Quote Originally Posted by ốc View Post
Tin cho chị Lú:

Venice: Giặt đồ rực rỡ
theo tinh thần du lịch, không giặt giũ, chộp seo phi!