Nhà mới mua con xe sh việt 125i Sh nam cao cao nó sử dụng loại chìa khóa thông minh bấm đề đó. Đi chơi công viên thống nhất rơi mất chỗ nào giờ chạy đi chạy lại mất vòng rồi mà kiếm không ra.
Có bác...