Xin ký Thỉnh nguyện thư trên mạng của Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) kêu gọi mọi người khắp nơi chống lại tình trạng kiểm duyệt Internet tại Việt Nam và đòi tự do cho các blogger bị giam cầm.

http://rsf.org/petitions/vietnam/petition.php?lang=en


#petition
rsf.orgVietnam’s bloggers are a source of independently-reported news and information that is an alternative to the government media. They write about corruption, environmental problems and the country’s political developments.