Cứ mỗi lần xuân đến thì lòng người tha hương...đã mấy ai không nhớ về chốn cũ người xưa?

Xuân Chốn Tha Hương

Mùa xuân chốn tha hương nỗi nhớ
Sắc vàng mai một thuở bên nhà
Tiết mùa năm cũ giờ xa
Đầy vơi dưới nhánh đào hoa chén sầu


Để rồi cạn đầy chén rượu sầu viễn xứ vậy.

Thân,

Nhị