Register
Page 11 of 22 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 211

Thread: Thiền Thi

 1. #101
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Ừ! Ba Vạn Sáu Nghìn Ngày

  Ừ! Ba vạn sáu nghìn ngày có mấy
  Đến và đi cách năm bảy bước đường
  Lão, ấu ư...cháy rụi một nhang hương
  Như chớp mắt lòng vấn vương thực mộng

  Ừ! Ba vạn sáu nghìn ngày kiếp sống
  Đến và đi âm sấm động...âm tan
  Điểm danh đây rồi mai sẽ tan hàng
  Anh lối rẽ, tôi chân sang ngõ khác

  Ừ! Ba vạn sáu nghìn ngày trôi giạt
  Xác thân ta rã nát hồn theo mây
  Sắc sắc không không mù mịt cõi này
  Đi và đến nào ai hay ai biết!!!

  Hãy yêu thương dù có nghìn ngã nghiệt
  Có tận cùng đáy huyệt! Hãy yêu thương

  Cố Quận


  Last edited by co quan; 03-09-2018 at 07:26 PM.

 2. #102
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Thú Vui Thi Phú

  Đêm năm canh vần chữ
  Ngày sáu khắc tiết âm
  Ra vào câu tam, tứ
  Tiền, hậu phú thi ngâm

  Đời trăm năm đã mấy
  Thoáng tàn kiếp nhân sinh
  Ra vào tay bút, giấy
  Tiền, hậu chén u minh

  Cố Quận

 3. #103
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Cười Mau...Kẻo Hoa Tàn

  Sao còn không chịu cười mau
  Vườn hoa cành nở đoá màu trắng hoa
  Trăm năm cuộc ngắn lắm mà
  Lợi, danh được mất cũng là thường thôi
  Hơn, thua mai bỏ lại đời
  Xương tàn một nấm đất, trời lạnh tanh
  Giờ ban mai, ngắm lá xanh
  Thưởng hoa trắng nở trên cành cười chơi

  Mau kẻo hoa tàn người ơi...

  Cố Quận
  Last edited by co quan; 10-24-2017 at 02:12 PM.

 4. #104
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Nhân Sinh! Tụ, Tàn, Được, Mất


  Nhân Sinh! Tụ, Tàn, Được, Mất


  Nhân sinh là cõi vô thường
  Tụ, tàn, được, mất nào tường nào hay!!!

  Trăm năm một kiếp xưa nay
  Sinh có buổi, tử có ngày vậy thôi
  Quyến thân, bằng hữu tiệc ngồi
  Trống vang ba nhịp luân hồi trống vang
  Bắc nam hai kẻ hai đàng
  Tây đông hai hướng! Mây ngàn tiếc thương

  Nhân sinh vốn cõi vô thường
  Tụ, tàn, được, mất ai tường ai hay!!!

  Cố Quận

 5. #105
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Soi Bóng

  Ta rượu, người cũng rượu
  Ta say, người hẳn say
  Trên không mây vần vũ
  Dưới dòng mây lướt bay

  Ta bàu nghiêng, người chén
  Đầy chung! Môi nhắp chung
  Chiều xuân lên chim én
  Soi làn nước bóng chung

  Ta, người...hai là một
  Ngồi cuộc rượu bên hồ
  Ngẫm đời...mai con trốt
  Xoáy dìm tận đáy hồ

  Trăm năm tợ mộng thôi

  Cố Quận

  Last edited by co quan; 11-02-2017 at 10:37 AM.

 6. #106
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Không Say...Không Là Hảo Hán

  Thứ sáu này không say
  Chẳng là danh hảo hán
  Chén cạn, đầy trên tay
  Hồ tiếp hồ đãi Bạn

  Đời trăm năm chứ mấy
  Mình sắp tuổi sáu mươi
  Bốn thập niên nữa quậy
  Cho thoả chí bạn ơi

  Không say! Bất hảo hán
  Thứ sáu cuộc rượu mừng
  Tương phùng vui nhé bạn
  Rượu rót mãi...khôn ngừng

  Cố Quận


 7. #107
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Trang Chu Hồ Điệp Mộng

  Trang Chu Hồ Điệp mộng
  Mông Tẩu kinh Nam Hoa
  Nhân gian khơi nguồn Tống
  Thuyết ẩn dật Đạo Gia

  Mơ thấy bướm hoá Chu
  Ngờ vật hay trượng phu!!!
  Ngũ ngũ thiên mối đạo
  Vô Vi sách còn lưu

  Cố Quận

 8. #108
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Hồ Điệp Hay Trang Chu!!!

  Ngờ ta Hồ Điệp
  Ngờ ta Trang Chu!!!
  Đêm kề gối thiếp
  Giật mình chén tu

  Hỏi trăng...trăng nói
  " Lão tay trượng phu
  Quan trường khôn trói
  Vô Vi nghìn thu "

  Ngờ ta Hồ Điệp
  Không...ta Trang Chu

  Cố Quận

 9. #109
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Chén Thiên Thu


  Chén thiên thu ngửa tu...chén cạn
  Sầu chất sầu hỏi bạn là sao???

  Bạn rằng đất thấp, trời cao
  Trăm năm kiếp sống ai nào thoát đâu
  Chén sầu cạn chén thêm sầu
  Dưới âm u sắc, trên màu khói sương

  Chén thiên thu một đường khó thoát
  Tử sinh ta! Lão đoạt định chi???

  Cố Quận

  Last edited by co quan; 12-22-2017 at 10:54 PM.

 10. #110
  Biệt Thự
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  15,220

  Nay Hoa Nở...Mai Hoa Tàn

  Nay cành hoa sen đoá
  Mai cánh hoa sen tàn
  Nhuy. khô, phai sắc đỏ
  Rơi rụng! Xác theo làn

  Nước hồ trôi về đâu
  Giang cuối hay giang đầu!!!
  Gió luồn, mưa hạt xuống
  Hoa chìm đáy nước sâu

  Nay nhìn hoa sen nở
  Mai thị hoa sen tàn
  Ngẫm đời ta cũng tợ
  Sen một kiếp! Theo làn

  Nước trôi...dìm xác hoa

  Cố Quận  Last edited by co quan; 01-09-2018 at 07:39 PM.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 09:07 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh