Mời đọc Nghe CD Dạ Quỳnh Hương của Phạm Anh Dũng (Nguyễn Hiền)
Và nghe cả CD Dạ Quỳnh Hương-17 Tình Ca Phạm Anh Dũng (click vào hình CD ở đầu trang):
http://amnhac.fm/index.php/bai/55-ta...-pham-anh-dung
PAD