Cảm ơn Ôn Paris Nghệ Sĩ Chì Đơ ghé nghe Xanh hát nhé.

Ôn xem những khoảnh khắc Xanh nghịch với bạn đây. Có tranh họa mới hay tác phẩm điêu khắc mới nhớ mang vô cho bàn con Phố Rùm thưởng lãm nha Ôn


Lúc này bận phụ bạn sửa nhà nên chưa có tác phẩm mới , mời O Phá phá ngắm tác phẩm cũ bên KGR hỉ .


Hình con trai Patrice Le chụp.