Chuyện đời:

___ Chiều nay về nhà sớm, ghé ngang "LP" shopping center định mua vài món J nhờ, ngẫu nhiên thế nào, mình lại đậu xe vào đúng ngay chỗ trước cửa tiệm Noah's Bagels.

Cách đây hơn hai năm, mình đã gặp ông bà cụ đó cũng tại nơi này...