h Ỏ i__đ Á p

em trong ta . đã buông rồi
một dòng mịt mịt kịp trôi mù mù

hạ tuần . thơm bóng trăng lu
mưa nghiêng nghiêng rớt giọt từ thinh không

sòng đời thua được . đã xong
chơ vơ chiếu bạc còn hòng gỡ ư !

khuấy trong hồn phách . nhuyễn nhừ
chút tro than cũ chần chừ chưa bay

- còn ai ?
- không
không còn ai...