• Chương trình UEFA EURO 2012 App chính thức cho iPhone và Android


-- tải về cho iphone: http://itunes.apple.com/us/app/offic...510430668?mt=8
-- tải về cho android: https://play.google.com/store/apps/d...o.euro2012.row
-- tải về cho black berry https://appworld.blackberry.com/webs...ontent/102685/


(ảnh: Remondpie.com)