Register
Page 23 of 25 FirstFirst ... 132122232425 LastLast
Results 221 to 230 of 248
 1. #221

  Ngày cá qua sông

  ~ ~ ~ ~ @ > > >


  Vượt suối , băng sông, lên tận nguồn


  Ghềnh trôi, thác cuốn, gió mưa tuôn


  Dùng thân mà nhắn cùng non nước


  Vũ trụ xoay vần, chung một khuôn


  !


  Salmon Jumping Shrewsbury Weir
 2. #222

  Hướng vô trong

  Quote Originally Posted by BatNgat View Post
  << ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Phận cá kiên tâm, lội ngược giòng


  Kiếp người thiên mệnh, hướng vô trong !  Determination - Atlantic Salmon jumping water fall  Hướng vô trong là sao ?
  Không uổng phí tâm sức mà bám đuổi theo các sự vật thuộc thế giới bên ngoài nữa chăng ?


  Bên trong chúng ta có gì ?  Từ lúc mở mắt chào đời, chúng ta đã bị ngay sự lôi cuốn của ngoại cảnh, của thế gian, và cứ thế mà suốt kiếp nổi trôi tẩu tán đủ mọi hướng , chẳng khác chi thân cá đã ngàn dặm xa lìa khỏi nơi sinh sôi nảy nở của nó . Cá còn giữ được cái tiềm năng quay trở về nguồn, thì trong nhân tâm của ta chẳng lẽ không lưu trữ sẵn chút mầm mống chí hướng gì đó để mà tìm cho ra lẽ sống đích đáng của đời người hay sao.


  Theo như Dịch Kinh ám chỉ, một khi ta đã hội đủ vi cánh và hơi sức trong kiếp đời rồi, thì ắt cũng phải ra công chuyển hướng để khỏi mãi chịu lặn ngụp theo sóng gió của biển nước trầm luân. Cái thế giới 3-chiều này vốn không phải là nơi "đất lành chim đậu" cho ta thường trú . Thể xác của ta rồi cũng sẽ như cây cỏ lá hoa, sớm nở tối tàn, vùi trong cát bụi . Trước sự tình là vậy, thử hỏi ngoài cái thân thể ra, ta còn có gì nữa ?  Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết của tu sĩ người Ấn tên Paramhansa Yogananda . Bài này trích từ cuốn sách tựa đề "AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI" (Tiểu sử tự thuật của một tu sĩ ) . Chương # 43 thuật lại một cuộc tái ngộ hy hữu giữa Yogananda và vị sư phụ đã quá cố của ông ta tên là Sri Yukteswar . Vị thầy này đã trở lại dương thế với một hoá thân như thật để truyền dạy tiếp cho Yogananda các điều cần thiết, và giao huấn từ nhắc nhở Yogananda phải phổ biến các lời giảng dạy này cho khắp nhân gian .  Bài viết này khá dài, dưới đây chỉ ghi lại các điểm cốt yếu:

  ....


  “Man as an individualized soul is essentially causal-bodied,” my guru explained. “That body is a matrix of the thirty-five ideas required by God as the basic or causal thought forces from which He later formed the subtle astral body of nineteen elements and the gross physical body of sixteen elements.


  “The nineteen elements of the astral body are mental, emotional, and lifetronic. The nineteen components are intelligence; ego; feeling; mind (sense-consciousness); five instruments of knowledge, the subtle counterparts of the senses of sight, hearing, smell, taste, touch; five instruments of action, the mental correspondence for the executive abilities to procreate, excrete, talk, walk, and exercise manual skill; and five instruments of life force, those empowered to perform the crystallizing, assimilating, eliminating, metabolizing, and circulating functions of the body. This subtle astral encasement of nineteen elements survives the death of the physical body, which is made of sixteen gross metallic and nonmetallic elements.


  ....


  “In thirty-five thought categories of the causal body, God elaborated all the complexities of man’s nineteen astral and sixteen physical counterparts. By condensation of vibratory forces, first subtle, then gross, He produced man’s astral body and finally his physical form. According to the law of relativity, by which the Prime Simplicity has become the bewildering manifold, the causal cosmos and causal body are different from the astral cosmos and astral body; the physical cosmos and physical body are likewise characteristically at variance with the other forms of creation.


  The fleshly body is made of the fixed, objectified dreams of the Creator. The dualities are ever-present on earth: disease and health, pain and pleasure, loss and gain. Human beings find limitation and resistance in three-dimensional matter. When man’s desire to live is severely shaken by disease or other causes, death arrives; the heavy overcoat of the flesh is temporarily shed. The soul, however, remains encased in the astral and causal bodies. The adhesive force by which all three bodies are held together is desire. The power of unfulfilled desires is the root of all man’s slavery.


  ....


  “So long as the soul of man is encased in one, two, or three body-containers, sealed tightly with the corks of ignorance and desires, he cannot merge with the sea of Spirit. When the gross physical receptacle is destroyed by the hammer of death, the other two coverings-astral and causal-still remain to prevent the soul from consciously joining the Omnipresent Life. When desirelessness is attained through wisdom, its power disintegrates the two remaining vessels. The tiny human soul emerges, free at last; it is one with the Measureless Amplitude.”


  .....


  “The interpenetration of man’s three bodies is expressed in many ways through his threefold nature,” my great guru went on. “In the wakeful state on earth a human being is conscious more or less of his three vehicles. When he is sensuously intent on tasting, smelling, touching, listening, or seeing, he is working principally through his physical body. Visualizing or willing, he is working mainly through his astral body. His causal medium finds expression when man is thinking or diving deep in introspection or meditation; the cosmical thoughts of genius come to the man who habitually contacts his causal body. In this sense an individual may be classified broadly as ‘a material man,’ ‘an energetic man,’ or ‘an intellectual man.’


  “A man identifies himself about sixteen hours daily with his physical vehicle. Then he sleeps; if he dreams, he remains in his astral body, effortlessly creating any object even as do the astral beings. If man’s sleep be deep and dreamless, for several hours he is able to transfer his consciousness, or sense of I-ness, to the causal body; such sleep is revivifying. A dreamer is contacting his astral and not his causal body; his sleep is not fully refreshing.”
  ....


  Tạm phỏng dịch tóm tắt các ý tưởng chính như sau:

  ....

  Bản thể chân thật của mỗi linh hồn cá nhân (riêng rẽ ) thực ra thuộc về cái cõi nguyên ủy (causal plane). Cái thể nguyên uỷ (causal body) này bao gồm cả thảy 35 ý tưởng cội gốc từ Thượng Đế . Từ 35 yếu tố này Ngài mới tạo lập ra cái thể cảm xúc (emotional, or astral body) gồm có 19 phần tử, rồi sau cùng dựng lên thể xác thịt (physical body) kết tụ bởi 16 thành phần .

  Các phần tử của thể cảm xúc có thể được liệt kê như sau:

  Nhóm (a): gồm trí khôn (intelligence), bản ngã (ego), feeling (cảm xúc), và ý thức (sense-consciousness)
  Nhóm (b): gồm 5 dụng cụ của kiến thức (knowledge), tương ứng với 5 giác quan của thể xác, đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác .
  Nhóm (c): gồm 5 dụng cụ của hoạt động (action), tương ứng với các khả năng như sinh tạo, thải uế, nói năng, đi đứng và thủ năng (xử dụng tay) .
  Nhóm (d): gồm 5 dụng cụ của sinh lực (life force), cung cấp năng lượng cho các sinh hoạt như kết tạo, đồng hoá, đào thải, tiêu hoá và tuần hoàn .

  Thể cảm xúc của con người sẽ vẫn tiếp tục tồn tại sau cái chết của thể xác thịt .
  So với thể nguyên uỷ và thể cảm xúc, thì các thành phần của thể xác thịt vốn là thô trược nhất và được chia ra làm hai nhóm: các chất kim (metallic) và các chất không thuộc kim loại (non-metallic) .

  Cả ba thể này được ràng buộc kết nối lại với nhau bởi các tham vọng , các hoài bão và ước nguyện (desire) trong lòng người .

  ...

  Khi nào mà linh hồn con người còn để cho sự dốt nát và lòng tham đậy nút khoá cứng mình trong ba cái khuôn thể này thì sẽ không cách nào hoà nhập được với cái biển rộng Tâm Linh . Ngay cả khi cái chết ùa tới đập nát cái bình thể xác, thì hai cái khuôn còn lại (thể cảm xúc và thể nguyên ủy) sẽ vẫn tiếp tục ngăn chặn linh hồn ta, không cho nó theo về với nguồn sống vô tận . Chừng nào mà cái trí tuệ của ta dẹp tan được hết mọi ham muốn thì cái sức mạnh của nó cũng sẽ phá vỡ luôn cả hai cái bình chứa còn lại này . Khi đó linh hồn bé nhỏ của con người sẽ được phóng thoát tự do để mà hợp nhất với Độ Lớn Vô Lượng ...

 3. #223
  ..
  Hôm nay ráng phỏng dịch tiếp hai đoạn này :
  “The interpenetration of man’s three bodies is expressed in many ways through his threefold nature,” my great guru went on. “In the wakeful state on earth a human being is conscious more or less of his three vehicles. When he is sensuously intent on tasting, smelling, touching, listening, or seeing, he is working principally through his physical body. Visualizing or willing, he is working mainly through his astral body. His causal medium finds expression when man is thinking or diving deep in introspection or meditation; the cosmical thoughts of genius come to the man who habitually contacts his causal body. In this sense an individual may be classified broadly as ‘a material man,’ ‘an energetic man,’ or ‘an intellectual man.’


  “A man identifies himself about sixteen hours daily with his physical vehicle. Then he sleeps; if he dreams, he remains in his astral body, effortlessly creating any object even as do the astral beings. If man’s sleep be deep and dreamless, for several hours he is able to transfer his consciousness, or sense of I-ness, to the causal body; such sleep is revivifying. A dreamer is contacting his astral and not his causal body; his sleep is not fully refreshing.”
  ....  Sư phụ của Yogananda giảng tiếp rằng ba cái cốt thể của con người vốn lồng vào nhau và có thể biểu dương bằng nhiều cách . Trong những giờ phút tỉnh thức trên thế gian con người sẽ nhận thức được phần nào cả ba dẫn thể này của mình . Chẳng hạn như mỗi khi chăm chú vào ngũ giác (nghe, thấy, ngửi, nếm, và rờ mó) thì người ta đang xử dụng cái thể xác thịt . Còn những khi mà hình dung tưởng tượng hay huy động nghị lực thì là đang dùng thể cảm xúc .Trong những giây phút thiền định hay tịnh tâm để hồi quang phản chiếu thì đó tức là phát huy cái thể nguyên ủy . Khi mà câu nối được với cái thể nguyên ủy của mình thì tất sẽ lãnh hội nhiều ý tưởng xuất thần tuyệt diệu .

  Mỗi ngày chúng ta nhập dạng vào cái thể xác của mình khoảng 16 giờ đồng hồ . Rồi sau đó thì lăn ra ngủ . Nếu ta mơ trong khi ngủ, thì là đã hoà nhập hẳn vào thể cảm xúc , và có thể tạo hiện ra đủ các hình thể của mọi vật . Còn nếu mà giấc ngủ ta yên lành không mộng mị suốt luôn vài giờ, thì thần thức ta hẳn sẽ câu thông được với thể nguyên ủy , và những giấc ngủ này sẽ giúp ta khôi phục đủ hơi sức . Trong khi đó những ai hay mơ trong lúc ngủ thì là vẫn còn sinh hoạt trong cõi cảm xúc , và các giấc ngủ của họ sẽ không hẳn làm tươi mát tâm hồn .


 4. #224

  Các dẫn thể của con người (MAN AND HIS BODIES)

  @
  Hôm nay tìm được một tài liệu nói về các cốt thể của con người . Đó là quyển "MAN AND HIS BODIES" của nữ học giả người Anh tên Annie Besant . Sách này trình bày rất nhiều chi tiết và phân tích chủ đề rõ ràng hơn, nhưng khá dài giòng và không dễ đọc . Dưới đây sẽ chỉ phỏng dịch tóm lược một số ý tưởng chính yếu cho việc nghiên cứu, ... giúp nhắm tìm hướng bơi về nguồn ...
  Các dẫn thể của con người (MAN AND HIS BODIES)

  Lời giới thiệu
  ...

  Từ trước tới giờ khi nói về tâm thức và các thân thể của con người thì sự tình quả là rối reng hết mức . Nay đã tới lúc cần làm sáng tỏ vấn đề, để giúp cho các học giả quan sát và thấu hiểu thêm . Chẳng khác chi các lý thuyết của khoa học, những điều trình bày tại đây không có tính cách tuyệt đối , bởi lẽ một khi càng đi sâu vào vấn đề, ta sẽ càng thấy rõ thêm nhiều chi tiết mà hôm xưa vốn là bí ẩn ...

  ... Trước hết ta sẽ cần thay đổi cái quan niệm mọi người luôn thường có về cái bản thể thực sự của mình, phải nhớ rằng mình có một cái thân riêng biệt nằm dưới các lớp y phục đang mặc . Ta sẽ phải tập phân biệt tách rời Chân Ngã của mình ra khỏi các lớp dẫn thể , bằng không thì cái sự nhầm lẫn kinh niên này cứ sẽ mãi đeo cứng giằng dai và mang tới các hậu quả tai hại chẳng thua gì việc coi lầm bộ quần áo hoá trang mình vẫn ưa mặc như đích thực là ta . ...

  Trí tuệ là cái vốn nằm trong tầm tay, và khi biết xử dụng nó ta sẽ thoát khỏi các ảo tưởng mà đa số người đời hay vướng mắc . Được như vậy thì ta mới có thể làm chủ và điều động các dẫn thể của mình một cách hữu hiệu hơn . Đây cũng như một phi công đã tập luyện đủ tài để lèo lái các phi thuyền các máy bay mình sẵn có, để mà ngao du khắp chốn, trong khi đó vẫn không hề lầm coi hay đồng hoá mình với các dụng cụ các dẫn thể tạm thời này ...


  1) Thể vật chất (physical body)

  Thể vật chất gồm có hai nguyên lý hạ tầng : thể xác thịt thô đặc (dense body) và thể phách hay thể dĩ thái (etheric body) . Cả hai thể này khiến con người sinh hoạt được trong thế giới vật chất . Chúng sẽ tan rã và mất đi sau cái chết, khi mà con người rời dương gian để bước qua cõi trung giới .

  Vật chất trong cõi trần bao gồm 7 chất liệu : chất đặc, chất lỏng, chất hơi, và 4 thể trạng khác nhau của chất dĩ thái. Thể vật chất của ta thật chẳng khác gì một cái cây, nó cần được vun xới uốn nắn theo đúng chiều hướng . Tuy thể vật chất có chứa những tiềm năng hoạt động riêng của nó, ta không được quên rằng nó vốn là sở hữu của Chân Ngã . Chớ để nó lấn lướt lôi kéo mình đi theo các ham muốn hạ tầng , bởi lẽ như vậy thì sẽ không thể nào tiến hoá thêm được .

  1.1 Thể xác thô đặc (dense body)

  Các sinh hoạt của thể xác thô đặc nằm dưới sự điều khiển của 2 hệ thần kinh khác nhau:

  (a) Hệ thần kinh giao cảm :- đây là hệ thống tự động giúp cơ thể duy trì sự sống hàng ngày, chẳng hạn như sự hít thở của phổi, nhịp đập của tim, và các vận chuyển của bộ tiêu hóa.

  (b) Hệ thần kinh chủ động :- đây là hệ thần kinh phức tạp hơn và quan trọng hơn khi xét theo bình diện tâm linh . Nó là dụng cụ trực tiếp của tư tưởng và giúp ta có được mọi cảm giác, có được khả năng điều khiển mọi cử chỉ mọi động tác theo ý muốn của mình .

  Hệ thần kinh và các thành phần khác của cơ thể đều được cấu tạo bởi vô số tế bào . Mỗi tế bào thì do nhiều phân tử nhỏ tạo nên , và rồi những phân tử nhỏ này cũng là gồm bao nhiêu nguyên tử gắn ghép lại. Các nguyên tử này xuất hiện dưới dạng thức của nhiều nguyên tố hóa học, và có thể kết hợp theo vô số cách thức khác nhau để tạo nên các chất khí, chất lỏng, và chất đặc của thể xác .

  Sự quan sát tỉ mỉ cho thấy các thành phần cấu tạo nên thể xác thô đặc, như mỗi nguyên tử và phân tử, mỗi tế bào, mỗi bộ phận trong cơ thể, đều có những nhịp sống riêng của chúng . Tất cả đều kết hợp và đóng góp vào một sự sống phong phú hơn nữa, tạo dựng nên cái tâm thức cao cả của một con người . Thể xác thịt cần được giữ gìn cho thanh sạch để không gây ra những cản trở khó khăn cho sự tiến hoá của tinh thần .


  1.2 Thể phách (etheric body)

  Tất cả các biến chuyển trong thể xác thịt , dù là ở mức tế bào , hay cơ bắp, hay hệ thần kinh .v..v.. đều xảy ra nhờ tác động của điện . Mà hễ có điện và điện trường thì ắt có sự hiện diện của chất dĩ thái (ether) . Nói cách khác chất dĩ thái thấm đầy và bao bọc nguyên vẹn cái thể xác thô đặc của ta . Chất dĩ thái được chia ra làm 4 thứ loại khác nhau , và thứ tinh nhuyễn nhất cấu tạo nên cái nguyên tử căn bản tối hậu của vật chất . Đây không phải là cái nguyên tử của hoá học như ta thường biết .

  Thể phách, hay còn được gọi là ‘‘thể dĩ thái kép’’ (etheric double), được cấu tạo từ 4 chất loại dĩ thái kể trên. Nó thấm nhập toàn bộ cấu trúc của thể xác thô đặc, và bao trùm tất cả mọi phần tử với một lớp dĩ thái, thế nên nó được coi như là một bản sao y hệt của thể xác thịt, làm bằng chất dĩ thái . Những ai đã tu luyện nhiều về tâm linh có thể nhìn thấy rõ thể phách, nó mang màu xám tím, với dạng thức thô hay mịn tùy theo mức độ thô kệch của cái thể xác mà nó làm bản sao. Điều đáng ghi nhớ là khi phẩm chất của thể xác thịt thay đổi thế nào thì cái thể phách tương ứng cũng biến chuyển y như vậy .. Trên đường học đạo khi ta có ý thức chú tâm thanh lọc thể xác thô đặc của mình, thì tự nhiên thể phách cũng được trong sạch theo ....

  Thể phách thường được coi là ‘‘dẫn thể của sinh lực’’ (vehicle of prana), bởi vì nó có tác dụng như một môi trường trung gian trợ giúp sinh lực (prana) chạy dọc theo những dây thần kinh của cơ thể, khiến cho chúng thúc đẩy các lực vận động, và giúp chúng cảm giác được mọi va chạm từ bên ngoài . ‘‘Prana’’ là hơi thở của sự sống (life-breath), là năng lượng chủ động đến từ Chân Ngã. Nhiệm vụ của thể phách là phục vụ như môi trường vật chất cho cái năng lượng này.

  Trong lúc ngủ, Linh Hồn tạm thời rời thoát khỏi cả hai thể vật chất này (thể xác thô đặc hữu hình , và thể phách vô hình), để tìm những sinh hoạt cần thiết trong cõi khác . Khi ‘‘chết’’, Linh Hồn thoát ly khỏi thể xác lần chót , với điểm khác biệt nữa là nó sẽ mang thể phách đi theo , tách rời và để lại cái xác thô đặc không còn hơi thở của sự sống . Sau cái chết Linh Hồn sẽ đi qua cõi trung giới, nơi mà thể phách không thể tồn tại được , cho nên chẳng mấy lâu sau nó cũng sẽ bị cởi bỏ vướng lại trong cõi trần, và rồi dần dà cũng tan rã giống như thể xác thô đặc vậy .

  Last edited by BatNgat; 02-12-2019 at 10:17 PM. Reason: change font to make easier reading

 5. #225
  tóm lược phỏng dịch tiếp:

  Các dẫn thể của con người - (MAN AND HIS BODIES)


  2) Thể vía (hay thể cảm dục) (astral body)

  Cõi trung giới (astral plane) là một vùng hẳn hoi trong vũ trụ, bao trùm và xuyên thấu cõi vật chất, nhưng mắt trần không nhận thấy được, vì nó được cấu tạo bởi những nguyên liệu khác với vật chất của trần gian.
  ...
  Nếu cái nguyên tử cơ bản nhỏ nhất của cõi trần bị phá vỡ ta thường cho rằng nó biến mất trong vùng vật chất. Nhưng thật ra nó vẫn còn tồn tại dưới dạng kết hợp của nhiều phần tử thô kệch nhất thuộc cõi trung giới. Ta đã biết cõi trần đuợc tạo nên bởi vô số những tổng hợp của 7 trạng thái chất liệu vật chất (đặc, lỏng, hơi và 4 loại dĩ thái). Tương tự như thế, có 7 trạng thái phụ của chất liệu cõi trung giới, tương ứng với 7 loại của cõi trần, và chúng sắp xếp thành vô số những tổng hợp làm ra cõi trung giới.
  ....

  Thể vía sinh hoạt trong cõi trung giới , và là dẫn thể của ý thức cảm dục trong con người, là chỗ chứa các ham muốn và thú tính, là tâm điểm của năm giác quan, nơi phát xuất mọi cảm giác. Thể vía rung động tùy theo ảnh hưởng của tư tưởng cho nên màu sắc của nó thay đổi liên miên; lóe chớp sáng đỏ tươi khi người ta nổi cơn nóng giận, còn những cảm nghĩ yêu thương thì sẽ tạo ra các gợn sóng đỏ hồng tràn khắp thể vía. Khi mà tư tưởng con người trở nên cao thượng thì nó sẽ buộc thể vía cũng phải biến đổi một cách tương ứng bằng cách loại bỏ ra những phân tử thô đặc, đồng thời thu hút vào những phân tử thanh nhẹ hơn từ cõi trung giới. Những kẻ có tư tưởng hạ tầng và đầy thú tính thì thể vía sẽ dầy đặc, nặng nề, thô trược, với màu sắc u tối;- nó mờ đặc tới mức có khi che mất luôn hình dáng của cái thể xác thịt . Trong khi đó thể vía của một người đã tiến hóa thì thanh thoát, trong trẻo, và có sắc màu óng ánh tươi sáng, trông rất đẹp đẽ.
  ...
  Khi chúng ta có và giữ gìn tư tưởng cao thượng, thì thể vía cũng sẽ tự nhiên được thanh lọc theo . Đằng khác nên nhớ rằng cái mối tương quan này cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn trong việc thể vía thu hút các tư tưởng đến từ bên ngoài . Nếu mà chủ thể vía cứ để nó quen chứa chấp và hưởng ứng theo các ý nghĩ bất thiện , thì nó sẽ thu hút như một thanh nam châm đủ mọi tư tưởng xấu tương xứng từ môi trường chung quanh. Còn thể vía mà trong sạch thì sẽ có sức mạnh ngăn chống các tư tưởng vô bổ này, và chỉ thu nhập vào những hình tư tưởng thích hợp với cấu trúc thanh cao của nó.

  ...
  Ngoài tư tưởng ra, thể vía còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự trong sạch hay nhơ bẩn của thể xác thịt nữa . Nếu ta thiếu khôn ngoan và lại cẩu thả mà nhồi vào thể xác thịt của mình những chất loại thiếu tinh khiết, thì sẽ thu hút vào thể vía những chất ‘đặc’, loại không trong sạch của cõi trung giới. Ngược lại khi ta bồi đắp thể xác bằng những phần tử chất đặc tinh khiết, thì thể vía sẽ thu nhập những chất liệu thanh cao tương ứng của cõi trung giới. Cứ tiếp tục giữ cơ thể cho trong sạch bằng cách nuôi dưỡng nó với những thực phẩm tinh khiết, tránh bỏ các đồ ăn ô nhiễm như máu động vật, rượu và những thứ hôi rữa, thì đương nhiên ta cũng sẽ làm cho thể vía trong sạch, và cuộn nhập vào nó những chất liệu thanh nhẹ, mịn màng từ cõi trung giới. Vấn đề này chẳng những chỉ quan trọng cho cuộc đời hiện tại, mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới trạng thái sau khi chết, tới tình trạng mà ta sống tại cõi trung giới, và thêm nữa nó còn góp phần quyết định loại cơ thể nào mà ta sẽ mang trong kiếp sau trên địa cầu.
  ....


  Bằng cách quan sát một người trong lúc thức, và rồi trong lúc ngủ, ta sẽ thấy thể vía của người ấy có những sự thay đổi rõ rệt. Khi thức, những hoạt động của thể vía biểu lộ qua các màu sắc thay đổi bên trong, cũng như ở ven viền chung quanh thể xác . Còn khi người ấy ngủ, thì ta sẽ thấy hai phần của thể xác, phần thô đặc và phần dĩ thái, nằm lại trên giường, trong khi thể vía thì tách rời khỏi thể xác và bay lơ lửng bên trên.

  Khi xuất ra khỏi thể xác, thể vía của một người tầm thường chỉ là một khối không có hình dạng rõ ràng gì cả, nó không thể rời xa khỏi thể xác, và thật là vô dụng trong việc làm dẫn thể cho tâm thức. Người nào kẹt trong một thể vía như vậy thì sẽ chìm vào trạng thái chiêm bao mơ màng, bởi lẽ không quen hoạt động khi thiếu thể xác. Người như thế không thể tiếp nhận những ấn tượng minh bạch từ cõi trung giới, cũng không thể diễn đạt rõ ràng mọi ý tưởng qua một thể vía mới chắp nối quá vụng về . Nói chung khi ngủ thể vía của một người chưa phát triển không có hoạt động rõ rệt gì hết, cứ trôi lơ lửng trong không gian trên thể xác, và dễ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng vật vờ bay ngang qua. Nếu có sự kiện gì bất ngờ đẩy kéo thể vía đó đi xa, thì nó sẽ vội vàng nhập trở vào thể xác.

  Trường hợp của một người đã phát triển nhiều hơn, và chẳng hạn đã quen sinh hoạt trong thể vía ở cõi trung giới, thì mỗi khi ngủ, thể vía xuất ra khỏi thể xác trong một trạng thái có ý thức hoàn toàn. Thể vía người này sẽ có hình dạng rõ ràng và cơ cấu hẳn hoi, coi giống hệt thể xác, và người ấy có thể dùng nó như một dụng cụ vận chuyển, vốn còn tiện lợi hơn thể xác nữa. Tuy đang ngủ , người ấy lại thật tỉnh rói, lại còn hoạt động tích cực hơn, chính xác hơn, thông hiểu nhiều hơn là khi còn bị kẹt cứng trong thể xác. Họ có thể di chuyển thong dong và nhanh như chớp đến bất cứ nơi nào, mà không gây xáo trộn gì tới thể xác đang ngủ trên giường.
  ....


  Last edited by BatNgat; 02-12-2019 at 10:16 PM. Reason: change font to make easier reading

 6. #226
  Thể vía

  (tiếp theo)
  ...
  Đối với những người chưa biết cách liên kết thể vía với thể xác, thì dù họ có đầy đủ ý thức ở cõi trung giới đi nữa, một khi nhập trở lại thể xác sau giấc ngủ sẽ không hoàn toàn ghi đủ ấn tượng vào não bộ cơ thể về những gì họ đã biết được trong lúc ở cõi trung giới .
  ...

  Cũng có các trường hợp nhiều người tuy đã tiến bộ không ít trên đường tinh thần, và có thể hoạt động tích cực và hữu ích trong cõi trung giới, nhưng khi trở về xác thân, vẫn chẳng nhớ chút gì về các sinh hoạt đã diễn ra qua thể vía. Dù là vậy họ có thể nhận thấy tâm thức ở cõi trần gian của mình càng ngày càng được sáng tỏ thêm, và sự hiểu biết về chân lý tâm linh ngày càng rộng mở . Một điều như sau đáng cho ta lưu ý để được khích lệ, và từ đó sẽ sinh ra tự tin hơn: Dẫu rằng trí nhớ thân xác chẳng có ghi nhận chút gì về các kinh nghiệm siêu nhiên đi nữa, khi mà ta làm việc với lòng vị tha, khi mà ta luôn gắng trở nên hữu ích cho thế gian, luôn phụng sự đắc lực những Huynh Trưởng của nhân loại, chung vai gánh vác và hoàn thành phần đóng góp nhỏ nhoi của ta trong sứ mạng vĩ đại của các Ngài, thì thể vía chúng ta chắc chắn sẽ phát triển , sẽ có thêm khả năng để chúng ta có thể phục vụ đắc lực hơn...
  ...
  Những người đi theo con đường phụng sự thế nào cũng có ngày đạt được tâm thức liên tục giữa cõi trần và cõi trung giới . Họ sẽ giữ được sự nối kết không gián đoạn của tư tưởng, sẽ biết khi nào và tại sao họ rời bỏ thể xác, sẽ nhận rõ sự sống bên ngoài thể xác và biết khi nào cần trở lại xử dụng nó tiếp . Sau nhiều năm như vậy, họ sẽ thấm hiểu một cách chắc chắn về sự hiện hữu của Chân Ngã, và thấu rõ xác thân chỉ là một bộ y phục để mình khoác vào hay cởi ra tùy ý, nó không phải là thứ dụng cụ cần thiết cho ý tưởng và cho cuộc sống. Xét theo cả hai mặt này , họ sẽ thông suốt rằng khi bỏ thân xác qua một bên thì cuộc sống trở nên linh hoạt hơn, và tư tưởng sẽ bớt chịu gò bó giới hạn.
  ...

  Khi đạt đến giai đoạn này, con người bắt đầu hiểu rõ hơn về thế gian, về sự sống của chính mình, và nhận thức rõ hơn mọi điều trước mắt, nhận ra các mức độ cao xa hơn mà nhân loại có thể tiến tới. Dần dần họ sẽ nhận thấy, cũng giống như khởi đầu từ các ý thức về thể xác rồi kế tiếp là có thêm ý thức về cõi trung giới, sẽ còn có những cấp độ tâm thức cao hơn mà con người có thể đạt được, từng nấc một .
  ...
  Khi đó đối với người ấy, mức quan trọng của cuộc sống cõi vật chất sẽ được đong lường đúng theo tỷ lệ tương đối của nó . Mọi điều xảy ra ở cõi trần không còn làm ảnh hưởng nhiều đến họ như trước kia, lúc mà chưa hề biết rằng còn có một sự sống phong phú trọn vẹn hơn, và rằng cái chết của xác thân không thể làm hề hấn gì cho họ, hay cho những người mà họ muốn trợ giúp . Khi đó kiếp sống trần gian sẽ chỉ giữ đúng vị trí nhỏ nhoi nhất của nó trong toàn bộ sinh hoạt của nhân loại, nó sẽ không còn đượm màu u tối như trước nữa, vì sẽ có ánh sáng từ các thượng tầng soi chiếu tới tận các nơi mờ mịt nhất.

  ....
  Last edited by BatNgat; 02-12-2019 at 10:14 PM. Reason: change font to make easier reading

 7. #227
  Thể vía

  (tiếp theo)
  ...

  Lúc còn sống, khi thể vía còn kết nối với thể xác thịt , những chất liệu trung giới cấu tạo ra nó , từ loại nặng đặc tới loại thanh nhuyễn, đều xuyên thấm và hòa trộn lẫn lộn với nhau. Sau khi chết, cơ cấu thể vía sẽ tự bố trí lại, những phần tử khác loại sẽ tách rời ra và sắp xếp theo thứ tự độ nặng đặc của chúng, từng lớp và từng lớp, trở thành một xấp vỏ tròn đồng tâm, với lớp thô đặc nhất ở ngoài cùng.

  Cõi trung giới gồm có 7 tầng cảnh phụ . Người đã chết sẽ bị giữ lại ở cảnh có chất liệu tương ứng với lớp vỏ ngoài cùng của thể vía, cho tới khi lớp vỏ này tan rã, người đó sẽ có thể tiếp cận với những rung động của chất liệu thuộc cảnh thanh nhẹ hơn kế bên, và cứ thế tiếp tục từng nấc một cho tới hết 7 tầng . Thời gian mà con người phải lưu lại ở mỗi cảnh sẽ tương xứng với nồng độ và số lượng chất liệu chứa trong thể vía.
  ....

  Khi con người rời cõi cảm dục (cõi trung giới) để vào cõi thượng giới, họ không thể mang theo những tư tưởng bất thiện . Cõi thượng giới không thể thích ứng với các rung động thô kệch của những tình cảm và đam mê xấu xa. Bởi thế để qua được thượng giới, con người phải rũ bỏ hết mọi tàn tích của thể vía, chỉ mang theo giỏi lắm là chút mầm mống, hay các khuynh hướng cảm dục tiềm tàng . Những mầm sót lại này sẽ ngủ yên trong suốt cuộc sống ở cõi trời chân phúc (thượng giới).
  ...

  Cứ như vậy mà mọi kiếp sống chúng ta được nối kết với nhau, không có kiếp nào mà chẳng dính líu với một kiếp sống trước, và rồi lại gieo mầm sẵn cho kiếp sau nó. Sự thật là chúng ta chỉ có một sự sống duy nhất , trong đó cái mà chúng ta gọi là bao kiếp đời, vốn chỉ là những chuỗi ngày vỏn vẹn thôi . Chúng ta chẳng bao giờ bắt đầu một kiếp sống mới với một tờ giấy trắng, để viết nên một câu chuyện hoàn toàn mới, mà chỉ là khởi xướng một chương mới, khai triển tiếp bản kịch cũ. Chúng ta không thể xoá hết mọi trách nhiệm nhân quả của kiếp vừa qua bằng cái chết, cũng y như ta không thể nào tháo bỏ hết các trách nhiệm tiền tài mắc phải trong ngày bằng một giấc ngủ qua đêm. Nếu hôm nay lỡ vướng nợ nần, ngày mai chúng ta sẽ không thể tự do thoát khỏi , giấy nợ sẽ đeo theo hoài cho đến khi được trả xong.
  ....  3) Thể Trí (the mind body)

  ...

  Con người luân lưu từ kiếp này qua kiếp khác bên trong 3 cõi: trần giới, cõi trung giới và cõi trí tuệ. Trái đất và hai cõi kia hợp thành một trường đào tạo cho nhân loại, nơi mà họ thể ra công phát triển và hoàn tất cuộc tiến hóa của thân mình .
  ...

  Trong cõi trí tuệ có bao gồm luôn một thế giới mà người Thông Thiên Học gọi là Devachan or Devaloka, thường được diễn dịch là đất của các thần linh, một vùng đất hạnh phúc và phước lành (Cõi Trời Chân Phúc) . Sở dĩ có tên Cõi Trời Chân Phúc là vì mọi đau khổ phiền muộn đều không thể xâm nhập vào thế giới này. Đây là nơi an nghỉ đầy phước lạc, nơi con người có thể bình an đồng hóa những thành quả gặt hái từ kiếp sống trên thế gian của mình.
  ...

  Tuy cõi trí tuệ cũng gồm có 7 tầng cảnh theo giống như những cõi khác, nhưng điều đặc biệt là 7 cảnh này được chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm 3 cảnh thượng, gọi theo danh từ kỹ thuật là vô sắc tướng (arupa), hay không có hình thể, bởi chúng rất thanh nhẹ; rồi 4 cảnh hạ thì mang danh là sắc tướng (rupa), hay có hình thể. Cho nên để mà hoạt động ở cõi này con người có tới hai loại dẫn thể (hạ trí và thượng trí), cả hai đều được gọi là "thể trí" . Khởi đầu thì ta sẽ tạm dùng từ "thể trí" (mind body) để chỉ định loại thấp hơn (hạ trí) , cho tới khi nảy ra cái từ ngữ nào thích hợp hơn. Còn cái ‘‘thể trí cao’’(thượng trí), thì sẽ được gọi là ‘‘thể nguyên ủy’’ (causal body), bởi lý do sẽ trình bày sau này.
  ...

  3.1 Thể Trí ( Hạ)


  Thể trí là dẫn thể của tâm thức, được cấu tạo bởi các chất liệu từ 4 tầng cảnh thấp của thượng gới. Loại chất liệu này rất hiếm và thanh nhuyễn, còn hơn cả các chất liệu thanh nhẹ nhất của cõi trung giới . Chất liệu này thuộc về cõi thứ năm trong vũ trụ đếm từ trên xuống, hoặc cõi thứ ba nếu tính từ dưới lên. Qua chất liệu này Chân Ngã biểu lộ được cái trí hiểu biết, tương tự như điều ở trong cõi trung giới nằm kề bên dưới thì Chân Ngã biểu lộ mọi cảm giác . Một đặc điểm của thể trí là lớp vỏ ngoài của nó xuất hiện trong bầu hào quang của con người và kích thước của nó sẽ bành trướng từ kiếp này sang kiếp khác, tùy theo độ tăng trưởng và phát triển của người đó.
  ...

  Thể trí không có một nhân dạng gì rõ rệt như là thể vía . Nó là khối bầu dục, giống như quả trứng, thấm suốt vào thể xác và thể vía, bao quanh chúng thành một bầu hào quang sáng láng , càng ngày càng nở rộng theo tiến triển của trí tuệ . Hình trứng này trở nên rất đẹp và sáng chói khi cái trí con người đạt tới các khả năng cao , nhưng chỉ có nhãn quan thượng thừa thuộc cõi trí tuệ mới nhận thấy nó .
  ...

  Trước khi năng khiếu trí tuệ đủ mở mang , nếu chỉ dựa vào các giác quan của thể xác và của cảm xúc thì con người sẽ không thể thấy được gì thuộc về cõi trí tuệ . Đối với một người đã tu luyện đúng mức thì trong cõi này thần trí của họ có thể giao cảm trực tiếp với những bạn đồng hành qua màu sắc qua âm thanh và hình ảnh, chứ không cần tới các mảnh vụn ký hiệu từ ngữ như ta thường phải dùng nơi cõi trần .

  Sự tình quả rất khó mà diễn tả dùng lời nói. Cái trí đúng ra không nghĩ bằng màu sắc hay bằng âm thanh và hình ảnh, mà là các ý nghĩ của nó tung ra các ba động kỳ xảo làm cho chất liệu của cõi trí tuệ cũng rung chuyển theo, rồi từ đó tạo nên các màu sắc hình ảnh và âm thanh . Người nào biết xử dụng chỉ cái trí không thôi, ngoài rìa thể xác và cảm giác, thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi các giới hạn của các bộ phận cảm xúc . Họ sẽ nhạy bén tiếp nhận được từng mỗi một chấn động tại mọi điểm .
  Tuy nhiên, khi một người suy nghĩ trong những giờ phút tỉnh thức và làm việc qua thể vía và thể xác, thì mọi tư tưởng sẽ do một chế tạo viên trong thể trí đưa ra tới thể vía trước, rồi kế đến thể xác. Mỗi khi suy nghĩ, chúng ta đang vận dụng thể trí , nó là tác nhân của ý tưởng, là cái tâm thức tự lộ diện dưới dạng "cái Tôi" . "Cái Tôi" này là thứ hư ảo, nhưng nó lại là "cái Tôi" duy nhất mà đa số chúng ta có thể nhận biết được .
  ...

  Phần đông mọi người thường lầm cho rằng thần trí của mình chính là Chân Ngã nằm trong thể trí, là cái đạt điểm của công trình truy kiếm Chân Ngã . Điều này có thể coi như đúng nếu ta giới hạn mình trong vòng tâm thức của cõi tỉnh . Nhưng người mà đã thấu suốt hơn thì thừa biết rằng cái tâm thức của cõi tỉnh cũng chỉ mới là một giai đoạn ngắn trong cuộc hành trình tìm đến Chân Ngã .
  ...

  Cái đáng cho ta quan tâm là điều thể trí được tạo lập ra sao và tăng trưởng như thế nào . Thể trí lớn mạnh bằng tư tưởng . Các tư tưởng của ta chính là nguyên liệu để đào tạo thể trí. Qua mỗi năm tháng của kiếp sống , với sự vận dụng tích cực các chức năng trí óc, với sự phát triển mọi năng khiếu nghệ thuật và các tình cảm cao thượng, ta sẽ tất nhiên càng ngày càng xây đắp thêm cho thể trí của mình . Nếu không chịu tự vận động trí não thì ta sẽ chỉ như là cái bình chứa thụ động, đầu óc luôn bị nhét đầy toàn là các ý tưởng của kẻ khác , cứ như thế từ kiếp này qua kiếp sau, thể trí không tăng trưởng chút nào hết .

  Khi để ý tới điều này ta sẽ khám phá rằng hầu hết các ý nghĩ mình có , thực sự không là tư tưởng của chính mình, mà lại do sự tiếp nhận ý tưởng của kẻ khác. Ta không biết chúng đến bằng cách nào và từ đâu, mà rồi khi chúng biến mất ta cũng chẳng hay là đã đi đâu. Ta chắc sẽ khó mà tránh khỏi nỗi đau buồn và thất vọng, khi vỡ lẽ rằng thể trí mình thay vì là tiến hóa lên cao, lại chẳng khác gì một trạm ghé chân cho bao tư tưởng qua đường .
  ...

  Sau nhiều lần quán xét và thử nghiệm , ta sẽ có thể bắt đầu ghi nhận và phân biệt được giữa những tư tưởng tự nảy lên trong mình và các thứ đã xâm nhập vào từ bên ngoài . Ta sẽ biết rõ hơn khi tư tưởng đi ra , và biết mình đã xây đắp thêm được điều gì trong thời gian chúng nằm trong trí óc .
  ...

  Thêm vào đó ta sẽ có thể tự lựa chọn những gì mình muốn cho phép duy trì trong trí. MỗI lúc nhận ra một tư tưởng tốt lành trong đầu, ta hãy lưu nó lại, để nuôi dưỡng, tăng cường, khiến nó phát triển thêm và rồi đưa nó vào cõi trung giới dưới vai một tác nhân hữu ích. Còn khi nào thấy có một tư tưởng xấu nẩy sinh, thì hãy mau mau đuổi nó ra khỏi trí. Cứ như thế dần dà càng ngày thể trí sẽ càng có thêm nhiều tư tưởng tốt lành, và các tư tưởng xấu ác càng ít xâm nhập được vào từ bên ngoài. Được vậy thể trí sẽ thu hút những tư tưởng tốt lành từ môi trường chung quanh và liên tục góp nhặt mọi chất liệu thanh nhẹ thuộc cõi trí tuệ, và mỗi ngày sẽ càng tăng trưởng thêm.
  ...

  Thời gian sống ở cõi trời chân phúc là cơ hội cho con người đào luyện hoàn chỉnh các mầm mống đã mang theo từ hai cõi dưới (vật chất và cảm xúc) . Vào cuối giai đoạn tại cõi trời chân phúc, thể trí sẽ chuyển trao cho thể nguyên ủy những đặc tính mà nó đã nhồi nắn , để những thứ này được mang qua kiếp tái sinh sắp tới. ...Và tiếp đó các đặc tính này sẽ biểu hiện trong thể vía và thể xác mới tạo dưới hình thức của ‘‘những khả năng bẩm sinh’’ mà đứa trẻ được hưởng ngay từ phút chào đời.
  ...

  Như vậy thể trí của kiếp đời mai sau tùy thuộc vào các công sức nỗ lực của ta trong cuộc sống hiện tại . Cái điểm quan trọng vô kể trong quá trình tiến hoá của con người chính là điều này . Cách ta xử dụng thể trí ngày hôm nay sẽ quyết định các giới hạn ta phải gánh chịu trong cõi trời chân phúc, rồi từ đó gây ảnh hưởng tiếp cho cái kiếp tái sinh . Ta không thể tách riêng một kiếp đời nào ra để mà bằng phép mầu xây dựng nó lên từ chân không . Luật nhân quả sẽ đem tới các gặt hái đích đáng, ruộng lúa sẽ tươi tốt hay nghèo nàn đều do người nông có gieo hạt giống tốt và ra sức cầy cấy hay không ...
  ...

  Tập luyện chú tâm định thần là một phương pháp khác có thể giúp phát triển thể trí . Đây là cách hướng vào một điểm nhất định và giữ chặt tâm trí nơi đó, không cho nó trôi dạt hay đi lung tung. Chúng ta cần tập suy tưởng từ tốn và mạch lạc, không để tâm trí đột xuất nhảy chạy từ điều này sang việc khác, và cũng đừng lãng phí nhiều năng lực vào những chuyện không đáng kể.
  .. Đi theo một đường lối suy luận liên tục là cách thực hành tốt, trong đó mỗi ý tưởng phát khởi tự nhiên từ một tư tưởng đi trước , cứ như vậy trí thông minh của ta sẽ tăng triển , và mọi tư tưởng sẽ sắp xếp có thứ tự và đúng lý. Theo cách thức này, thể trí ta sẽ được vững mạnh thêm, và trở thành một dụng cụ hữu hiệu hơn cho Chân Ngã. ...
  ...

  Last edited by BatNgat; 02-13-2019 at 04:08 PM.

 8. #228
  Thể Trí

  (tiếp theo)

  3.2 Thể Nguyên Ủy (The Causal Body)

  Thể trí thứ nhì của con người mang cái tên đặc biệt là ‘thể nguyên ủy’’. Sở dĩ có tên này là vì tất cả các nguyên nhân gây ra mọi hậu quả ở những cõi thấp hơn đều nằm trong cõi nguyên ủy này . Đây là ‘‘thể của Trí Tuệ’’, là khía cạnh hình thức của Chân Ngã, của con người thật. Nó là nơi tiếp nhận, là cái kho tàng trong đó tất cả mọi thứ quý giá của một con người được gìn giữ đời đời. Chỉ những nguyên liệu xứng đáng do các tầng dưới đưa lên mới được dùng để ngày càng bồi đắp và phát triển cơ cấu của nó. Thể nguyên ủy là nơi mọi phần tử được đan kết chặt chẽ với nhau để có thể tồn tại lâu dài, và là nơi chứa đựng mầm giống của mọi phẩm chất sẽ được đưa vào kiếp đời sắp tới.
  ...

  Nếu muốn thử xem có bao nhiêu điều trong cuộc sống của một người bình thường sẽ được đem lên để xây dựng thể nguyên ủy, ta hãy tưởng tượng thể này như một tấm màng mịn mỏng, đang chờ để được bồi đắp, được trang hoàng với bao màu sắc đẹp đẽ, sáng lộng lẫy, được làm cho sống động hơn theo sự tiến hóa và phát triển của con người . Trong giai đoạn tiến hóa còn thấp, con người vẫn còn nhiều biểu hiện đam mê, thèm khát. Họ vẫn còn chú trọng nhiều vào việc tìm kiếm những cảm xúc... Tư tưởng của con người có thể bị ảnh hưởng trộn lẫn với mọi cảm xúc và đam mê thú tính này, khiến cho thể trí cũng trở nên vướng mắc ràng buộc vào thể vía, cho đến lúc chết cũng khó tách rời ra... .. Đằng khác , nếu trong cuộc sống trần gian, một người có tư tưởng vị tha, mong phụng sự những người họ thương mến, sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ bạn bè, người ấy sẽ tạo nên các đức tính có thể tồn tại lâu dài, có bản chất thuộc cõi cao cả. Những đặc tính này có thể được mang lên và trở thành chất liệu của thể nguyên ủy, làm cho nó đẹp đẽ và sắc màu tươi tốt hơn.
  ...

  Trong suốt kiếp sống một người bình thường, vốn chỉ có rất ít những điều có thể được xem như ‘‘nhiên liệu’’ cung cấp cho sự tiến hóa của con người thật. Thế nên, sự phát triển của thể nguyên ủy rất là chậm chạp ... Những khuynh hướng xấu của con người còn có thể rút nằm tiềm ẩn trong thể nguyên ủy, và chỉ biểu lộ ra ngoài vào lúc linh hồn đầu thai trở lại thế gian ...

  Xét chung, thể nguyên ủy có thể được xem như kho chứa trữ những điều xấu ác cũng như điều tốt lành, nghĩa là tất cả những gì còn sót lại sau khi thể xác và thể vía đã tan rã. Những điều tốt lành thì được bổ xung vào cơ cấu của thể nguyên ủy và giúp nó tăng trưởng, còn các điều xấu ác thì bị giữ trong trạng thái tiềm ẩn, như những mầm giống .
  ...

  Tất cả những ai trong chúng ta, khi bắt đầu hiểu biết phần nào về thể nguyên ủy , đều có thể đặt sự tiến hóa của cái thể này lên làm mục đích chắc chắn trong cuộc đời của mình . Ta có thể ráng giữ tư tưởng vị tha và cứ thế mà đóng góp cho sự tăng trưởng của thể nguyên ủy . Từ đời này sang đời khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, từ thiên niên kỷ này qua thiên niên kỷ khác, sự tiến hoá này của mỗi cá nhân sẽ đi tới mãi, và khi mà ta cố tâm trợ giúp sự tiến hoá này tức là ta cũng đang cộng tác hoà nhịp với thiên ý , và đang thi hành cái sứ mạng của đời mình . Một khi đã được đan kết vào cấu trúc của thể nguyên ủy, không có điều tốt nào sẽ bị mất đi, không điều gì bị tan rã, bởi vì cái thể này chính là con người sống vĩnh viễn .

  ....

 9. #229

  Đồi cao vực thẳm

  !

  14 March 2019


  "Đêm qua trong một giấc mơ, tôi thấy mình đi bộ, du ngoạn trong một khu rừng núi với vài người bạn . Khung cảnh an lành, cây cối tươi tốt, chuyện trò trao đổi vui vẻ . Tới một nơi kia ven đồi, nhìn xuống một thung lũng bên dưới, mấy người bạn tôi không rõ làm sao mà đã thấy xuống được một con đường mòn dưới đồi, chỉ có mình tôi là còn ở trên . Khi nhìn quanh tìm cách để theo họ thì thấy có một phía sườn đồi thoải dài xuống, sâu khoảng 15-20 mét , ở dưới xem ra có một bãi cỏ rêu xanh thẫm . Nghĩ rằng nó cũng tạm ổn, nên tôi đã ngồi bệt trên đất để mà từ từ tuột xuống chân đồi ... Dè đâu khi đã trượt hết khúc đất nãy thấy , thì mới hay mình đang rớt tọt vào một cái vực sâu hơn nữa . Bãi cỏ rêu xanh thẫm mà mình vừa thấy thực ra là một rừng cây dầy đặc bên dưới . Trong lòng đang hốt hoảng thất thần, thì chợt nghe mình rớt bịch trên một vách đá cao ngất . Tôi vội dùng hết sức bám ghì vào mặt đá để làm giảm tốc độ rơi của mình . Một hồi sau, cuối cùng tôi thấy mình té lăn cù mèo trên đất, y như là mới phóng ra từ một cái cầu tuột khổng lồ vậy ... Lồm cồm bò dậy nhìn quanh mới hay mình đang ở trong một rừng cây rộng lớn, đằng xa có loáng thoáng vài bóng người . Tôi vội vàng chạy đi tìm xem có gặp được ai để mà hỏi thăm cho rõ mình đang ở đâu . Được một quãng thì ra tới một con đường đất, nơi đó thấy có cắm cái bảng chỉ đường hình mũi tên với hàng chữ đề lờ mờ : "SANTA MONICA" . Nhìn lại thân mình thì thấy đã rớt mất ba-lô đeo lưng, bóp tiền cũng chẳng còn, chỉ sót lại cái mobile phone trong túi quần . Khi mở điện thoại ra thì không có sóng, không gọi cho ai được hết ... Sự tình quả là bế tắc, trong lòng bối rối không biết phải làm sao nữa ...."


  Giấc mơ thật là sống động rõ ràng, và để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả . Suy ra nó cũng đã gợi lại chút ký ức tôi có về một khoảng thời gian mà mình đã lưu lạc trên đất Mỹ hơn 30 năm về trước . Thời đó tôi đã từng ngây thơ đi theo bạn bè mà đeo đuổi những ảo mộng xa vời . Lẽ dĩ nhiên thực tế cuộc đời chẳng khi nào giống như các điều mà cái "mắt mờ" của mình lầm thấy , cho nên tôi đã bao phen té nhủi và rớt bịch vào trong những hoàn cảnh bế tắc, tiến thoái lưỡng nan , lối cùng ngõ tận ...


  Mà sao giờ này vẫn còn khơi lại các ấn tượng xa xưa đó ? Cho tới ngày nào mới hết nằm mơ về bao mộng tưởng mê lầm của thời trước ?
  Xin Dịch giúp cho biết giấc mơ này muốn nhắn nhủ điều chi ? 10. #230

  Gần nước xa non

  >
  Nguồn cơn trên Tube :  Last edited by BatNgat; 04-09-2019 at 10:19 AM. Reason: take #2

 

 

Similar Threads

 1. Những bóng hồng trong thơ nhạc
  By ngocdam66 in forum Nhân Văn
  Replies: 0
  Last Post: 04-27-2012, 07:37 AM
 2. Còn nhớ hay quên !!!
  By zung in forum Không Gian Riêng
  Replies: 1
  Last Post: 03-15-2012, 02:19 PM
 3. Bong bóng
  By Triển in forum Thú Tiêu Khiển
  Replies: 32
  Last Post: 01-28-2012, 07:52 PM
 4. Những bóng hồng trong thơ nhạc Ướt mi
  By ngocdam66 in forum Nhân Văn
  Replies: 10
  Last Post: 12-20-2011, 03:24 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 01:32 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh