Trải qua kinh nghiệm nhiều người thân bạn bè bị đau bệnh, J tin tưởng vào cách chữa bệnh phối hợp đông và y chứ không thuần tin về một bên nào.
Hễ thấy ở đâu có gì ngộ ngộ J sẽ gom về đây các ACE xem và tìm hiểu. Bệnh thì vái tứ phương vậy thôi.

J thử máu mấy năm luôn bị men gan cao ngất ngưỡng , Tây y phán lung tung chỉ cho J chạy lòng vòng hoài mà con số đo càng ngày càng tăng, lòng vừa sợ vì bị phán những tên bệnh nghe ớn, lo mình vắn số. J chán quá, đi hốt thuốc bắc và tự làm thầy lang vườn, bây giờ hết trơn.

Các ACE làm bác sĩ hay dược sĩ nếu có đọc và có thấy chỗ nào nguy hiểm theo Tây y thì cũng xin la lên giùm cho bà con biết.

Chúc cả nhà và đại + tiểu gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.

Dưới đây là link chữa bệnh theo khí công VN, có những bài tập coi bộ giản dị hy vọng những người lười nhất cũng tập được . http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/2010/10/muc-luc-xep-theo-benh-chuyen-khoa.html