng trôi róc rách suối reo bờ Con oanh rộn tiếng mùa đây nhánh Gió thoảng làn ru giấc...
  69 replies | 3849 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2020, 08:10 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Phở Gà Bát Phở gà ngon sáng sớm nay Đầu-chân-móng-cánh-giá-rau bày Mề-gan-huyết-mỏ-đùi-da sắp Ớt đỏ-vàng chanh...réo đến...
  69 replies | 3849 view(s)
More Activity

5 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Kính Huynh Cố Quận ,
  Rất vui mừng cảm động lắm ! Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh lần nữa . Xin thân kính chúc Huynh & GĐ luôn được nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha .
  Thân kính,

  LuânTâm
 2. Anh Luân Tâm,

  Cám ơn những lời khen tặng của Anh; thấy và thỉnh thoảng vào đọc thơ anh đã lâu nhưng chưa có dịp họa lại cho vui, mong Anh thông cảm cho quận. Anh cứ dùng những hình ảnh nầy tự nhiên đi, bởi quận tui cũng lấy xuống từ Google hoặc Yahoo thôi anh Luân Tâm ạ, chẳng có gì phiền đâu Anh nhé; chúc Anh vui và sáng tác đều để quận tui và Ace Phố Rùm được thưởng thức thơ anh mỗi ngày vậy.

  Thân Kính,

  Cố Quận
 3. View Conversation
  Kính thưa Huynh Cố Quân ,
  Từ lâu nay tôi vẫn lén âm thầm thưởng thức những vần thơ quá đa dạng phong phú độc đáo tài hoa tuyệt vời của Huynh . Không biết Huynh quá tài tình
  tìm ở đâu mà có được rất nhiều tấm ảnh quá mỹ thuật hết sẩy hết ý về Áo Dài của phụ nữ VN ...khiến tôi cầm lòng không được nên đã có mạo muội trộm phép lén Copy một số để minh hoạ thơ mình mà chưa kịp xin phép sự đồng ý của Huynh ! Tôi thật quá ái ngại không yên ! Do vậy hôm nay xin có đôi dòng thăm chúc sức khoẻ huynh cùng quý quyến ,luôn tiện xin Huynh vui lòng cho phép tôi ...từ từ Copy xử dụng một số ảnh trong các Topic của Huynh , đặcc biệt trong "ÁO VÀ THƠ" Huynh nha !
  Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh thật nhiều lắm .
  Trân trọng thân kính ,
  LuânTâm .
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
About co quan

Basic Information

About co quan
Interests:
Freedom, WAR, New Order

Statistics


Total Posts
Total Posts
16,000
Posts Per Day
4.83
Visitor Messages
Total Messages
5
Most Recent Message
01-01-2015 09:16 PM
General Information
Last Activity
Today 05:03 PM
Join Date
10-03-2011
Referrals
0

2 Friends

 1. Hoàng Như Hạ Hoàng Như Hạ is offline

  Nhà Ngói

  Hoàng Như Hạ
 2. Thachthao Thachthao is offline

  Nhà Ngói

  Thachthao
Showing Friends 1 to 2 of 2
All times are GMT -7. The time now is 06:49 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh