Register
Page 20 of 32 FirstFirst ... 10181920212230 ... LastLast
Results 191 to 200 of 317
 1. #191
  ... Bậu nè, Qua thấy bên kia có chuồng thú lai của cô chủ HX đang đông vui, dư sức cho mình đi chôm để viết 9 khúc Đường luật - Thủ Vĩ Ngâm về Thú Lai ... vậy trong không khí vui đón Xuần con Chó mình viết chơi nha Bậu muốn viết Liên Hoàn, muốn họa từ bất cứ bài nào, hay viết bài mới ... cứ tự nhiên chuyển bất cứ loại Đường luật nào Bậu thích nha ... Qua dùng 2 bài trước để bắt đầu nè

  9 Khúc Thú Lai - Đường Luật - THỦ VĨ NGÂM -

  1- Chiều xuống

  Chiều xuống trên từng cánh lá phong
  Mây trời bãng lãng giữa từng không
  Báo trèo núi đá nghênh mỏ
  kéo xe thồ cáo giũ lông
  Cọp đứng canh đu trảng đước
  loa gọi dọp núp đầu sông
  Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
  Chiều xuống trên từng cánh lá phong

  HTD  2- Thân phận cuộc đời

  Được thua hờn giận khổ thêm vào
  Dâu bể tình đời nghĩ tại sao
  Cáo dữ sóc hiền lành nhút nhát
  Cóc buồn sáo dịu ngọt thanh tao
  Công nhìn rùa nổi mai an phận
  Cuarồng giương vuốt tự hào
  Thế sự đa phần ganh tỵ mãi
  Được thua hờn giận khổ thêm vào


  Thuvang


  3- Chiều ...
  (họa bài 1)

  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong
  Chao mình bóng nhạn khoảng trời không
  Lịch ngoi khe nước dương khua móng
  Lươn chúi ao bùn vịt rỉa lông
  vọng đầu thôn công vổ cánh
  Cu gù ngõ vắng cống men sông
  Vẩy đuôi sóc đốm so vai nghía
  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong


  Hoàng Thu Diệp

  4- Xuân về...
  (Thủ Vĩ Ngâm - Độc Vận)

  Xuân về én lượn tiếng vang ca
  Cánh bướm vờn hoa khắp ngõ nhà
  Kèo trốn nằm sâu biển lạ
  nhìn mèo ngủ giữa rừng xa
  Bờ đê trâu đứng sùng thong thả
  Ụ đất trùng chui sâu đẫy đà
  Năm chó chào mừng nghe rộn rã
  Xuân về én lượn tiếng vang ca

  Thuvang

  ... Tui muốn làm quen với Thủ Vĩ Ngâm thêm chút nữa, nên chưa chuyển nha Bậu...


  ... wowww Bậu hay nha ... OK độc vận thì độc vận ... muh nhớ không được ăn gian trưng dụng lại cặp thú nào muh bài trên đã xài rồi đó nha ... nhanh tay mí được hiihihihii

  5- Giàn hợp xướng Thú lai …
  (họa bài 4 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca
  thua Nhộng đố rống vang nhà
  khều Cáo nói : chưa chi đã …
  Báo hỏi rằng : có thật xa ?
  Trích đợi Ve xây lồng thủy tạ
  Tre mời Vích ghé bến sông Đà
  Sếu NgaoNghêu Sáo : Đồ, Mi, Fá ...
  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca

  hihihiiii

  Hoàng Thu Diệp

  ... Chà, nhắm Bậu lo nổi không đó, chôm Thú Lai về đầy nhà rồi hát hò vui quá hén... đâu cần biết nhà Tui cũng có Thú lai chôm... đang cần sự yên tĩnh... hihi...


  6- Ôi này... Giàn hợp xướng Thú lai...
  (họa bài 5 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca
  Vọp run Cắt sợ lũi vô nhà
  Ngan lo Dế trách than ồn quá
  Nghê lãng Dán hờn dỗi lánh xa
  Xà Gấu vía hồn chờ hiểm họa
  Sấu Gà tâm trí ngỡ sa đà
  Rầy Còng - Rồng với Cầy cùng xá
  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca


  Thuvang  Last edited by Thu Vàng; 02-10-2018 at 11:19 PM.

 2. #192
  ... Bậu nè, Qua thấy bên kia có chuồng thú lai của cô chủ HX đang đông vui, dư sức cho mình đi chôm để viết 9 khúc Đường luật - Thủ Vĩ Ngâm về Thú Lai ... vậy trong không khí vui đón Xuần con Chó mình viết chơi nha Bậu muốn viết Liên Hoàn, muốn họa từ bất cứ bài nào, hay viết bài mới ... cứ tự nhiên chuyển bất cứ loại Đường luật nào Bậu thích nha ... Qua dùng 2 bài trước để bắt đầu nè

  9 Khúc Thú Lai - Đường Luật - THỦ VĨ NGÂM -

  1- Chiều xuống

  Chiều xuống trên từng cánh lá phong
  Mây trời bãng lãng giữa từng không
  Báo trèo núi đá nghênh mỏ
  kéo xe thồ cáo giũ lông
  Cọp đứng canh đu trảng đước
  loa gọi dọp núp đầu sông
  Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
  Chiều xuống trên từng cánh lá phong

  HTD  2- Thân phận cuộc đời

  Được thua hờn giận khổ thêm vào
  Dâu bể tình đời nghĩ tại sao
  Cáo dữ sóc hiền lành nhút nhát
  Cóc buồn sáo dịu ngọt thanh tao
  Công nhìn rùa nổi mai an phận
  Cuarồng giương vuốt tự hào
  Thế sự đa phần ganh tỵ mãi
  Được thua hờn giận khổ thêm vào


  Thuvang


  3- Chiều ...
  (họa bài 1)

  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong
  Chao mình bóng nhạn khoảng trời không
  Lịch ngoi khe nước dương khua móng
  Lươn chúi ao bùn vịt rỉa lông
  vọng đầu thôn công vổ cánh
  Cu gù ngõ vắng cống men sông
  Vẩy đuôi sóc đốm so vai nghía
  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong


  Hoàng Thu Diệp

  4- Xuân về...
  (Thủ Vĩ Ngâm - Độc Vận)

  Xuân về én lượn tiếng vang ca
  Cánh bướm vờn hoa khắp ngõ nhà
  Kèo trốn nằm sâu biển lạ
  nhìn mèo ngủ giữa rừng xa
  Bờ đê trâu đứng sùng thong thả
  Ụ đất trùng chui sâu đẫy đà
  Năm chó chào mừng nghe rộn rã
  Xuân về én lượn tiếng vang ca

  Thuvang

  ... Tui muốn làm quen với Thủ Vĩ Ngâm thêm chút nữa, nên chưa chuyển nha Bậu...


  ... wowww Bậu hay nha ... OK độc vận thì độc vận ... muh nhớ không được ăn gian trưng dụng lại cặp thú nào muh bài trên đã xài rồi đó nha ... nhanh tay mí được hiihihihii

  5- Giàn hợp xướng Thú lai …
  (họa bài 4 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca
  thua Nhộng đố rống vang nhà
  khều Cáo nói : chưa chi đã …
  Báo hỏi rằng : có thật xa ?
  Trích đợi Ve xây lồng thủy tạ
  Tre mời Vích ghé bến sông Đà
  Sếu NgaoNghêu Sáo : Đồ, Mi, Fá ...
  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca

  hihihiiii

  Hoàng Thu Diệp

  ... Chà, nhắm Bậu lo nổi không đó, chôm Thú Lai về đầy nhà rồi hát hò vui quá hén... đâu cần biết nhà Tui cũng có Thú lai chôm... đang cần sự yên tĩnh... hihi...


  6- Ôi này... Giàn hợp xướng Thú lai...
  (họa bài 5 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca
  Vọp run Cắt sợ lũi vô nhà
  Ngan lo Dế trách than ồn quá
  Nghê lãng Dán hờn dỗi lánh xa
  Xà Gấu vía hồn chờ hiểm họa
  Sấu Gà tâm trí ngỡ sa đà
  Rầy Còng - Rồng với Cầy cùng xá
  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca


  Thuvang

  hihihii Bậu nhanh tay nha ... sorry cuối tuần bận tý nên để Bậu chờ ...

  7- Thế đời …
  (họa bài 2 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Sấu xúi non phá cửa vào
  Sâu nhìn Dế hỏi : tại vì sao ?
  Bồ chê Heo mập luôn ba xạo
  Beo liếc Hồ ròm kệ chúng tao
  Cầy Chó bắt tay nhìn chú cháu
  Chấy Cò giao cẳng lội mương hào
  Cáo Giun - Giao Cún đều chơi bạo
  Sấu xúi non phá cửa vào

  hihiii

  Hoàng Thu Diệp
  Last edited by Hoàng Thu Diệp; 02-12-2018 at 01:59 PM.

 3. #193
  ... Bậu nè, Qua thấy bên kia có chuồng thú lai của cô chủ HX đang đông vui, dư sức cho mình đi chôm để viết 9 khúc Đường luật - Thủ Vĩ Ngâm về Thú Lai ... vậy trong không khí vui đón Xuần con Chó mình viết chơi nha Bậu muốn viết Liên Hoàn, muốn họa từ bất cứ bài nào, hay viết bài mới ... cứ tự nhiên chuyển bất cứ loại Đường luật nào Bậu thích nha ... Qua dùng 2 bài trước để bắt đầu nè

  9 Khúc Thú Lai - Đường Luật - THỦ VĨ NGÂM -

  1- Chiều xuống

  Chiều xuống trên từng cánh lá phong
  Mây trời bãng lãng giữa từng không
  Báo trèo núi đá nghênh mỏ
  kéo xe thồ cáo giũ lông
  Cọp đứng canh đu trảng đước
  loa gọi dọp núp đầu sông
  Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
  Chiều xuống trên từng cánh lá phong

  HTD  2- Thân phận cuộc đời

  Được thua hờn giận khổ thêm vào
  Dâu bể tình đời nghĩ tại sao
  Cáo dữ sóc hiền lành nhút nhát
  Cóc buồn sáo dịu ngọt thanh tao
  Công nhìn rùa nổi mai an phận
  Cuarồng giương vuốt tự hào
  Thế sự đa phần ganh tỵ mãi
  Được thua hờn giận khổ thêm vào


  Thuvang


  3- Chiều ...
  (họa bài 1)

  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong
  Chao mình bóng nhạn khoảng trời không
  Lịch ngoi khe nước dương khua móng
  Lươn chúi ao bùn vịt rỉa lông
  vọng đầu thôn công vổ cánh
  Cu gù ngõ vắng cống men sông
  Vẩy đuôi sóc đốm so vai nghía
  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong


  Hoàng Thu Diệp

  4- Xuân về...
  (Thủ Vĩ Ngâm - Độc Vận)

  Xuân về én lượn tiếng vang ca
  Cánh bướm vờn hoa khắp ngõ nhà
  Kèo trốn nằm sâu biển lạ
  nhìn mèo ngủ giữa rừng xa
  Bờ đê trâu đứng sùng thong thả
  Ụ đất trùng chui sâu đẫy đà
  Năm chó chào mừng nghe rộn rã
  Xuân về én lượn tiếng vang ca

  Thuvang

  ... Tui muốn làm quen với Thủ Vĩ Ngâm thêm chút nữa, nên chưa chuyển nha Bậu...


  ... wowww Bậu hay nha ... OK độc vận thì độc vận ... muh nhớ không được ăn gian trưng dụng lại cặp thú nào muh bài trên đã xài rồi đó nha ... nhanh tay mí được hiihihihii

  5- Giàn hợp xướng Thú lai …
  (họa bài 4 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca
  thua Nhộng đố rống vang nhà
  khều Cáo nói : chưa chi đã …
  Báo hỏi rằng : có thật xa ?
  Trích đợi Ve xây lồng thủy tạ
  Tre mời Vích ghé bến sông Đà
  Sếu NgaoNghêu Sáo : Đồ, Mi, Fá ...
  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca

  hihihiiii

  Hoàng Thu Diệp

  ... Chà, nhắm Bậu lo nổi không đó, chôm Thú Lai về đầy nhà rồi hát hò vui quá hén... đâu cần biết nhà Tui cũng có Thú lai chôm... đang cần sự yên tĩnh... hihi...


  6- Ôi này... Giàn hợp xướng Thú lai...
  (họa bài 5 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca
  Vọp run Cắt sợ lũi vô nhà
  Ngan lo Dế trách than ồn quá
  Nghê lãng Dán hờn dỗi lánh xa
  Xà Gấu vía hồn chờ hiểm họa
  Sấu Gà tâm trí ngỡ sa đà
  Rầy Còng - Rồng với Cầy cùng xá
  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca


  Thuvang

  hihihii Bậu nhanh tay nha ... sorry cuối tuần bận tý nên để Bậu chờ ...

  7- Thế đời …
  (họa bài 2 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Sấu xúi non phá cửa vào
  Sâu nhìn Dế hỏi : tại vì sao ?
  Bồ chê Heo mập luôn ba xạo
  Beo liếc Hồ ròm kệ chúng tao
  Cầy Chó bắt tay nhìn chú cháu
  Chấy Cò giao cẳng lội mương hào
  Cáo Giun - Giao Cún đều chơi bạo
  Sấu xúi non phá cửa vào

  hihiii

  Hoàng Thu Diệp

  ... Hôm qua Tui còn đi mần... hôm nay mới được nghỉ... sáng tới giờ vào đây ngồi nghe Thú lai " than thở" nè Bậu...

  8- Tình đời...
  (họa bài 1 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong
  Cóc sợ Sam cào lắm... biết không?
  Kèo trốn Hươu hình như vọng động
  Cừu chuồi Heo vẫn cứ bông lông
  Bọ buồn Nhồng hát ca mơ mộng
  Nhộng tủi đùa giỡn mé sông
  Ruốc với Còng nghe Rồng Cuốc rống
  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong

  Thuvang

 4. #194
  Quote Originally Posted by Thu Vàng View Post


  ... Hôm qua Tui còn đi mần... hôm nay mới được nghỉ... sáng tới giờ vào đây ngồi nghe Thú lai " than thở" nè Bậu...

  8- Tình đời...
  (họa bài 1 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong
  Cóc sợ Sam cào lắm... biết không?
  Kèo trốn Hươu hình như vọng động
  Cừu chuồi Heo vẫn cứ bông lông
  Bọ buồn Nhồng hát ca mơ mộng
  Nhộng tủi đùa giỡn mé sông
  Ruốc với Còng nghe Rồng Cuốc rống
  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong

  Thuvang
  ... Qua biết hôm nay Bậu nghỉ muh ... vậy thì không được ăn gian ... vì cặp thú tô đỏ đã dùng rồi á Bậu ... câu đầu bài số 5 đó hihihi

 5. #195
  Quote Originally Posted by Hoàng Thu Diệp View Post
  ... Qua biết hôm nay Bậu nghỉ muh ... vậy thì không được ăn gian ... vì cặp thú tô đỏ đã dùng rồi á Bậu ... câu đầu bài số 5 đó hihihi
  ... Ờ hén... lại thấy đông quá nên Tui kêu tên lộn... sorry... kêu lại cho đúng nè Bậu ơi....

  8- Tình đời...
  (họa bài 1 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong
  Cóc sợ Sam cào lắm... biết không?
  Kèo trốn Hươu hình như vọng động
  Cừu chuồi Heo vẫn cứ bông lông
  Ve buồn Hạc lượn quanh mơ mộng
  Vạc tủi He đùa cạnh mé sông
  Ruốc với Còng nghe Rồng Cuốc rống
  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong

  Thuvang 6. #196
  Quote Originally Posted by Thu Vàng View Post
  ... Ờ hén... lại thấy đông quá nên Tui kêu tên lộn... sorry... kêu lại cho đúng nè Bậu ơi....

  8- Tình đời...
  (họa bài 1 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong
  Cóc sợ Sam cào lắm... biết không?
  Kèo trốn Hươu hình như vọng động
  Cừu chuồi Heo vẫn cứ bông lông
  Ve buồn Hạc lượn quanh mơ mộng
  Vạc tủi He đùa cạnh mé sông
  Ruốc với Còng nghe Rồng Cuốc rống
  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong

  Thuvang


  hihihiii Qua hỏi thiệt Bậu nha, hùi nào giờ Bậu có nghe con Cuốc rống tiếng như thế nào không ?
  ... nếu hổng có nghe muh nói thì viết bài kết đi nha hihiii

 7. #197
  Quote Originally Posted by Hoàng Thu Diệp View Post
  hihihiii Qua hỏi thiệt Bậu nha, hùi nào giờ Bậu có nghe con Cuốc rống tiếng như thế nào không ?
  ... nếu hổng có nghe muh nói thì viết bài kết đi nha hihiii
  ... Hihi... có muh, lúc kêu to là lúc nó phải rống cần cổ, rống cuống họng lên đó mà...


 8. #198
  Quote Originally Posted by Thu Vàng View Post
  ... Hihi... có muh, lúc kêu to là lúc nó phải rống cần cổ, rống cuống họng lên đó mà...

  OK, OK ... vậy thì coi như con Cuốc có rống thiệt ... vậy bài kết thì Bậu viết 4 câu đầu ... Qua viết 4 câu sau ... hay như thế nào tùy Bậu chọn ... và cũng sắp Tết rồi ... mình sẽ mở sòng viết 1 liên khúc về Tết con Chó ... Bậu chửn bị hột Bầu Cua ha

 9. #199
  Quote Originally Posted by Hoàng Thu Diệp View Post
  OK, OK ... vậy thì coi như con Cuốc có rống thiệt ... vậy bài kết thì Bậu viết 4 câu đầu ... Qua viết 4 câu sau ... hay như thế nào tùy Bậu chọn ... và cũng sắp Tết rồi ... mình sẽ mở sòng viết 1 liên khúc về Tết con Chó ... Bậu chửn bị hột Bầu Cua ha
  ... Tui chửn bị sẵn sàng rồi nè nha...hihi...  ... Cuối cùng phe Tui cũng toàn thắng hihi..
  ... Í, cái vụ bài kết 4 câu này là hổng nghe nói từ đầu nha..., mới biết à nghen... mà thôi Bậu kêu làm gì thì làm nấy cho xong buổi tất niên cho Thú lai vui vẻ hén

  9- Cùng cảnh ngộ Thú lai...
  (Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Lặng lẽ Dong Cào chịu gió sương
  Giao sông Còng biển tẻ hai đường
  Kên nhắm tìm phương hướng
  với Sên chờ kiếm bến thương...
  (tiếp)

 10. #200
  ... Bậu nè, Qua thấy bên kia có chuồng thú lai của cô chủ HX đang đông vui, dư sức cho mình đi chôm để viết 9 khúc Đường luật - Thủ Vĩ Ngâm về Thú Lai ... vậy trong không khí vui đón Xuần con Chó mình viết chơi nha ... Bậu muốn viết Liên Hoàn, muốn họa từ bất cứ bài nào, hay viết bài mới ... cứ tự nhiên chuyển bất cứ loại Đường luật nào Bậu thích nha ... Qua dùng 2 bài trước để bắt đầu nè

  9 Khúc Thú Lai - Đường Luật - THỦ VĨ NGÂM -

  1- Chiều xuống

  Chiều xuống trên từng cánh lá phong
  Mây trời bãng lãng giữa từng không
  Báo trèo núi đá nghênh mỏ
  kéo xe thồ cáo giũ lông
  Cọp đứng canh đu trảng đước
  loa gọi dọp núp đầu sông
  Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
  Chiều xuống trên từng cánh lá phong

  HTD  2- Thân phận cuộc đời

  Được thua hờn giận khổ thêm vào
  Dâu bể tình đời nghĩ tại sao
  Cáo dữ sóc hiền lành nhút nhát
  Cóc buồn sáo dịu ngọt thanh tao
  Công nhìn rùa nổi mai an phận
  Cuarồng giương vuốt tự hào
  Thế sự đa phần ganh tỵ mãi
  Được thua hờn giận khổ thêm vào


  Thuvang


  3- Chiều ...
  (họa bài 1)

  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong
  Chao mình bóng nhạn khoảng trời không
  Lịch ngoi khe nước dương khua móng
  Lươn chúi ao bùn vịt rỉa lông
  vọng đầu thôn công vổ cánh
  Cu gù ngõ vắng cống men sông
  Vẩy đuôi sóc đốm so vai nghía
  Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong


  Hoàng Thu Diệp

  4- Xuân về...
  (Thủ Vĩ Ngâm - Độc Vận)

  Xuân về én lượn tiếng vang ca
  Cánh bướm vờn hoa khắp ngõ nhà
  Kèo trốn nằm sâu biển lạ
  nhìn mèo ngủ giữa rừng xa
  Bờ đê trâu đứng sùng thong thả
  Ụ đất trùng chui sâu đẫy đà
  Năm chó chào mừng nghe rộn rã
  Xuân về én lượn tiếng vang ca

  Thuvang

  ... Tui muốn làm quen với Thủ Vĩ Ngâm thêm chút nữa, nên chưa chuyển nha Bậu...


  ... wowww Bậu hay nha ... OK độc vận thì độc vận ... muh nhớ không được ăn gian trưng dụng lại cặp thú nào muh bài trên đã xài rồi đó nha ... nhanh tay mí được hiihihihii

  5- Giàn hợp xướng Thú lai …
  (họa bài 4 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca
  thua Nhộng đố rống vang nhà
  khều Cáo nói : chưa chi đã …
  Báo hỏi rằng : có thật xa ?
  Trích đợi Ve xây lồng thủy tạ
  Tre mời Vích ghé bến sông Đà
  Sếu NgaoNghêu Sáo : Đồ, Mi, Fá ...
  Bọ đẩy Nhồng vào thử giọng ca

  hihihiiii

  Hoàng Thu Diệp

  ... Chà, nhắm Bậu lo nổi không đó, chôm Thú Lai về đầy nhà rồi hát hò vui quá hén... đâu cần biết nhà Tui cũng có Thú lai chôm... đang cần sự yên tĩnh... hihi...

  6- Ôi này... Giàn hợp xướng Thú lai...
  (họa bài 5 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)


  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca
  Vọp run Cắt sợ lũi vô nhà
  Ngan lo Dế trách than ồn quá
  Nghê lãng Dán hờn dỗi lánh xa
  Xà Gấu vía hồn chờ hiểm họa
  Sấu Gà tâm trí ngỡ sa đà
  Rầy Còng - Rồng với Cầy cùng xá
  Vắt cản Cọp đừng bắt chước ca

  Thuvang

  hihihii Bậu nhanh tay nha ... sorry cuối tuần bận tý nên để Bậu chờ ...

  7- Thế đời …
  (họa bài 2 – Độc vận – Thủ Vĩ Ngâm)

  Sấu xúi non phá cửa vào
  Sâu nhìn Dế hỏi : tại vì sao ?
  Bồ chê Heo mập luôn ba xạo
  Beo liếc Hồ ròm kệ chúng tao
  Cầy Chó bắt tay nhìn chú cháu
  Chấy Cò giao cẳng lội mương hào
  Cáo Giun - Giao Cún đều chơi bạo
  Sấu xúi non phá cửa vào

  hihiii

  Hoàng Thu Diệp

  ... Hôm qua Tui còn đi mần... hôm nay mới được nghỉ... sáng tới giờ vào đây ngồi nghe Thú lai " than thở" nè Bậu...

  8- Tình đời...
  (họa bài 1 - Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong
  Cóc sợ Sam cào lắm... biết không?
  Kèo trốn Hươu hình như vọng động
  Cừu chuồi Heo vẫn cứ bông lông
  Ve buồn Hạc lượn quanh mơ mộng
  Vạc tủi He đùa cạnh mé sông
  Ruốc với Còng nghe Rồng Cuốc rống
  Cam cầu cứu Sóc giữa cuồng phong

  Thuvang

  Bài Kết :

  9- Cảnh ngộ Thú lai...
  (Độc vận - Thủ Vĩ Ngâm)

  Lặng lẽ Dông Cào chịu gió sương
  Giao sông Còng biển tẻ hai đường
  Kên nhắm tìm phương hướng
  với Sên chờ kiếm bến thương...

  Cù Đóm song đôi về bản thượng
  Cốm Đù dính cặp xuống biên cương
  Rái Trăn – Trai Rắn thành Dì Dượng
  Lặng lẽ Dông Cào chịu gió sương


  TV & HTD

  ... chân thành cám ơn Thu Vàng đã giúp hoàn thành Cửu Khúc Thú Lai cám ơn cô chủ quán HX đã mắt nhắm mắt mở cho chôm thú hihihi, cám ơn chị Thuy Khanh, Kim, HXhuongKhuya, Bé Cỏ, anh Luân Tâm & các bạn đã ghé đọc ủng hộ ... TV & D thân chúc các bạn những ngày giáp Tết Mậu Tuất thật vui vẻ ...

  Last edited by Hoàng Thu Diệp; 02-14-2018 at 12:33 PM.

 

 

Similar Threads

 1. Góc Khế : Âm Nhạc Là Hơi Thở
  By MưaPhốNúi_ in forum Âm Nhạc
  Replies: 694
  Last Post: 01-12-2019, 11:02 PM
 2. Nhạc tám
  By gun_ho in forum Âm Nhạc
  Replies: 503
  Last Post: 11-02-2018, 12:36 PM
 3. Replies: 252
  Last Post: 05-30-2014, 11:28 PM
 4. Nhạc nền TCS
  By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
  Replies: 97
  Last Post: 05-09-2014, 06:53 AM
 5. Nhạc nền
  By thuykhanh in forum Âm Nhạc
  Replies: 10
  Last Post: 02-07-2013, 03:05 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 01:49 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh