Đây vẫn còn...tà lụa và nét kiêu sa của các tiểu thư Rạch Giá xưa kia ư?


Áo Màu Phượng Vĩ

Ai người áo lụa dáng kiêu sa
Thiếu nữ năm xưa nét mặn mà
Tỉnh thiếp ta mơ mùa phượng vĩ
Tàng xanh nhánh đỏ thẫm màu hoa

Áo đẹp quá cô Ánh ơi, làm nhị tôi phải vào thơ bốn câu tặng người khoe áo tiểu thư vậy; khà khà.

Thân,

Nhị