Register
Tab Content
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 03:38 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào mượn hình o Song Nguyệt làm năm câu tặng o nghe. Chân Dung Dăng Giữa Phố Chân dung dăng đi đâu giữa phố Má hây hây chiều đổ nắng...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 01:55 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Mười Năm! Ta Không Còn Mẹ Thấm thoát mười năm mất mẹ già Vu Lan tưởng nhớ lệ giòng sa Phương đông mộ chí chưa lần trở Thắp nén hương châm rượu...
  469 replies | 96162 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 01:54 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Đường Về Cố Lý! Hai Bờ Biển Xanh Trông đường về cố lý Đông-Tây bờ đại dương Xanh màu! Giòng bi luỵ Nhớ thuyền buổi ly hương Bao năm rồi cách...
  469 replies | 96162 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 01:53 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Mười Năm! Chưa Lần Về Thăm Mộ Mười năm! Ta chưa lần về thăm mộ Mẹ già xem thảm cỏ vẫn còn xanh Hay úa vàng mưa nắng chốn cố thành Nhạt mờ nét...
  469 replies | 96162 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 11:05 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Bắc tôi nghe làng trên xóm dưới nói là hôm qua ông nhị bị mụ chủ quán Bún Mì Gió Mây mắng một trận, có đúng vậy chăng? Thơ Ý Chẳng Thanh Mụ...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-23-2021, 05:12 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông nhị viết cho bắc tôi vài câu thơ dưới bức hình này được chăng? Tháng Mười Ta Lỗi Hẹn Tháng mười ta lỗi hẹn Rồi em đi lấy chồng Lệ giòng...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-23-2021, 03:35 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị em vào làm bốn câu thơ loại sáu chữ trả công bà chị Đinh Tiên Hoàng, mời. Lạc Dấu Cố Hương Kia người nhớ từng con hẻm Đây ta nhớ những...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-23-2021, 02:22 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào mượn ảnh này để làm tám câu song thất lục bát nghe các Ace Trung Học Kiên Thành, mời. Tháng Mười Thủa Áo Người Lụa Trắng Tháng mười...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-22-2021, 11:24 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  419 replies | 73960 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-22-2021, 11:24 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  419 replies | 73960 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-22-2021, 11:23 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  419 replies | 73960 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-22-2021, 10:51 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giờ thì nhị tôi vào viết mười hai câu ngũ ngôn tặng cô Holy nhé, mời. Người Về Đâu Bóng Áo Người về đâu bóng áo Tà thơm ngát hương hoa Đồi...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 06:24 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Uả! Anh Tuấn Long đâu rồi? Bởi Tulip Màu Xanh Bởi vì tulip màu xanh Nên em dạ quyết yêu anh nghe tình Sao nhìn sửng...sao nín thinh Nhanh...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 06:07 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Trời đất! Thiệt tình vậy hả anh Tuấn Long? Biết Chắc Người Yêu Ạnh Có người thầm yêu anh Bởi Tulip màu xanh Và sắc hoa cà tím Biết chắc...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 04:59 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Em Đừng Nói Tiếng Tạ Từ (3) Em đừng nói tiếng tạ từ nhau nhé Làn heo may mùa nhẹ cánh heo may Lá phong rơi từng chiếc lối thu gầy Sương khói...
  653 replies | 138641 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 04:58 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Mưa Thu Trắng Hạt Mưa thu trắng hạt phất phơi bay Gió lộng phong rơi dưới ngõ này Chạm cánh hoa vàng hiên sắc rụng Va nhành trái đỏ mái hương...
  653 replies | 138641 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 04:58 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Thu Em Về Đấy Ư (2)!!! Thu em lại về đấy ư Đã ba mùa khối tương tư sắc màu Giận gì nỡ vội lìa nhau Cho thơ ta với niềm đau thương lời Của...
  653 replies | 138641 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 04:57 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Chạm Nhành Thu Lá Rụng Chạm nhành thu lá rụng Thềm cơn gió làn bay Hương ngày bên kia cũng Về theo pha chén say Âm ta tà lụa tím Vần ta nụ...
  653 replies | 138641 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-21-2021, 03:15 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi vào xem lại những bức hình này, mà đầu còn nhớ như in buổi tiệc cảm ơn bạn bè tháng ngày đó đã đến phụ giúp một tay hầu lo cho việc tang ma...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2021, 05:20 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi chụp bức hình này với Ông Anh Họ năm sáu năm về trước, giờ nhìn lại....mới biết là chúng tôi chưa già lắm. Anh Em Mình Chưa Già Nụ cười...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2021, 02:51 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Ai Người Thương Tiếc Thu Ai người thương chiếc lá Phong khô gió rụng đàng Xạc xào âm đây ngã Về sương! Nhạt nắng vàng Ai người thương nhớ ai...
  1149 replies | 178008 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2021, 02:50 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Cô Ơi Mau Thức Xem Hoa Sương mai nhành nở cỏ hồng Cô mau thức giấc ra đồng ngắm hoa Kẻo không trưa gió rụng à Kẻo không trưa nắng cháy là cỏ...
  1149 replies | 178008 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2021, 02:49 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Đã Mấy Mùa Đông Cách Biệt!!! Ta nàng cách biệt mấy mùa đông Tuyết phủ đồi xa tuyết trắng đồng Cánh nắng ngày nghiêng nghiêng lối trúc Làn mưa...
  1149 replies | 178008 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2021, 02:49 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Chiều Huế Tím bóng chiều quê Huế của em Thu sang lá rụng xác kia thềm Ta xưa một thủa cùng ai đã Tiễn áng chiều đi thưởng nguyệt đêm Cố Quận
  1149 replies | 178008 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-20-2021, 02:48 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Kiếp Sau Hoá Bướm Hậu kiếp hoá bướm nghe chàng Cùng không gian với cùng đàng cánh bay Để tình thắm chữ tình say Để lòng đậm vết tháng ngày có...
  1149 replies | 178008 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-19-2021, 04:12 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị em vào mượn hình và ý thơ của Ông Anh Xóm Biển mà làm năm câu bảy chữ vậy, mời ông anh. Hoa Tàn Nguyệt Khuyết Hoa tàn nguyệt khuyết chuyện...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-19-2021, 12:58 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông nhị còn nhớ bức hình này ông đã gửi tặng bắc tôi năm xưa không? Màu Thu Vương Vấn Lòng Thu màu vương mắt biếc Đỏ cành phong lá rơi Em...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-19-2021, 09:58 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị tôi xin phép vào mượn ảnh này mà làm mấy câu thơ nghe anh Dũng Trương, mời. Có Những Con Đường Trên Thành Phố Xưa Có những con đường mà tôi...
  6274 replies | 1236276 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-19-2021, 09:00 AM
  co quan replied to a thread Áo Và Thơ in Thơ
  Hương Và Sắc Lụa Dáng Người Thanh Đồng hoa hạ tím với cây đàn Dạo khúc tình ca dạt nắng lan Cỏ nhánh ươm màu tơ lắng tiếng Đàn âm động gió đẩy...
  1024 replies | 219125 view(s)
 • co quan's Avatar
  10-19-2021, 08:59 AM
  co quan replied to a thread Áo Và Thơ in Thơ
  Tiếng Xưa Tiếng xưa giờ đã lạc Ngồi tiếc nhớ thanh âm Gió mùa lên chẳng vạt Màu trinh trắng quang âm Bóng mờ theo thời gian Hoa phượng vĩ...
  1024 replies | 219125 view(s)
More Activity

5 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Kính Huynh Cố Quận ,
  Rất vui mừng cảm động lắm ! Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh lần nữa . Xin thân kính chúc Huynh & GĐ luôn được nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha .
  Thân kính,

  LuânTâm
 2. Anh Luân Tâm,

  Cám ơn những lời khen tặng của Anh; thấy và thỉnh thoảng vào đọc thơ anh đã lâu nhưng chưa có dịp họa lại cho vui, mong Anh thông cảm cho quận. Anh cứ dùng những hình ảnh nầy tự nhiên đi, bởi quận tui cũng lấy xuống từ Google hoặc Yahoo thôi anh Luân Tâm ạ, chẳng có gì phiền đâu Anh nhé; chúc Anh vui và sáng tác đều để quận tui và Ace Phố Rùm được thưởng thức thơ anh mỗi ngày vậy.

  Thân Kính,

  Cố Quận
 3. View Conversation
  Kính thưa Huynh Cố Quân ,
  Từ lâu nay tôi vẫn lén âm thầm thưởng thức những vần thơ quá đa dạng phong phú độc đáo tài hoa tuyệt vời của Huynh . Không biết Huynh quá tài tình
  tìm ở đâu mà có được rất nhiều tấm ảnh quá mỹ thuật hết sẩy hết ý về Áo Dài của phụ nữ VN ...khiến tôi cầm lòng không được nên đã có mạo muội trộm phép lén Copy một số để minh hoạ thơ mình mà chưa kịp xin phép sự đồng ý của Huynh ! Tôi thật quá ái ngại không yên ! Do vậy hôm nay xin có đôi dòng thăm chúc sức khoẻ huynh cùng quý quyến ,luôn tiện xin Huynh vui lòng cho phép tôi ...từ từ Copy xử dụng một số ảnh trong các Topic của Huynh , đặcc biệt trong "ÁO VÀ THƠ" Huynh nha !
  Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh thật nhiều lắm .
  Trân trọng thân kính ,
  LuânTâm .
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
About co quan

Basic Information

About co quan
Interests:
Freedom, WAR, New Order

Statistics


Total Posts
Total Posts
16,766
Posts Per Day
4.56
Visitor Messages
Total Messages
5
Most Recent Message
01-01-2015 09:16 PM
General Information
Last Activity
Yesterday 04:13 PM
Join Date
10-03-2011
Referrals
0

2 Friends

 1. Hoàng Như Hạ Hoàng Như Hạ is offline

  Nhà Ngói

  Hoàng Như Hạ
 2. Thachthao Thachthao is offline

  Nhà Ngói

  Thachthao
Showing Friends 1 to 2 of 2
All times are GMT -7. The time now is 01:40 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh