XIN NHỜ BAN QUẢN TRỊ - GIÚP HƯỚNG DẪN ĐĂNG CHỦ ĐỀ TRANH THƠ VÀO ĐÂU ?.. CHÂN THÀNH CẢM ƠN !