Register
Page 253 of 253 FirstFirst ... 153203243251252253
Results 2,521 to 2,527 of 2527

Thread: Trâm

 1. #2521
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  19,741  thời nay xấp lớn gọi đùa là Tám Biết Hết.


 2. #2522
  Nhà Ngói
  Join Date
  Dec 2014
  Posts
  214

  Bản Phúc Trình Mueller Nói Gì về Tin Đồn Có ‘Cuộn Băng về Trận Mưa Vàng’ có Chum đóng vai chính

  Bản Phúc Trình Mueller Nói Gì về Tin Đồn Có ‘Cuộn Băng về Trận Mưa Vàng’ có Chum đóng vai chính

  Bản phúc trình đã bị xóa bớt nhiều chỗ của Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller về chiến dịch của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử [tổng thống của Hoa Kỳ] có ghi các dữ kiện mới liên quan đến tin đồn có ‘cuộn băng thu hình trận mưa vàng như thác đổ’(1) với tài tử chính là Tổng Thống Donald Trump.

  Xin đọc bài tường thuật ở đây
  ________________________
  (1) Tiếng Anh là “the Golden Shower Tape’ hoặc đơn giản hơn là “the Pee Tape”

  Tạm dịch đoạn trích nguyên văn sau đây từ phúc trình của Mueller:
  On October 30, 2016, Michael Cohen received a text from Russian businessman Giorgi Rtskhiladze that said, “Stopped flow of tapes from Russia but not sure if there’s anything else. Just so you know...” Rtskhiladze said “tapes” referred to compromising tapes of Trump rumored to be held by persons associated with the Russian real estate conglomerate Crocus Group, which had helped host the 2013 Miss Universe Pageant in Russia. Cohen said he spoke to Trump about the issue after receiving the texts from Rtskhiladze. Rtskhiladze said he was told the tapes were fake, but he did not communicate that to Cohen.
  Vào ngày 30 tháng 10, 2016, Michael Cohen nhận được text của thương gia người Nga là Giorgi Rtskhiladze nói rằng: “Đã ngăn chặn nguồn tiết lộ các cuộn băng từ Nga nhưng không chắc có còn thêm gì nữa không. Chỉ để ông biết…” Rtskhiladze nói rằng “các cuộn băng” này là các cuộc băng tác hại đến Trump nghe đồn là đang ở trong tay những người có liên kết với tập đoàn địa ốc Crocus Group của Nga, vốn đã giúp tổ chức Cuộc Thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2013 tại Nga. Cohen nói rằng anh ta đã nói chuyện với Trump về vấn đề này sau khi nhận được texts của Rtskhiladze. Rtskhiladze nói rằng anh ta được cho biết những cuộn băng đó là giả, nhưng anh ta lại không cho Cohen biết.

  Cũng theo bài tường thuật trên thì
  Trump, meanwhile, has long denied the allegations set forth in the Steele dossier. He was, however, pretty pissed(2) about them, according to Mueller’s report:
  Bản phúc trình của Mueller cũng cho biết trong lúc Trump bấy lâu nay vẫn chối bỏ các cáo giác nêu trong hồ sơ Steele nhưng lại rất tức giận về những cuộn băng này.
  ________________________
  (2) (Giải thích thêm cho người hoàn toàn không biết tiếng Anh): Trong đoạn trích trên đây, tác giả bài tường thuật dùng "to be pissed", có nghĩa là tức giận hoặc bực bội. Không biết tác giả có ý chơi chữ hay gì khác hay không mà trong số biết bao nhiêu chữ khác có cùng nghĩa thì không dùng mà lại đi dùng thành ngữ này vì động từ 'piss' còn có nghĩa là 'đổ mưa' (tiểu tiện) và danh từ là 'nước … mưa vàng'!

 3. #2523
  Nhà Ngói
  Join Date
  Dec 2014
  Posts
  214

  Diễn Giải và Lập Luận Luật Pháp Đối Nghịch Nhau

  Sau đây là đoạn văn quan trọng nhất trong phúc trình của Mueller:

  Under applicable Supreme Court precedent, the Constitution does not categorically and permanently immunize a President for obstructing justice through the use of his Article II powers. The separation-of-powers doctrine authorizes Congress to protect official proceedings, including those of courts and grand juries, from corrupt, obstructive acts regardless of their source. We also concluded that any inroad on presidential authority that would occur from prohibiting corrupt acts does not undermine the President’s ability to fulfill his constitutional mission. The term “corruptly” sets a demanding standard. It requires a concrete showing that a person acted with an intent to obtain an improper advantage for himself or someone else, inconsistent with official duty and the rights of others. A preclusion of “corrupt” official action does not diminish the President’s ability to exercise Article II powers. For example, the proper supervision of criminal law does not demand freedom for the President to act with a corrupt intention of shielding himself from criminal punishment, avoiding financial liability, or preventing personal embarrassment. To the contrary, a statute that prohibits official action undertaken for such corrupt purposes furthers, rather than hinders, the impartial and evenhanded administration of the law. It also aligns with the President’s constitutional duty to faithfully execute the laws. Finally, we concluded that in the rare case in which a criminal investigation of the President’s conduct is justified, inquiries to determine whether the President acted for a corrupt motive should not impermissibly chill his performance of his constitutionally assigned duties. The conclusion that Congress may apply the obstruction laws to the President’s corrupt exercise of the powers of office accords with our constitutional system of checks and balances and the principle that no person is above the law.
  Tạm dịch:

  Theo án lệ thích ứng của Tối Cao Pháp Viện [Hoa Kỳ], Hiến Pháp [Hoa Kỳ] không hề khẳng định quyền bất khả xâm phạm vĩnh viễn củaTổng Thống khi cản trở công lý bằng cách sử dụng các quyền hạn của mình theo Điều II của [Hiến Pháp]. Nguyên tắc phân quyền dành cho Quốc Hội quyền bảo vệ các tiến trình chính thức, gồm cả các tiến trình của tòa án và đại bồi thẩm đoàn, đối với các hành vi đồi bại, cản trở bất luận phát xuất từ đâu. Chúng tôi cũng kết luận rằng nếu có bất cứ trường hợp xâm phạm nào vào quyền hạn của tổng thống từ việc ngăn chặn các hành vi đồi bại cũng đều không tác hại đến khả năng chu toàn nhiệm vụ hiến định của Tổng Thống. Từ ngữ "đồi bại" đặt ra một tiêu chuẩn khắt khe. Tiêu chuẩn này đòi hỏi phải chứng minh được cụ thể là một người đã hành động để giành được lợi thế bất chính cho mình hoặc cho người khác, không phù hợp với nhiệm vụ chính thức và các quyền của người khác. Ngăn chặn hành động "đồi bại" của giới chức có quyền hành không hề làm suy giảm khả năng hành xử các quyền hạn của Tổng Thống theo Điều II [của Hiến Pháp]. Chẳng hạn, việc giám sát hình luật đúng mức không đòi hỏi Tổng Thống phải được tự do hành động với ý đồ đồi bại để che chở cho chính mình tránh được hình phạt, tránh chịu trách nhiệm tài chánh, hoặc để ngăn chặn tình trạng bẽ mặt cá nhân. Trái lại, một đạo luật nghiêm cấm các hành động với ý đồ đồi bại như vậy của giới chức có quyền hành chẳng những đã không cản trở, mà còn củng cố thêm việc điều hành luật pháp vô tư và công bằng. Luật này cũng phù hợp với nhiệm vụ hiến định của Tổng Thống là thực thi đúng luật pháp. Cuối cùng, chúng tôi cũng kết luận rằng trong trường hợp hiếm hoi là có lý do chính đáng để mở một cuộc điều tra hình sự về hành vi của Tổng Thống, các cuộc điều tra để xác định xem Tổng Thống có hành động với ý đồ đồi bại hay không không thể ảnh hưởng quá đáng đến việc thực thi các nhiệm vụ hiến định của tổng thống. Kết luận rằng Quốc Hội [Hoa Kỳ] có thể áp dụng các đạo luật về việc cản trở [công lý] khi Tổng Thống hành sử đồi bại các quyền hạn của chức vụ là phù hợp với hệ thống hiến định để kiểm soát và quân bình [quyền hạn] của chúng ta và hợp với nguyên tắc không có người nào đứng trên cả luật pháp.

  Đoạn trích ở trên thật quan trọng là vì đoạn văn này nêu rõ lý do tại sao phần phúc trình về hành động cản trở [công lý] lại quan trọng. Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr đã bác bỏ các cáo giác về cản trở [công lý], nói rằng vì Mueller không đi đến quyết định là Trump có phạm pháp hay không nên vấn đề này sẽ tùy ông ta quyết định trong cương vị là Bộ Trưởng Tư Pháp.

  Mueller không đồng ý. Ông ta nghĩ là Quốc Hội giữ quyền này— và biện pháp kiểm soát hiến định để bảo đảm là "không có người nàođứng trên cả luật pháp."

  Trước khi trở thành bộ trưởng tư pháp, Barr đã soạn một bị vong lục dài 19 trang để lập luận rằng không thể nói là tổng thống cản trở công lý được khi hành sử các quyền hiến định của mình. Chính bị vong lục đó có lẽ là lý do mà ông ta được bổ nhiệm vào giữ chức vụ hiện nay. Và trước khi công bố bản phúc trình [của Mueller], Barr đã nói rằng ông ta không đồng ý với lý thuyết cản trở công lý của Mueller.

  Nhưng đó lại là lý do Mueller được bổ nhiệm [để mở cuộc điều tra]. Cần phải có một công tố viên đặc biệt khi các hoạt động thường lệ của Bộ Tư Pháp không đủ để bảo đảm tính cách khả tín của các hành động của bộ trong một vụ thật tế nhị. Mueller có được mức khả tín đó — và đoạn văn ở trên cho thấy tại sao [Mueller lại có được mức khả tín đó].


  Xem thêm ở đây


 4. #2524
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  19,741


  vở kịch chưa dứt ... 5. #2525
  Nhà Ngói
  Join Date
  Dec 2014
  Posts
  214

  Chump... là ung nhọt

  George Conway: Trump là ung nhọt trong chức vụ tổng thống. Quốc Hội phải khai trừ y.
  By George T. Conway III (*)

  George T. Conway III là một luật sư tại New York.

  À, vậy hóa ra là Tổng Thống Trump thực sự không hề được chứng minh vô tội tí nào, và chắc chắn là cũng không "hoàn toàn" hay "trọn vẹn" gì cả như lời y hô hoán. Công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller III không đi đến kết luận được về việc Trump có phạm tội cản trở công lý hay không— một phần là vì theo chỉ thị bấy lâu nay của Bộ Tư Pháp thì trong thời gian tại chức tổng thống, Trump không thể bị truy tố, và một phần là vì "các vấn đề khó khăn" do "các hành động và ý định của Tổng Thống" gây ra. Các vấn đề khó khăn đó, ngoài những chuyện khác, là bản chất tương tác phức tạp giữa các đạo luật về cản trở công lý và quyền hạn hiến định của tổng thống, và công việc khó khăn là phải chứng minh ý đồ phạm tội đến mức không còn mối hoài nghi hợp lý nào nữa.

  Tuy nhiên, phúc trình của công tố viên đặc biệt vẫn lên án mạnh mẽ. Mueller không thể "quả quyết" được là tổng thống Hoa Kỳ không phải là tội phạm. Lời đập vào mắt người đọc gây choáng váng là ông ta [Mueller] nói: "nếu sau khi điều tra kỹ lưỡng các sự kiện mà chúng tôi vững tin là Tổng Thống rõ ràng đã không cản trở công lý, thì chúng tôi ắt đã nói rõ như thế rồi." [Nhưng] Mueller đã không nói được như thế.

  Câu này càng có ý lên án mạnh mẽ hơn nữa vì vấn đề tối hậu không nên là — và không phải là — tổng thống đã có hành vi phạm pháp hay không. Nhưng tôi đã viết cách đây không lâu, người dân Mỹ phải đòi hỏi nhiều hơn nhiều chứ không phải chỉ cần không thể chứng minh được tổng thống của họ không phải là tội phạm. Thật ra, Hiến Pháp đòi hỏi phải như vậy [tức là phải không phạm tội].

  Hiến Pháp đòi hỏi tổng thống phải "Bảo Đảm thi hành đúng luật pháp." Hiến Pháp đòi hỏi tổng thống phải cam kết là mình sẽ "thực thi đúng các trách vụ của Chức Vụ Tổng Thống" và hứa sẽ "bảo tồn, bảo vệ và bênh vực Hiến Pháp." Do đó, khi tuyên thệ nhậm chức, một tổng thống nhận lãnh trách vụ không phải chỉ là tuân hành luật pháp, cả hộ luật lẫn hình luật, mà tất cả mọi công dân vốn vẫn phải tuân hành, mà còn phải nhận lãnh các trách vụ cao hơn nữa — các trách vụ mà một số tư tưởng pháp lý uyên bác mới đây đã gọi là "các bổn phận được ủy thác của tổng thống."

  Người được ủy thác là những người có các bổn phận pháp lý được ủy thác, cũng như người được ủy thác quản trị một tín quỹ. Người được ủy thác quản trị phải hành động phù hợp với quyền lợi tối ưu của người thụ hưởng chứ không phải cho quyền lợi của người đó. Nếu người được ủy thác quản trị không chu toàn được bổn phận này, người đó có thể bị bãi nhiệm, dù cho việc làm của người được ủy thác quản trị không phải là hành động phạm pháp.

  Tổng thống cũng thế. Hiến Pháp cho phép luận tội và bãi nhiệm vì các lý do "Phản Quốc, Hối Lộ, hoặc khi phạm các Trọng Tội và Khinh Tội khác." Nhưng lịch sử và bối cảnh của những chữ "Các Trọng Tội và Khinh Tội” cho thấy rõ là không phải trường hợp phạm pháp nào cũng có thể luận tội được, và không phải trường hợp nào có thể luận tội đều là phạm pháp. Charles L. Black Jr. đã lập luận trong một tài liệu hội thảo về vấn đề luận tội vào năm 1974 như sau: "những vụ xâm phạm tính cách công chính của các tiến trình chính quyền" đều được kể là có thể bị luận tội, dù cho không phạm pháp.

  Và các toan tính của tổng thống nhằm lạm dụng quyền lực bằng cách đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi quốc gia chắc chắn là thuộc loại có thể luận tội. Tổng thống có thể có quyền hiến định biểu kiến để bóp nghẹt một cuộc điều tra hay để ân xá một đồng sự thân cận chẳng hạn. Nhưng nếu hành động đó không phải là để phục vụ quyền lợi công cộng mà là cho quyền lợi cá nhân của mình, đương nhiên tổng thống có thể bị bãi nhiệm, dù cho không có hành động phạm pháp nào.

  Xét theo các tiêu chuẩn này, các sự kiện nêu trong phúc trình của Mueller còn lên án Trump nhiều hơn việc phúc trình này không hề minh oan cho y về bất cứ tội nào. Được giao phó nhiệm vụ phải thi hành đúng luật pháp, tổng thống thực ra chính là nhân viên công lực cao cấp nhất của đất nước này. Ấy vậy mà cuộc điều tra của Mueller lại "tìm ra được nhiều hành động của Tổng Thống có thể gây ảnh hưởng bất chính và phi lý đến các cuộc điều tra của cơ quan công lực."

  Trump cố tìm cách "giới hạn phạm vi điều tra." Y cố ngăn cản các chứng nhân hợp tác với chính quyền bằng "các đề nghị có thể sẽ ân xá trong tương lai." Y đã có "những lần liên lạc trực tiếp và gián tiếp với các chứng nhân mà có thể gây ảnh hưởng đến lời khai của họ." Nếu khách quan mà đọc phúc trình của công tố viên đặc biệt thì người ta thấy rằng "ảnh hưởng ngầm" của các hành động này là "để dọa nạt các chứng nhân hoặc để thay đổi lời khai của họ," mà có thể cuối cùng là "đe dọa đến tính cách công chính của hệ thống công lý." Hết trang này đến trang khác, hết hành động này đến hành động khác, phúc trình của Mueller nêu ra các hành động đó của Trump để liên tục không ngừng cản trở công lý như cuồng lưu vỡ bờ.

  Nếu đem ra so với trường hợp của Richard M. Nixon thì đáng thương thay cho ông [cố tổng thống] này. Ông ta hầu như chắc chắn đã bị luận tội, và bãi nhiệm, sau khi bị tiết lộ cuộn băng "ghi bằng chứng quả tang". Trong cuộn băng đó, người ta nghe tiếng tổng thống chỉ thị cho chánh văn phòng của mình ra lệnh cho giám đốc CIA, Richard Helms, nói với FBI là "không điều tra sâu thêm nữa vào vụ này"— Watergate — vì các lý do an ninh quốc gia. Lệnh đó đã bị Helms lờ đi mà không thi hành.

  Ngoài chuyện đó ra thì Nixon phần lớn là thụ động — ít nhất là khi so với Trump. Các cuộn băng Watergate đa số cho thấy Nixon "đã không lên tiếng phản đối nỗ lực che đậy" sau khi vỡ lở sự việc. Nixon đã không hề hay biết trước về vụ cậy cửa [trụ sở của đảng Dân Chủ] trộm cắp. Các nhân viên phụ tá của ông ta đã chủ động trong việc cản trở công lý.

  Đàng này, Trump đơn thân chủ động ra tay. Nhân viên phụ tá của y cố ngăn chặn y, mà theo phúc trình của Mueller thì: "Các nỗ lực của Tổng Thống nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra phần lớn đều thất bại, nhưng phần chính là vì những người thân cận của Tổng Thống không chịu thi hành mệnh lệnh hoặc tán thành các yêu cầu của y."

  Còn về cách được cho là lập luận biện hộ của Trump là không có hành động phạm pháp nào là "cấu kết" [với Nga] cả thì, như công tố viên đặc biệt có nói, đó không phải lý do để biện hộ, ngay cả trong một vụ truy tố hình sự. Nhưng thực ra thì không thể và không nên so sánh vụ này với Watergate. Trường hợp phạm pháp trong vụ Watergate là một vụ cậy cửa vụng về, hạng bét trong một cuộc vận động tranh cử mà cuối cùng đã đưa đến thắng cử lớn.

  Cuộc điều tra mà Trump cố cản trở ở đây, để bảo vệ các quyền lợi cá nhân của y, là một phần quan trọng của một cuộc điều tra để tìm hiểu xem một cường quốc thù nghịch đã xâm phạm đến nền dân chủ của chúng ta như thế nào. Nếu vụ này mà không phải là đặt quyền lợi cá nhân lên trên trách vụ của tổng thống đối với quốc gia, thì không còn việc gì khác có thể gọi được như thế nữa.

  Hầu như ai cũng biết luật sư của Tòa Bạch Ốc [thời Nixon] là John Dean đã nói với Nixon là có một ung nhọt trong chức vụ tổng thống và cái ung này đang lớn dần. Đáng lo thay, điều mà phúc trình của Mueller cho thấy rõ như ban ngày là hiện nay đang có một ung nhọt trong chức vụ tổng thống và cái ung đó chính là: Tổng Thống Donald J. Trump.

  Quốc Hội giờ này có nhiệm vụ hiến định quan trọng là phải cắt bỏ cái ung đó ngay.
  ___________
  (*) Độc giả nào chưa quen thuộc với George T. Conway III và muốn biết thêm về ông ta, xin đọc thêm ở đây hoặc hỏi ông Gồ Ghề
  - Những chỗ trong ngoặc [ ] là do người dịch chua thêm cho rõ nghĩa.
  - Đọc bản gốc bằng tiếng Anh ở đây

 6. #2526
  Nhà Ngói
  Join Date
  Dec 2014
  Posts
  214
  Có gì khác biệt giữa Bản Tóm Lược của Bill Barr với nội dung bản phúc trình của Mueller đã được công bố

  Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ đã đưa ra bản tóm lược bốn trang về các kết luận chính của Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller gần một tháng trước khi công bố phúc trình dài khoảng 400 trang của Mueller sau khi đã xóa bớt nhiều phần trong đó.

  Bản tóm lược của Barr ngày 24 Tháng Ba ghi lại những gì mà ông ta gọi là "các kết luận chính" của Mueller về cuộc điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống [Mỹ] năm 2016, cuộc vận động tranh cử của Trump có thông đồng [với Nga] trong các nỗ lực đó hay không và Tổng Thống Donald Trump có cản trở công lý hay không.

  Bản tóm lược của Barr có trích ra vài lời trực tiếp từ phúc trình của Mueller khiến cho Trump đã nhanh nhẩu hô hoán ngay là [mình đã được] "minh oan hoàn toàn", và cũng khiến cho phía Dân Chủ đòi hỏi phải nhanh chóng công bố toàn bộ phúc trình này [không bị xóa bớt].

  Vì nay đã phúc trình này đã được công bố, sau đây là bối cảnh rộng hơn về những lời trích dẫn của Barr trong bản tóm lược của ông ta. Điểm đáng chú ý: Phúc trình này nói: "câu ghi là cuộc điều tra này không xác quyết được các sự kiện nhất định nào đó không có nghĩa là không có bằng chứng về các sự kiện đó." (*) Nói cách khác, bằng chứng có được trong tay không đủ để đi đến kết luận, và Mueller không hề nói rằng ông ta đã điều tra xong hết tất cả mọi khía cạnh.


  VỀ CHUYỆN CẤU KẾT [VỚI NGA]

  Bản Tóm Lược của Barr: Như phúc trình này ghi: "cuộc điều tra này đã không xác quyết được là nhân viên trong Cuộc Vận Động Tranh Cử của Trump đã thông đồng hay phối hợp với chính quyền Nga trong các hoạt động của họ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử [Tổng Thống Mỹ]."

  Bản Tóm Lược của Barr không đề cập đến việc phúc trình của Mueller nói rằng họ đã tìm ra "nhiều lần liên lạc" giữa cuộc vận động tranh cử của Trump với Nga, và cuộc vận động tranh cử đã mang kỳ vọng được hưởng lợi từ các nỗ lực của Nga. Sau đây là phần ghi trong bản phúc trình ngay trước lời trích dẫn của Barr trong bản tóm lược của ông ta.

  Phúc trình của Mueller: "Cuộc điều tra này cũng tìm ra nhiều lần liên lạc giữa Chính Quyền Nga và Cuộc Vận Động Tranh Cử của Trump. Tuy cuộc điều tra này đã xác quyết được là chính quyền Nga đã nhận thấy là họ sẽ được lợi nếu Trump là tổng thống và đã nỗ lực can thiệp để đem lại kết quả đó, và Cuộc Vận Động Tranh Cử [của Trump] mang kỳ vọng là họ sẽ có lợi trong cuộc bầu cử này nhờ các dữ kiện đánh cắp và tiết lộ qua các nỗ lực của Nga, nhưng cuộc điều tra này đã không xác quyết được là nhân viên trong Cuộc Vận Động Tranh Cử của Trump đã thông đồng hay phối hợp với chính quyền Nga trong các hoạt động của họ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử [Tổng Thống Mỹ]."


  VỀ CHUYỆN CẢN TRỞ [CÔNG LÝ]

  Bản Tóm Lược của Barr: "Thay vào đó, đối với mỗi hành động liên quan bị điều tra, phúc trình này nêu bằng chứng từ hai phía của vấn đề và không giải quyết những gì mà Công Tố Viên Đặc Biệt xem là 'các vấn đề khó khăn' về luật và sự kiện liên quan đến việc có thể xem các hành động và ý định của Tổng Thống là cản trở [công lý] hay không. Công Tố Viên Đặc Biệt nói rằng 'tuy phúc trình này không kết luận là Tổng Thống đã phạm pháp, nhưng cũng không minh oan cho ông ta'. "

  Phúc trình của Mueller: Có ba lần phúc trình này đề cập đến "các vấn đề khó khăn" và giải thích về việc không thể minh oan được cho Trump. Lần thứ nhất là trong phần mở đầu của tập phúc trình điều tra về vấn đề cản trở công lý. Sau đó lại được lặp lại trong các tiêu đề phụ trong đoạn "kết luận".

  Bối cảnh bổ túc về câu trích này xác quyết là Mueller không hề kết luận là Trump đã không cản trở công lý.

  Phúc trình này ghi: "Thứ tư, nếu sau khi điều tra kỹ lưỡng các sự kiện mà chúng tôi vững tin là Tổng Thống rõ ràng đã không cản trở công lý, thì chúng tôi ắt đã nói rõ như thế rồi. Dựa trên các sự kiện và các tiêu chuẩn pháp lý thích ứng, chúng tôi không thể đi đến phán xét đó. Bằng chứng chúng tôi thu thập được về các hành động và ý định của Tổng Thống là những vấn đề khó khăn khiến chúng tôi không thể xác quyết được là không có hành vi phạm pháp. Do đó, tuy phúc trình này không kết luận là Tổng Thống đã phạm pháp, nhưng cũng không minh oan cho ông ta."

  Hai lần còn lại phúc trình này đề cập đến "các vấn đề khó khăn" và trích dẫn đầy đủ hơn đều nói như sau trong những tiêu đề phụ về kết luận:

  "Vì chúng tôi quyết định không phán xét trong vai trò thông lệ của công tố viên nên chúng tôi đã không đi đến quyết định tối hậu về hành vi của Tổng Thống. Bằng chứng chúng tôi thu thập được về các hành động và ý định của Tổng Thống là những vấn đề khó khăn cần phải được giải quyết nếu chúng tôi muốn phán xét trong vai trò thông lệ của công tố viên. Đồng thời, nếu chúng tôi vững tin là Tổng Thống rõ ràng đã không cản trở công lý, thì chúng tôi ắt đã nói rõ như thế rồi. Dựa trên các sự kiện và các tiêu chuẩn pháp lý thích ứng, chúng tôi không thể đi đến phán xét đó. Do đó, tuy phúc trình này không kết luận là Tổng Thống đã phạm pháp, nhưng cũng không minh oan cho ông ta."

  Bản Tóm Lược của Barr: Lá thư của Barr chỉ có vài chữ ngắn ngủi nói rằng tổng thống đã không cản trở công lý: "Khi đi đến quyết định này, chúng tôi ghi nhận rằng Công Tố Viên Đặc Biệt đã thấy rằng 'bằng chứng không xác quyết được là Tổng Thống đã phạm pháp liên quan đến vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử [Tổng Thống Mỹ],' và, tuy không xác quyết được, không có bằng chứng nào như vậy về ý định của Tổng Thống về vấn đề cản trở [công lý]."

  Phúc trình của Mueller: Phúc trình của Mueller có nêu ra các lý do khác thúc đẩy hành vi của tổng thống, gồm cả tâm trạng sợ bị điều tra: "Trong cuộc điều tra này, bằng chứng không xác quyết được là Tổng Thống đã phạm pháp liên quan đến vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử [Tổng Thống Mỹ]. Nhưng bằng chứng này cho thấy có cho thấy được nhiều lý do cá nhân khác có thể thúc đẩy hành vi của Tổng Thống. Các động lực này gồm cả các mối lo ngại là nếu tiếp tục điều tra thì sẽ khiến người ta phải đặt nghi vấn về tính cách chính đáng của kết quả đắc cử của ông ta và tình trạng có thể ông ta cảm thấy bấp bênh không biết một số sự việc nào đó—chẳng hạn như được báo cho biết trước về việc WikiLeaks sẽ tiết lộ các dữ kiện đánh cấp hoặc buổi họp ngày 9 Tháng Sáu, 2016 giữa các viên chức cao cấp của cuộc vận động tranh cử với người Nga—có thể bị xem là hoạt động phạm pháp của Tổng Thống, của cuộc vận động tranh cử của ông ta, hoặc của gia đình ông ta hay không."
  __________
  - Những chỗ trong ngoặc [ ] là do người dịch chua thêm cho rõ nghĩa.
  - Đọc bản gốc bằng tiếng Anh ở đây

 7. #2527
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  19,741


  thú vị ...
  Luật sư của Tổng Thống Trump: ‘Nhận tin từ Nga không có gì là sai trái’
  April 21, 2019


  Luật Sư Rudy Giuliani của Tổng Thống Donald Trump. (Hình: CNN)


  WASHINGTON, D.C. (NV) – Luật sư của Tổng Thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, phát biểu rằng, ủy ban tranh cử 2016 của Tổng Thống Trump nhận sự trợ giúp từ phía Nga không có gì là sai trái.

  Ông Giuliani cho hay trong chương trình “State of the Union” hôm Chủ Nhật của hệ thống CNN rằng “Không có gì sai trái trong việc nhận tin tức từ phía Nga.”

  Khi được ký giả Jake Tapper của hệ thống CNN hỏi rằng cá nhân ông sẽ nhận tin tức từ nguồn chính phủ ngoại quốc hay không, ông Giuliani nói “Tôi có lẽ là không.”

  Ông Giuliani nói thêm: “Chẳng ai hỏi ý kiến tôi. Nhưng tôi có lẽ sẽ khuyến cáo là nếu muốn thật cẩn thận thì đừng làm việc đó.”

  Ông Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là một ứng cử viên tổng thống năm 2008, nhân cơ hội này cũng đả kích Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa, Utah) rằng ông này là “giả nhân giả nghĩa.”

  Tuy vậy, ông Giuliani cũng công nhận rằng ông không biết là ông Romney có từng nhận tin tức từ nguồn ngoại quốc nào không.

  Ông Romney, trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Sáu, nói rằng ông “muốn bịnh” về sự gian trá được nêu ra trong bản báo cáo của ông Mueller và cũng vì “các công dân Mỹ làm việc trong ủy ban tranh cử tổng thống lại hân hoan đón nhận trợ giúp từ Nga.”

  Ông Romney nói rằng “Bản báo cáo khiến người ta bàng hoàng nhận ra rằng chúng ta đã quá xa rời sự mong mỏi và các nguyên tắc mà những nhà lập quốc Mỹ đã đặt ra.”

  Cựu Biện Lý Liên Bang Mỹ, ông Preet Bharara, một phân tích gia pháp lý cho CNN, cho hay trong một cuộc phỏng vấn khác của cùng chương trình rằng ông hy vọng ông Giuliani sẽ rút lại lời phát biểu của mình.

  “Ý tưởng nói rằng đây là điều chấp nhận được, tôi chưa nói tới việc đây là một tội hình sự, còn là sự khuyến khích các ứng cử viên tương lai trong cuộc bầu cử 2020 rằng nếu một kẻ địch, một kẻ địch ngoại quốc, sẵn sàng cung cấp các tin tức có hại cho đối thủ tranh cử của mình thì việc đón nhận các tin tức đó không có gì sai trái, vì là cách thức sinh hoạt của người Mỹ và cũng là tinh thần yêu nước. Tôi hy vọng ông ta sẽ rút lại lời phát biểu đó,” ông Bharara cho hay. (V.Giang)

  /* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/lu...i-la-sai-trai/


 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 05:59 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh