Register
Page 21 of 21 FirstFirst ... 11192021
Results 201 to 207 of 207

Thread: Thiền Thi

 1. #201
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Thảnh Thơi

  Đời tợ giấc chiêm bao ảo mộng
  Như đêm năm canh trống khởi tàn
  Đầu hôm hợp! Cuối buổi tan
  Khóc cười cái cõi dương gian đoản trường

  Duyên với nghiêp lòng vương dạ vấn
  Kiếp trăm năm đá nặng đeo mình
  Mai rồi cũng cửa tử sinh
  Xác thân bụi cát! Hồn linh đi về

  Nên đã quyết bỏ hề được mất
  Quẳng gánh lo tay nhặt thảnh thơi
  Đến không...không lúc lìa đời
  Phách thần bay bổng lên trời thế thôi

  Cố Quận

 2. #202
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Bốn Mùa Viễn Du

  " Xuân thăm miền cỏ mọc
  Hạ thưởng chốn sen xanh
  Thu say hoàng hoa cốc
  Đông ngâm tuyết thi hành "

  Bốn mùa vui trăng nước
  Bạn hữu trên sông thuyền
  Quân cờ sau tấn trước
  Thua thắng dạ phỉ nguyền

  Cố Quận
  Last edited by co quan; 06-03-2019 at 04:25 AM.

 3. #203
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Nhật Nguyệt Hận

  Tửu tửu đầy vơi tửu
  Nhật nhật bàu chén say
  Ngân nga từ vận phú
  Đàn địch trầm bổng tay

  Tơ lòng ta! Người biết
  Hận vong quốc kẻ hay
  Thanh âm niềm thống thiết
  Hoài cố quận mắt cay

  Tửu tửu bàu cạn tửu
  Nguyệt nguyệt chén nặng tay
  Bi ai từ câu phú
  Sương tuyết đoạn trường thay

  Năm canh trống dạ sầu


  Cố Quận

 4. #204
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Triện-Lệ-Hành-Thảo Nét Thơ (2)

  Ta triện-lệ-hành-thảo
  Hơn mười năm nét thơ
  Thu-đông-xuân-hạ đáo
  Tiết trời mưa nắng tơ

  Đâu màu khung dĩ vãng
  Nào sắc ảnh tương lai
  Của một thời niên tráng
  Chừ bạc tóc! Bút khai

  Thơ triện-lệ-hành-thảo
  Hơn mười năm nét in
  Đậm dòng trên dưới ngạo
  Nhân gian nhận gửi tin

  Khóc cười chơi số kiếp
  Trăm năm ngắn lắm mà

  Cố Quận

 5. #205
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Nửa Kiếp Phù Sinh

  Ta nửa kiếp phù sinh bốn cõi
  Trời nắng mưa chân mỏi dặm trường
  Đi về mịt hướng mù phương
  Chiều tơ khói bóng sớm sương gió hình

  Ta nửa kiếp u minh giờ nhẹ
  Tay chèo lơi đò ghé bãi gềnh
  Neo chờ trăng nước mông mênh
  Tơ lung linh giữa dòng thênh thang dòng

  Ta nửa kiếp gánh phong trần đó
  Lòng đã quên dạ bỏ được rồi
  Phù sinh ngày tháng cũ trôi
  Chén quỳnh cạn hết tam bôi chữ vần

  Thơ mắng quỷ ghẹo thần chỉ thế

  Cố Quận

 6. #206
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Nửa Kiếp Nhân Sinh Bóng Đuổi Hình

  Nửa kiếp nhân sinh lắm não phiền
  Ba tầng bất định địa-nhân-thiên
  Không không có có tay buông nắm
  Mất cả còn chi nữa hậu tiền

  Nửa kiếp nhân sinh chén rượu nồng
  Ân tình nghĩa khí cũ dìm sông
  Trêu trăng ghẹo gió bờ neo thiếp
  Mộng thấy quanh ta chẳng kẻ đồng

  Nửa kiếp nhân sinh bóng đuổi hình

  Cố Quận

 7. #207
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  14,973

  Lực Bất Tòng Tâm

  Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu
  Thân bằng đạo nghĩa cũ giờ đâu
  Non cao đội tuyết hôm đông vãng
  Bể rộng dầm sương buổi hạ đầu
  Chén tửu thôn ngoài thơ mấy vận
  Trà chung xóm nội phú đôi câu
  Thân bằng đạo nghĩa xưa nay nhạt
  Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu


  Cố Quận

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 04:54 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh