Chuyện Nghe Lóm

Đây ghi lại những chuyện dài ngắn, to nhỏ nghe lóm trên tầu lửa, tầu điện, tầu bay, tầu thủy; Tầu ngầm chưa thử nên không có chuyện; Tầu phù, tầu cộng chưa qua nên hổng có luôn; Cũng có chuyện nghe lóm ở tiệm hớt tóc cắt neo, nhà hàng quán xá, bữa nhậu bàn ăn này nọ.

Thì như làm vậy, sẽ có nhiều chuyện không đầu không đuôi, đầu Ngô đít Sở hoặc ghi lại hổng đúng. Xin người đọc đừng hỏi xuất xứ, đừng hỏi kết cuộc ra răng ra lợi vì cơ sở là nghe lóm nên hổng dám hỏi người kể về các chi tiết vụn vặt này. Mà, nói nào ngay, dù có hỏi có biết cũng không dám ghi ra đây vì chưng nếu chúng biết bị nghe lóm, như vụ NSA, chúng đánh cho phù mỏ.

Đỗ thành Đậu kính cáo

=============


Bán Đất.


Bấy giờ là Thế giới đại đồng. Không còn phân biệt quốc gia, lãnh thổ, chủng tộc. Mọi người trên quả đất đều là anh em. Đều là chủ nhân của quả đất theo quy định "Làm chủ tập thể". Chánh sách "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" được áp dụng triệt để. Yếu làm ít, khỏe cũng làm ít vì là chỉ tiêu sản xuất được phần chia đồng bộ. Vi phạm sẽ bị khiển trách nặng nề về tội cố ý làm trái chánh sách quy định. Bởi dzậy, danh hiệu "cá nhân tiên tiến" đã trôi vào quá khứ. Nhà nước, nhờ vậy, tiết kiệm được nhiều tiền vì không phải in bằng khen định kỳ. Mà ở dưới, giai cấp công nhân quần chúng cũng đỡ rức đầu mỗi khi phải đề bạt bình bầu, như thuở xưa.

Nói chung, đây là thời kỳ làm ít ăn nhiều. Thực phẩm phân bổ theo nhu cầu của mỗi cá nhân đặt cơ bổn trên giấy khám bệnh định kỳ do cơ sở bác sỹ nhà nước đảm nhận. Ai được chứng là suy dinh dưỡng thì được nhận giấy "tăng thực phẩm" và hưởng tem phiếu nhiều hơn những người mạnh khỏe. Ấy, đừng tưởng là nhiều người thuộc diện này. Không phải thế đâu. Chỉ một số đối tượng có giấy giới thiệu của ban ngành nhà nước mới có cơ hội đặt chân vào phòng khám của nhóm bác sỹ này. Rồi thì còn phải qua khâu bôi trơn đầu tiên nữa mới đủ cơ sở để thẩm định sức khỏe cho từng đâm đơn. Nhiêu khê và lắm công đoạn chứ không đơn giản tẹo nào.

Ấy là thời buổi hiện đại hóa ở mọi khu vực đều được động viên và ủng hộ hết sức; Khu vực kiểm tra nhân dân cũng đồng hành với các khu vực bạn rốt ráo triển khai, phát huy hết tốc. Nhà nước ban hành giấy "CCCD", "Căn Cước Chủ Đất", mục đích là xác nhận quyền làm chủ tập thể của từng cá thể trong tập thể nhân dân. Trên đó ghi lại các chi tiết rất cá thể, chả ai giống ai. Thì như làm vậy, để tránh trùng lặp, trong phần tên gọi đã được mã hóa bằng các mẫu tự và một dẫy số dài ngắn theo sau để chỉ nơi cư trú. Đờn ông dùng chữ X, đờn bà thì Y.

Ở làng XY, có người đờn ông cư ngụ tại căn hộ số 30. Trên giấy CCCD, tên của hắn là X30. X30 to con nhớn xác, khỏe như quỷ mà lười lao động một cây. Hắn chạy được cái giấy xác nhận suy dinh dưỡng nên hằng tuần có thêm thực phẩm bồi dưỡng. Hắn thuộc giai cấp có của ăn của để.

Hắn ăn không hết, để dành trong tủ lạnh mãi thì tủ cũng phải chật. Mà gửi nhờ tủ lạnh nhà hàng xóm thì sợ chánh quyền phát hiện ra sự man trá. Thì như làm vậy, hắn đầu tư thực phẩm vào việc nhậu nhẹt để giải quyết hợp lý mớ thực phẩm ngày một thặng dư.

-- còn tiếp --