Truyện hư cấu viết gần 70 năm rồi mà nội dung vẫn
còn như sống động trước mắt, nhan nhản khắp nơi.
(đi đọc chơi)