Register
Page 1 of 74 1231151 ... LastLast
Results 1 to 10 of 734
 1. #1

  Cool Hát Cho Nhau Nghe - Thu Hoài Nguyễn

  <div style="text-align: center;"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><img src="https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1501649520-18238204_1042696442496456_8732145648854156833_o.jp g" alt="" border="0"><br>
  <br>
  Xin cám ơn tất cả những ca sĩ đã đóng góp tiếng hát<br>
  Những thính giả thầm lặng đã luôn vào ủng hộ<br>
  Đây là danh sách của tất cả những bài hát đã có trong trang nhà<br>
  Mến chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ<br>
  </font></font></em><br>
  </font></em></font></font></font></font></em></font></font></em></font></em></font></font></font></font></em></font></font></em></font></em></font></font></font></font></em></font></font></em></font></em></font></font></em></font></em></font></font></font></font></em><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000">Mục Lục:</font></em></font></font><br>
  <br>
  </font></font></em></font></em></font></font></font></font></em></font></font></em></font></em></font></font></font></font></em></font></font></em></font></em></font></font></em></font></em></font></font></font></font></em></div><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><em><font color="#800080"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em><font color="#ff0000"><em><font color="#006400"><font size="4"><table class="wysiwyg_dashes wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table" style="width: 1404px" width="1404"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td wysiwyg_cms_table_cms_table_cms_table_td"><em><str ong>Cẩm Hương Đặng</strong><br>
  * <a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=199445&amp;viewfull=1#post199 445" target="_blank"> Bên Kia Đường Trần </a></em><strong><em><br>
  <br>
  Cánh Bạc</em></strong><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=130735&amp;viewfull=1#post130 735" target="_blank"><em>Bài Không Tên Số 4 </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=129823&amp;viewfull=1#post129 823" target="_blank"><em>Bài Tình Ca Cho Em </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=128815&amp;viewfull=1#post128 815" target="_blank"><em>Giáng Ngọc </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=128060&amp;viewfull=1#post128 060" target="_blank"><em>Yêu Em Dật Dờ </em></a><br>
  <br>
  <em><strong>Clara Ngô</strong><br>
  * <a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=205250&amp;viewfull=1#post205 250" target="_blank"> Chiều Nay Ta Cố Quên Người </a><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=176223&amp;viewfull=1#post176 223" target="_blank"><em>Chiều Xuân <br>
  * </em></a><em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=208038&amp;viewfull=1#post208 038" target="_blank"> Có Một Tình Yêu <br>
  * </a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=198764&amp;viewfull=1#post198 764" target="_blank"> Mộng Hồng </a><br>
  * </em><em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=209329&amp;viewfull=1#post209 329" target="_blank"> Sám Hối </a></em><br>
  <br>
  <em><strong>Hoài Trang</strong><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=190794&amp;viewfull=1#post190 794" target="_blank"><em>Anh Cứ Đi Đi </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=159312&amp;viewfull=1#post159 312" target="_blank"><em>Anh Hỡi Em Về Đây</em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=149167&amp;viewfull=1#post149 167" target="_blank"><em>Anh Ở Đâu</em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=135899&amp;viewfull=1#post135 899" target="_blank"><em>Áo Lụa Vàng<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=177788&amp;viewfull=1#post177 788" target="_blank"><em>Bài Không Tên Số 37 </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=165963&amp;viewfull=1#post165 963" target="_blank"><em>Bao Giờ Biết Tương Tu </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=137850&amp;viewfull=1#post137 850" target="_blank"><em>Biệt Khúc<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=162686&amp;viewfull=1#post162 686" target="_blank"><em>Bơ Vơ </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=138752&amp;viewfull=1#post138 752" target="_blank"><em>Buồn - Y Vân<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=148470&amp;viewfull=1#post148 470" target="_blank"><em>Chàng </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=142442&amp;viewfull=1#post142 442" target="_blank"><em>Cho Lần Cuối<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=161018&amp;viewfull=1#post161 018" target="_blank"><em>Chủ Nhật Buồn (Sombre Dimanche) </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=141059&amp;viewfull=1#post141 059" target="_blank"><em>Chuyển Bến<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=168058&amp;viewfull=1#post168 058" target="_blank"><em>Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội <br>
  * </em></a><em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=204846&amp;viewfull=1#post204 846" target="_blank"> Con Nợ Mẹ </a></em><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=134003&amp;viewfull=1#post134 003" target="_blank"><em>Dấu Tình Sầu<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=163479&amp;viewfull=1#post163 479" target="_blank"><em>Diễm Xưa </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=157412&amp;viewfull=1#post157 412" target="_blank"><em>Đừng Phá Vỡ Ân Tình<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=179991&amp;viewfull=1#post179 991" target="_blank"><em>Giã Từ Tình Yêu (Goodbye Love) </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=151663&amp;viewfull=1#post151 663" target="_blank"><em>Giáng Ngọc </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=128969&amp;viewfull=1#post128 969" target="_blank"><em>Giọt Nắng Hồng<br>
  * </em></a><em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=206677&amp;viewfull=1#post206 677" target="_blank"> Huế Buồn </a><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=172505&amp;viewfull=1#post172 505" target="_blank"><em>Khúc Mùa Thu<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=181760&amp;viewfull=1#post181 760" target="_blank"><em>Lệ Hoang </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=132426&amp;viewfull=1#post132 426" target="_blank"><em>Lời Hứa Vu Vơ<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133383&amp;viewfull=1#post133 383" target="_blank"><em>Một Mình </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=130935&amp;viewfull=1#post130 935" target="_blank"><em>Một Mình Trong Chiều Vắng<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=135689&amp;viewfull=1#post135 689" target="_blank"><em>Mùa Thu Trong Mưa </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133139&amp;viewfull=1#post133 139" target="_blank"><em>Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=130104&amp;viewfull=1#post130 104" target="_blank"><em>Nếu Xa Nhau<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=174095&amp;viewfull=1#post174 095" target="_blank"><em>Người </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=130396&amp;viewfull=1#post130 396" target="_blank"><em>Người Tình </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=128236&amp;viewfull=1#post128 236" target="_blank"><em>Niềm Đau Chôn Dấu<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=139990&amp;viewfull=1#post139 990" target="_blank"><em>Phút Giây Hạnh Phúc </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=134894&amp;viewfull=1#post134 894" target="_blank"><em>Sao Đành Xa Em </em></a><br>
  <a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=123810&amp;viewfull=1#post123 810" target="_blank"><em>* </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=136588&amp;viewfull=1#post136 588" target="_blank"><em>Tan Vỡ </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=129581&amp;viewfull=1#post129 581" target="_blank"><em>Tình Chấp Nhận<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=153957&amp;viewfull=1#post153 957" target="_blank"><em>Tình Khúc Mùa Xuân<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=183597&amp;viewfull=1#post183 597" target="_blank"><em>Trả Lại Em </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131492&amp;viewfull=1#post131 492" target="_blank"><em>Trái Tim Tội Lỗi<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=161554&amp;viewfull=1#post161 554" target="_blank"><em>Tưởng Niệm </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131902&amp;viewfull=1#post131 902" target="_blank"><em>Ước Gì<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=146852&amp;viewfull=1#post146 852" target="_blank"><em>Vết Thương Cuối Cùng </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=143855&amp;viewfull=1#post143 855" target="_blank"><em>Yêu Nhau Sao Không Nói </em></a><br>
  <br>
  <em><strong>Khánh Vy</strong><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=143298&amp;viewfull=1#post143 298" target="_blank"><em>Biển Gọi Ta Về </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=134654&amp;viewfull=1#post134 654" target="_blank"><em>Biết Đâu<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=156586&amp;viewfull=1#post156 586" target="_blank"><em>Em Lãng Quên</em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131142&amp;viewfull=1#post131 142" target="_blank"><em>Hạnh Phúc Mong Manh<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=167633&amp;viewfull=1#post167 633" target="_blank"><em>Hiu Hắt Chờ Mong </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=147382&amp;viewfull=1#post147 382" target="_blank"><em>Mùa Thu Chết<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=168803&amp;viewfull=1#post168 803" target="_blank"><em>Mưa Hạ </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=144818&amp;viewfull=1#post144 818" target="_blank"><em>Nhớ Xưa Một Chiều Thu </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133597&amp;viewfull=1#post133 597" target="_blank"><em>Nơi Đó Có Em<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133939&amp;viewfull=1#post133 939" target="_blank"><em>Sài Gòn Ơi<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=151165&amp;viewfull=1#post151 165" target="_blank"><em>Về Với Ta Tình Ơi</em></a><br>
  <br>
  <em><strong>Kimjormi</strong><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=165963&amp;viewfull=1#post165 963" target="_blank"><em>Thư Tình Cuối Mùa Thu </em></a><br>
  <br>
  <em><strong>Kyra Nguyễn</strong><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=162391&amp;viewfull=1#post162 391" target="_blank"><em>Anh Đi Bỏ Em Giữa Đời Vội Vã </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=129748&amp;viewfull=1#post129 748" target="_blank"><em>Bà Cụ Bán Rau<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=148616&amp;viewfull=1#post148 616" target="_blank"><em>Chỉ Là<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=176906&amp;viewfull=1#post176 906" target="_blank"><em>Đâu Biết </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=127809&amp;viewfull=1#post127 809" target="_blank"><em>Giọt Sầu Viễn Xứ<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=139782&amp;viewfull=1#post139 782" target="_blank"><em>Gọi Thời Áo Trắng </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=128565&amp;viewfull=1#post128 565" target="_blank"><em>Ký Ức Sân Trường<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=163373&amp;viewfull=1#post163 373" target="_blank"><em>Lời Chúc Sau Cùng </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=157923&amp;viewfull=1#post157 923" target="_blank"><em>Lối Vắng </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=144539&amp;viewfull=1#post144 539" target="_blank"><em>Mẹ Hiền Yêu Dấu </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=135158&amp;viewfull=1#post135 158" target="_blank"><em>Mưa Trên Biển Vắng<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=195423&amp;viewfull=1#post195 423" target="_blank"><em>Ngày Đầu Mùa Xuân </em></a><br>
  <strong><em>* </em></strong><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=130277&amp;viewfull=1#post130 277" target="_blank"><em>Thà Như Giọt Mưa<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=141401&amp;viewfull=1#post141 401" target="_blank"><em>Thì Ta Hãy Yêu Nhau </em></a><br>
  <br>
  <strong><em>Lâm Dung</em></strong><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=193086&amp;viewfull=1#post193 086" target="_blank"><em>Đừng Bao Giờ Hứa </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=132025&amp;viewfull=1#post132 025" target="_blank"><em>Hãy Cho Tôi Một Lần<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=184528&amp;viewfull=1#post184 528" target="_blank"><em>Một Ngày Vui Mùa Đông </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131339&amp;viewfull=1#post131 339" target="_blank"><em>Nhớ Nhung 2<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=140809&amp;viewfull=1#post140 809" target="_blank"><em>Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=141914&amp;viewfull=1#post141 914" target="_blank"><em>Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh </em></a><br>
  <br>
  <em><strong>Lê Linh</strong><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=190325&amp;viewfull=1#post190 325" target="_blank"><em>Bài Ngợi Ca Tình Yêu </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=139099&amp;viewfull=1#post139 099" target="_blank"><em>Bão Tình </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133526&amp;viewfull=1#post133 526" target="_blank"><em>Buồn - Y Vân<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=141252&amp;viewfull=1#post141 252" target="_blank"><em>Cây Đàn Bỏ Quên </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=132987&amp;viewfull=1#post132 987" target="_blank"><em>Chỉ Chừng Đó Thôi<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=142105&amp;viewfull=1#post142 105" target="_blank"><em>Chiều Không Em<br>
  * </em></a><em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=200149&amp;viewfull=1#post200 149" target="_blank"> Cho Tôi Lại Từ Đầu </a><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=192087&amp;viewfull=1#post192 087" target="_blank"><em>Cô Đơn </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=187444&amp;viewfull=1#post187 444" target="_blank"><em>Đêm Buồn </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=175141&amp;viewfull=1#post175 141" target="_blank"><em>Đông Buồn </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=143467&amp;viewfull=1#post143 467" target="_blank"><em>Hướng Về Hà Nội </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=132637&amp;viewfull=1#post132 637" target="_blank"><em>LK Dấu Tình Sầu &amp; Lệ Đá </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131064&amp;viewfull=1#post131 064" target="_blank"><em>Mắt Tím<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=184355&amp;viewfull=1#post184 355" target="_blank"><em>Mưa Còn Rơi Mãi Vì Ai </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=135611&amp;viewfull=1#post135 611" target="_blank"><em>Ngàn Thu Áo Tím<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=180630&amp;viewfull=1#post180 630" target="_blank"><em>Ngày Về<br>
  * </em></a><em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=204068&amp;viewfull=1#post204 068" target="_blank"> Như Đang Nằm Mê </a> </em><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=134582&amp;viewfull=1#post134 582" target="_blank"><em>Nói Với Tôi Một Lời<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=189426&amp;viewfull=1#post189 426" target="_blank"><em>Nụ Hôn Tuyệt Vời </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=137950&amp;viewfull=1#post137 950" target="_blank"><em>Tiễn Đưa </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=136698&amp;viewfull=1#post136 698" target="_blank"><em>Triệu Đóa Hoa Hồng<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=140089&amp;viewfull=1#post140 089" target="_blank"><em>Tuổi Ngọc </em></a><br>
  <br>
  <em><strong>Mây Tím</strong><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=160468&amp;viewfull=1#post160 468" target="_blank"><em>Đêm Chia Tay </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=134317&amp;viewfull=1#post134 317" target="_blank"><em>Gió Từ Tay Mẹ<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=156938&amp;viewfull=1#post156 938" target="_blank"><em>Giọt Lệ Cho Ngàn Sau<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=178967&amp;viewfull=1#post178 967" target="_blank"><em>Happy Birthday Tháng Ba </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=139885&amp;viewfull=1#post139 885" target="_blank"><em>Mắt Lệ Cho Người<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=164308&amp;viewfull=1#post164 308" target="_blank"><em>Mùa Xưa<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=190104&amp;viewfull=1#post190 104" target="_blank"><em>Thu Nỗi Nhớ </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=154911&amp;viewfull=1#post154 911" target="_blank"><em>Tình Cờ </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=136150&amp;viewfull=1#post136 150" target="_blank"><em>Tình Em<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=165556&amp;viewfull=1#post165 556" target="_blank"><em>Về Đâu Trăng Hỡi </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=145931&amp;viewfull=1#post145 931" target="_blank"><em>Về Qua Xứ Ấy<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=172751&amp;viewfull=1#post172 751" target="_blank"><em>Vị Ngọt </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=137141&amp;viewfull=1#post137 141" target="_blank"><em>Woman In Love </em></a><br>
  <br>
  <strong><em>Mưa Phố Núi</em></strong><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131619&amp;viewfull=1#post131 619" target="_blank"><em>Đừng Bỏ Em Một Mình </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=110738&amp;viewfull=1#post110 738" target="_blank"><em>Người Yêu Của Lính </em></a><br>
  <br>
  <strong><em>Nắng Thủy Tinh</em></strong><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=111117&amp;viewfull=1#post111 117" target="_blank"><em>Chuyện Chúng Mình </em></a><br>
  <br>
  <strong><em>Phạm Đình Thái Ngân</em></strong><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=170306&amp;viewfull=1#post170 306" target="_blank"><em>Về Đâu Mưa Ơi </em></a><br>
  <br>
  <strong><em>Phiêu Bồng</em></strong><br>
  <em>* <a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=203973&amp;viewfull=1#post203 973" target="_blank"> Chiếc Lá Cuối Cùng </a><br>
  * </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133791&amp;viewfull=1#post133 791" target="_blank"><em>Giọt Lệ Cho Ngàn Sau </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=127354&amp;viewfull=1#post127 354" target="_blank"><em>Giữ Đời Cho Nhau<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=137723&amp;viewfull=1#post137 723" target="_blank"><em>Gợi Giấc Mơ Xưa </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131064&amp;viewfull=1#post131 064" target="_blank"><em>Mắt Lệ Cho Người </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=126730&amp;viewfull=1#post126 730" target="_blank"><em>Mưa Chiều Kỷ Niệm </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=126186&amp;viewfull=1#post126 186" target="_blank"><em>Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=138523&amp;viewfull=1#post138 523" target="_blank"><em>Ngăn Cách </em></a><br>
  <a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=119478&amp;viewfull=1#post119 478" target="_blank"><em>* </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=133323&amp;viewfull=1#post133 323" target="_blank"><em>Người Đi Qua Đời Tôi </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=144100&amp;viewfull=1#post144 100" target="_blank"><em>Người Em Sầu Mộng </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=131665&amp;viewfull=1#post131 665" target="_blank"><em>Phút Cuối<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=136368&amp;viewfull=1#post136 368" target="_blank"><em>Suối Lệ Xanh </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=132173&amp;viewfull=1#post132 173" target="_blank"><em>Thu Hát Cho Người<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=132890&amp;viewfull=1#post132 890" target="_blank"><em>Tình Cầm<br>
  * </em></a><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=134833&amp;viewfull=1#post134 833" target="_blank"><em>Tình Khúc Mùa Đông (Tiếc Thu) </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=129969&amp;viewfull=1#post129 969" target="_blank"><em>Tóc Mây </em></a><br>
  <em>* </em><a href="http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?3277-H%C3%A1t-Cho-Nhau-Nghe-Thu-Ho%C3%A0i-Nguy%E1%BB%85n&amp;p=128197&amp;viewfull=1#post128 197%2
  Last edited by Thu Hoài Nguyễn; 08-02-2017 at 10:20 PM.


 2. #2
  Biệt Thự bonita's Avatar
  Join Date
  Sep 2012
  Posts
  1,518
  người ta nói y dược để chữa bệnh và âm nhạc nghệ thuật để xoa dịu tâm hồn ...

  chúc mừng ngôi nhà mới của anh Thu Hoài Nguyễn ... @};- @};- @};- ...

  nếu bo không lầm lẫn thì cho phép bo/thiên thanh gửi lời thăm đến chị Tí Tẹo ... @};- @};- @};- ...

 3. #3
  Quote Originally Posted by bonita View Post
  người ta nói y dược để chữa bệnh và âm nhạc nghệ thuật để xoa dịu tâm hồn ...

  chúc mừng ngôi nhà mới của anh Thu Hoài Nguyễn ... @};- @};- @};- ...

  nếu bo không lầm lẫn thì cho phép bo/thiên thanh gửi lời thăm đến chị Tí Tẹo ... @};- @};- @};- ...
  Anh xin cám ơn Bonita đã vào xông đất nhà anh...
  Nội cái tên là đã thấy sẽ ăn nên làm ra rồi
  Anh đã chuyển lời hỏi thăm của em đến Ti Teo rồi

  Chúc vui nha

  Last edited by Thu Hoài Nguyễn; 03-03-2014 at 10:09 PM.


 4. #4
  Mưa Phố Núi vô chúc mừng nhà mới của anh .
  Chúc anh có thật nhiều niềm vui khi tạo cho mình một không gian riêng  Hello Bonita , ngày vui nhé @};-
  Mừng được là chiếc lá,
  Trong ngất ngây vũ trụ,
  Hòa quyện vào thiên thu
  (VTA)

 5. #5
  Quote Originally Posted by MưaPhốNúi_ View Post
  Mưa Phố Núi vô chúc mừng nhà mới của anh .
  Chúc anh có thật nhiều niềm vui khi tạo cho mình một không gian riêng  Hello Bonita , ngày vui nhé @};-
  Cám ơn MPN đã cho share phòng trong thời gian qua...
  Một ngày vui Mưa nhé 6. #6
  Quote Originally Posted by Thu Hoài Nguyễn View Post
  Cám ơn MPN đã cho share phòng trong thời gian qua...
  Một ngày vui Mưa nhé  Anh Thu Hoài Nguyễn nì , thời gian qua anh đến ca hát , rồi thả những bài tình thơ êm ái , dịu dàng trong cái GÓC KHẾ của thị Mưa . Hihihihi , anh dùng chữ " share phòng " , mắc công là tưởng thị Mưa có nhà rộng dư phòng cho share á ; .
  Báo cho anh biết trong hộp thư của M , bài BIỂN NHỚ , được người nghe , lại còn được đao nốt nữa đó .
  Cám ơn anh đã bỏ thời gian giúp cho Mưa Phố Núi trong bài song ca . BIỂN NHỚ đang ở sân khấu QUÁN LÁ đó anh .
  Mừng được là chiếc lá,
  Trong ngất ngây vũ trụ,
  Hòa quyện vào thiên thu
  (VTA)

 7. #7
  Quote Originally Posted by MưaPhốNúi_ View Post
  Anh Thu Hoài Nguyễn nì , thời gian qua anh đến ca hát , rồi thả những bài tình thơ êm ái , dịu dàng trong cái GÓC KHẾ của thị Mưa . Hihihihi , anh dùng chữ " share phòng " , mắc công là tưởng thị Mưa có nhà rộng dư phòng cho share á ; .
  Báo cho anh biết trong hộp thư của M , bài BIỂN NHỚ , được người nghe , lại còn được đao nốt nữa đó .
  Cám ơn anh đã bỏ thời gian giúp cho Mưa Phố Núi trong bài song ca . BIỂN NHỚ đang ở sân khấu QUÁN LÁ đó anh .
  Mới chạy qua đó nghe và com rồi đó Mưa - Có định post nhà mình không vậy
  Chữ share phòng trong thế giới ảo thật ra rất đúng đó Mưa
  Thấy một người chưa có nhà của mà offer cho vào nhà mà coi như nhà mình - Không lấy tiền...
  Thỉnh thoảng tôi cũng vẫn ghé thăm mưa vì thật ra có cố tình để quên vài món đồ để kiếm cớ về thăm

  Vui vẻ nha 8. #8
  Mừng anh Thu Hoài xây xong căn nhà mới

  Nhân gian nơi ấy thực hư ...
  Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....


  <font color=#696969><font size=2><span style=font-family: palatino linotype>
</span>
<i><img src=http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic401_2.gif border=0 alt= /></i></font></font><font color=#3e3e3e>

<i> 9. #9
  Quote Originally Posted by NangThuyTinh View Post
  Mừng anh Thu Hoài xây xong căn nhà mới

  Nắng ơi, hôm trước anh là nhà lá, hôm nay được lên nhà ngói nhưng chưa lợp nóc
  Cám ơn em đã sớm ghé vào thăm anh và ủng hộ.

  Thỉnh thoảng ghé thăm anh nha - Chúc vui

  Last edited by Thu Hoài Nguyễn; 10-28-2013 at 08:17 PM.


 10. #10
  .. đây đó .. HoangVan's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  6,097

  .......... Mừng anh Thu Hoài đến với Tiếng Hát Đặc Trưng .. @};- @};- @};- ..

  ........................  .. tựu rồi tan ..

 

 

Similar Threads

 1. Hoài Niệm Dấu Yêu
  By Minhtuong in forum Thơ
  Replies: 87
  Last Post: 03-17-2016, 10:14 PM
 2. Nghe CD Dạ Quỳnh Hương của Phạm Anh Dũng
  By phamanhdung in forum Âm Nhạc
  Replies: 0
  Last Post: 07-27-2013, 10:08 AM
 3. Nghe tiếng gọi non sông
  By Lotus in forum Âm Nhạc
  Replies: 1
  Last Post: 04-12-2013, 07:18 AM
 4. Nghe,thấy,suy ngẫm
  By Co may in forum Quê Hương Tôi
  Replies: 30
  Last Post: 01-02-2013, 10:07 AM
 5. Tình Còn Cho Nhau
  By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
  Replies: 0
  Last Post: 06-07-2012, 02:34 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 01:16 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.