Register
Page 16 of 16 FirstFirst ... 6141516
Results 151 to 160 of 160
  1. #151    BUỒN NGÀY NÔ LỆ

    Giang sơn gấm vóc hết tôi trung
    Thức dậy như nghe tiếng nổ đùng
    Hận bọn gian tà gây nước kiệt
    Thương người ái quốc trọng nhân cùng
    Quê hương chửa hết thời tăm tối
    Đất mẹ còn xa chốn điệp trùng
    Lũ giặc gian manh ngồi bán nước
    Ngày nô lệ đến khổ đau chung!
    M.Đ

  2. #152    SẮP THÀNH NÔ LỆ
    Ngàn năm dựng nước rất gian nan
    Ác đảng gây bao nỗi bất toàn
    Giặc cướp nhiều thằng đi lấn chiếm
    Sơn hà lắm đứa sẳn bang san !
    Hèn ngu bám víu bầy trung cẫu
    Hất hủi khinh khi điệu cống xang
    Hội nghị Thành Đô trao đất nước
    Bầy nô lệ Việt sắp kêu than !
    M.Đ

  3. #153


    NHÂN DÂN RẤT ĐOÀN KẾT

    Nam Bắc chung lòng đuổi giặc Tàu
    Quang Ngân Niễng Lú bú cùng nhau
    Vô lương bán nước kinh hồn mất
    Độc ác hành dân khủng khiếp rồi
    Nhất trí người ngay vùng đứng dậy
    Đồng lòng đảng đĩ ngũm còn đâu
    Ngày qua chứng tỏ lòng đoàn kết
    Quyết liệt quân gian sẽ rụng đầu !
    M.Đ

  4. #154    LUẬT BỊT MIỆNG

    Cùng đường bịt miệng của người dân
    Xách "Luật an ninh mạng" để "mần"
    Tội ác gây ra gây mãi mãi...
    Mồm dân bịt lại bịt dần dần !
    Quân gian sống được nhờ che đậy
    Ác quỷ sinh tồn bỡi bắt câm
    Bảo vệ an ninh cho đảng đĩ...
    Lưu manh trị nước đánh cho bầm !
    M.Đ

  5. #155    TOÀN DÂN NỔI LỬA

    Toàn dân nổi lửa ngút lên trời
    Đứng dậy người ơi đẹp quá rồi !
    Dẹp Cọng tiêu trừ phường ích kỷ
    Xua Tàu đánh đuổi lũ tanh hôi
    Thời cơ hiếm có không mơ nữa
    Thế sự hư mờ phải chụp thôi
    Hãy đứng lên ngay người xứ Việt
    Cùng nhau lật đổ lũ ba trời !
    M.Đ

  6. #156    CÁI KHU

    Đất nước tan hoang bỡi "Đặc khu"
    Trào đình Bắc bộ lũ mê mu
    Tham lam bản chất chuyên thu đạm
    Ích kỷ tài năng giỏi "đị thu"
    "Đạo dụ" buôn dân nghề "bã chó"
    Công hàm bán nước nghiệp "đồng hù"
    Bao năm nhục nhã bưng bô giặc
    Đất mất dân nghèo vẫn liếm "khu"
    M.Đ

  7. #157


    LIÊN TÔN ĐỨNG DẬY
    Cọng sản rồi đây sẽ hết đường
    Dân tình oán ghét chẳng ai thương
    LIÊN TÔN đứng dậy gây uy lực
    NGŨ GIÁO vùng lên giữ lập trường
    Tín ngưỡng lòng người là bất diệt
    Phi nhân chủ nghĩa dẹp ngoan cường
    Cùng nhau kết hợp cho bền vững
    Đứng dậy đi thôi diệt Cọng cuồng
    M.Đ

  8. #158    CỌNG PHỈ TỒI

    Đảng đĩ tham lam lũ báo đời
    Cùng nhau dẹp bỏ chúng đi thôi
    Quanh năm bán nước đầy than oán
    Suốt tháng buôn dân quá hết thời
    Rước giặc, gian manh lòng dạ thú
    Dày mồ, phản phúc cố ôm ngôi
    Toàn dân thức tĩnh đền ơn nước
    Cọng phỉ xưa nay một lũ tồi
    M.Đ
    Last edited by Mai Đằng; 06-17-2018 at 02:52 PM.

  9. #159    NGUYÊN NHÂN

    Trọng Lú điên cuồng rước giặc Tàu
    Tên già phản bội trước và sau !
    Lưu manh cõng giặc giang sơn nhục
    Bất hão hành dân đất nước đau
    Tổ quốc suy vong buồn giống Việt
    Que huong ãm đạm nhục thân bàu
    Nguyên nhân cũng bỡi tên đầu bạc
    Bán nước buôn dân rước giặc vào !

    M.Đ
    Last edited by Mai Đằng; 06-17-2018 at 05:26 PM.

  10. #160


    MƯU TRÍ VIỆT (BÀI HỌC LỊCH SỬ)

    Mười bốn lần ta thắng giặc Tàu
    Bọn phương Bắc phải rút về mau !
    Đừng hòng chiếm nước Nam đầu óc
    Nhất định thua, quân Bắc não bèo !
    Ỷ xác to nên đi hiếp đáp !
    Vì thân nhỏ phải chịu nương theo
    Đừng suy nghĩ nước Nam ta yếu
    Sẽ bị thua mưu Việt hiễm nghèo !
    M.Đ

 

 

Similar Threads

  1. ngút ngàn mắt nhớ
    By Evergreen in forum Tùy Bút
    Replies: 56
    Last Post: 10-22-2014, 01:07 PM
  2. Replies: 5
    Last Post: 03-30-2014, 06:32 PM
  3. Mỹ tạo ra 200 ngàn việc làm vào tháng 12
    By Lotus in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 0
    Last Post: 01-10-2012, 12:07 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh