Một người bạn học cùng lớp thể dục ở Đại học Albright chụp được tấm hình cầu vòng đôi, cả lớp thích lắm,
xin mang vào đây chia sẻ với Phố.Kết quả đi bộ tuần rồi


Hoa hồng từ Farmer's market