Mời xem video thật đẹp, nghe một bài nhạc nổi tiếng
Nắng Chiều (nhạc và lời Lê Trọng Nguyễn) Mai Hương & Phạm Anh Dũng hát, Trần Quốc Toản hòa âm, Hoàng Khai Nhan video
PAD
https://youtu.be/vEThb_J0B_s