Quote Originally Posted by thuykhanh View Post
Chị đi vắng 2 tuần mới về nhà nên hoa nhạt mất.
Một mình đi bộ trong mưa cũng có tâm trạng và cảm xúc riêng, Hương à!
Quên nói với em, đi bộ sáng nay xong, về nhà cân, sụt mất 1 lb.
Cảnh sau nhà người con ở Texas

Mất 1lb mà chị Khanh thấy có mệt mỏi trong người không? Chị hỏi Bác Sĩ gia đình cho yên tâm nha.
Lúc này H làm việc nhiều cũng mệt mỏi nhưng vẫn đi bộ đều (cùng chị Khanh, anh Triển thôi).

Sau giờ làm H chưa về đâu, còn ở lại tập thêm và đi bộ nữa, tập xong thì thấy khoẻ và có sức mới.

Cảnh ở đây yên bình chị Khanh nhỉ, H thấy mấy chiếc xe và một nhóm người, chắc là bạn sân Golf.