Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 26
 1. #11

 2. #12

 3. #13
  Myth of 8 Glasses of Water a Day
  Nguồn -
  http://www.med.umich.edu/1libr/Gyn/O...sWaterMyth.pdf

  Do I need to drink 8 glasses of water a day?
  No, you don’t.

  But I thought I should do this to stay healthy?
  There is no scientific proof that, for healthy people, drinking extra water has any health benefits. Scientific research has shown that drinking large amounts of water does not:
   Make skin look healthier or wrinkle free
   Benefit kidney function
   Clean out toxins
   Make you feel more energetic.

  Where does the 8-glasses guideline come from?
  In 1945, the U.S. Food and Nutrition Board recommended that people drink 2.5 liters (84.5 ounces) a day. Evidently, most who read this then ignored the following sentence, “Most of this quantity is contained in prepared foods.”Whatever “prepared” meant in 1945, all food contains water, especially vegetables and fruits.

  How do I know when to drink?
  The human body is beautifully designed to let you know you need to drink long before you are at risk of becoming dehydrated. Drink when you are thirsty. If you are doing strenuous work in a hot environment, you need to drink extra fluid to make up for what you lose through perspiration (sweat).

  (Thêm chi tiết trong link nguồn)

 4. #14
  Beautiful Chaos: How to find Meaning in a Messy World


  Hỗn loạn đẹp: Làm sao tìm được Ý nghĩa sống trong một Thế Giới Ngổn Ngang.


  Free virtual event with Deepak Chopra & Eckhart Tolle - August 3, 2016
  http://www.chopra.com/beautiful-chaos

 5. #15
  Cơ May trong Khổ Đau - Nấc Thang Bướt Đến Cảnh Giới Mới

  https://www.youtube.com/watch?v=ip1XHMPDAhA

 6. #16
  Một mảnh vuờn rất tuơi tốt mà chủ nhân làm chơi ăn thiệt. Kinh nghiệm hay...
  Trở Về Vuờn Địa Đàng - Back to Eden Garden

  <em><strong>
  Last edited by Lơ Đãng; 11-25-2016 at 05:31 AM.

 7. #17
  NEW YEAR RESOLUTIONS:

  #1. Nghe chơi

  http://learntruehealth.com/dr-raymon...be-sick-again/


  Last edited by Lơ Đãng; 01-06-2017 at 11:45 PM.

 8. #18
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  24,562  ĐỌC TỤNG VÀ TRÌ CHÚ DƯỢC SƯ

  Trong cuộc sống bình nhựt, người xuất gia cũng như tại gia, nếp sống tâm linh ảnh hưởng rất lớn đối với tự tâm của mỗi người. Nếu hằng ngày chúng ta trì niệm, đọc tụng hoặc xưng danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì sẽ được ứng nghiệm ngay trong hiện tại. Đặc biệt, chú Dược Sư mang một ý nghĩa rất quan trọng khi chúng ta hành trì, vì không những vượt qua mọi khổ ách, mà sau khi mạng chung còn được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly, dần dần tu chứng đạt được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
  Duyên khởi của thần chú Dược Sư, đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dạy cho Mạn Thù Thất Lợi Bồ-tát trong kinh Dược Sư Bổn nguyện công đức: “Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi chưa chứng được đạo quả Bồ-đề, do sức bổn nguyện mà Ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bệnh khổ như da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn, v.v…”. Vì muốn những bệnh khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, nên Ngài liền nhập định tên là “Định diệt trừ tất cả các khổ não cho chúng sanh.” Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà-la-ni: “namo bhagavate bhaiṣaijya guru vaidurya prabharājāya tathāgataya arhate samyaksambuddhāya tadyathā: om bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate svāhā”
  Phiên âm: “Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, bệ-sát-xã, lũ-lô-thích-lưu-ly, bát-lặc-bà, hắc-ra-xà-giả, đát-tha yết-đa-da, a-ra-ha-đế tam-miệu tam-bồ-đề-da, đát-điệt-tha. Án, bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam-một-yết-đế tóa-ha!! ”
  Như vậy, công đức đọc tụng, hành trì chú Dược Sư rất vi diệu. Chúng ta có thể gặt hái những thành quả tốt đẹp ngay trong hiện tại. Bởi vì, đó là những âm thanh của chư Phật nói ra, có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp điệu rung chuyển của làn sóng quang minh trong tâm thức chúng sanh. Từ đó, niềm tin được vững chắc, chú nguyện được viên mãn, chính là nhờ công đức bất khả tư nghì của bản nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nhất là lúc lâm chung, chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài liền có tám vị Bồ-tát đủ sức thần thông đến hướng dẫn sanh về thế giới Cực Lạc Tây phương, hoa báu trang nghiêm.

  (*nguồn: http://www.chuaphucluong.com/y-nghia...u-lai-685.html)  http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

 9. #19
  Banned
  Join Date
  Jan 2017
  Posts
  2
  Cảm ơn những bài chia sẻ của anh, nó giúp tâm thư thái hơn rất nhiều

 10. #20
  I can't breathe. ốc's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Ốcland
  Posts
  7,428
  Dân Mỹ nên học bài chú này để khi không còn Obamacare thì có thể lấy ra xài.

 

 

Similar Threads

 1. Luật Thi
  By Thùy Linh in forum Thơ
  Replies: 67
  Last Post: 04-09-2021, 04:58 AM
 2. Luật sư vs bún mắm
  By Văn in forum Quê Hương Tôi
  Replies: 15
  Last Post: 09-14-2015, 09:08 AM
 3. Định Mệnh
  By Gió Bụi in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
  Replies: 0
  Last Post: 09-10-2014, 02:17 PM
 4. Định hướng
  By Triển in forum Quê Hương Tôi
  Replies: 9
  Last Post: 02-05-2014, 09:06 PM
 5. Vô Định
  By Frank in forum Âm Nhạc
  Replies: 0
  Last Post: 07-18-2013, 02:18 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 04:32 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh