....Đây cũng là bài hát tui thích ... "mới đó mà hơn chục năm rồi", tui hát chung với Hát Xưa.
Tuy nhiên nếu HX đi ngang có thấy và không ưng phổ biến nữa xin biên PM tui sẽ tôn trọng lấy xuống.
Lâu rồi không gặp.


Liên Khúc TRƯỜNG SA . HÁT XƯA & 5